HOLUM

Jon Simonssons vei 18A

Byggeår
2007
Internt bruksareal (BRA‑i)
97 ㎡
Bruksareal
100 ㎡
Tomteareal
976 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Sørvendt enderekkehus/del av 3 mannsbolig med fin uteplass | Innredet loft i 2022/2023 | 4 soverom og 2 bad.

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Følg E39/ Holumsveien i nord-østlig retning ut av Mandal og følg veien i 4,6 km til Mandalskrysset. Velg 3. avkjørsel i rundkjøringen inn på vei 455/Marnarveien, deretter 1. høyre og kjør en snau km. Velg 2. h i rundkjøring og kjør 3 km, sving venstre over broa og ny venstre inn på Daleveien. Kjør 680 m og sving h. inn Hauan. Ny h. avkjørsel inn på Jon Simonssons vei. Boligen ligger som nr. 2 på h. hånd og er merket med Sørmegleren "til salgs" plakat.

Barnehage, skole og fritid

Gangavstand til barnehage, barneskole, idrettsanlegg, flerbrukshall med mer.

Skolekrets

Holum

Parkering

Gode parkeringsmuligheter utenfor boligen.

Beliggenhet

I etablert boligområde sentralt i Holum, ca 10 km nord for Mandal sentrum, på vestsiden av Mandals elva.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.08.2008. Ferdigattesten gjelder tremannsbolig, men ikke innredet loft. Loftet er imidlertid omsøkt og godkjent. Selger sørger for å fremskaffe ferdigattest før overtakelse av boligen. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Ny bod ved terrasse er ikke byggemeldt kommunen og står også på fellesareal. Dette er imidlertid avtalt og akseptert av naboene. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp. Vann leveres av Holum Vannverk SA. Stikkvei inn til boligen er privat.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/gang-/sykkelvei, høyspenningsanlegg, og tilhører reguleringsplan for Krossen, datert 09.02.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

25.08.2008 - Dokumentnr: 684771 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 65/195

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 56 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 68 950,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Feltet består av en kombinasjon av enebolig, tomannsboliger og rekkehusbebyggelse. Boligene er stort sett oppført på 2000-tallet.

Standard

Pent innredet del av tremannsbolig. Loftsetasjen ble innredet i 2022/2023 med 2 soverom , gang og bad. Nye loftsvinduer. Bad/vaskerom i 1 etg ble fornyet i 2021 med nytt belegg, dusj og innredning.
Ellers er boligen pent innredet med lyse, moderne fargevalg (tapet og panelplater), parkett, belegg og fliser på gulv m.m. Se også tilstandsrapport.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 20.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen ligger i ett etablert boligområde i Holum nord for Mandal. Ligger med nærhet til skole og idrettsanlegg. Boligen er en del av en tremannsbolig og ligger sørvendt til med gode solforhold. Innholdsrik bolig med 2 bad , 4 soverom samt romslig kjøkken/stue. Det er også etablert terrasse utenfor stue samt romslig parkeringsplass. Hele loftet er etablert nytt i 2022/2023 med 2 soverom , bad og loftsstue. Bad/vaskerom i 1 etasje er også nytt i 2021.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Det mangler mekanisk utlufting på bad 2 etasje.
-Ukjent lufting av avløpsanlegg.
-Det er ikke etablert luftespalte i gesimser.
-Det mangler snøfangere på deler av taket.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Sørvendt bolig med gode solforhold.
-Nærhet til skole og idrettsanlegg.
-4 soverom.
-Gode parkeringsforhold.
-Romslig terrasse etablert.
-Nytt loft med bad etablert i 2022/2023
-Nytt bad / vaskerom i 2021.
-Nye takvinduer i 2022.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.
Lykke til på visning.
 
Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): 
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det mangler dampsperre på knevegger på loftet.
- Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Våtrom - Etasje 1 - Bad/vaskerom - Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Våtrom - Loft - Bad - Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp.

Randonmåling

Det er ikke krav til radonmåling.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

25.08.2008 - Dokumentnr: 684771 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 65/195

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Avløp (2778,-) Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk avløp iht. måler. Vann faktureres fra Holum vannverk.

Byggemåte

Etasjeskille med trebjelkelag samt støpt betongplate på grunnen. Bindingsverk fra byggeår med vindtetting , utlekting, musebånd samt malt liggende trekledning. Taktekke med betongtakstein med undertak av takduk.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiberkabel fra Altifiber Kjøper må tegne eget abonnement.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja, Når jeg kjøpte huset var det sprekker og feil med fliser i dusj på gulv og løs membran.
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2021.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Badet ble "flytet" av fagmann og det ble lovlig fall mot sluk, lagt ny membran og lagt belegg på dette. Jeg har kvittering på utført arbeid. Det ble byttet innredning og do/vask på bad 1. etg. Utført av fagmann, se kvittering. Varmtvannsbereder stod der da jeg kjøpte huset i 2021. Badet i 2. etg. var ikke bygd på kjøpstidspunkt.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Jakobsen Rør og Gunnar Jakobsen AS.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
2.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.2.2 Årstall: 2022.
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Bad oppe ble bygget/innredet.
2.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Jakobsen Rør, Gunnar Jakobsen AS, Byggmester Jens Soteland.
2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2022.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet vindu sidegavl for å sette inn et godkjent vindu til brannutvei. Det ble også satt inn to takluker ekstra i taket.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Jens Soteland.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2023.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lagt opp til strøm i 2. etg. og satt inn taklampe i stue i 1. etg da det var åpent i 2. etg og det var lett å komme til.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Sørlandets Elektro.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2023.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lagt opp til vask, do og badekar i 2. etg. Rør i vegg mellom kjøkken/bad.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Jakobsen Rør AS.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget? - Ja, Maur, det finnes mye maur og de dukker fort opp ved plen.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Vi har søkt om bruksendring på 2. etg og fått det godkjent. Vi søkte om fasadeendring på alle vinduer og fikk det godkjent. Vi søkte ikke kommune om oppsetting av utendørs bod da denne er tillatt å bygge uten. Alle tre saker er godkjent av sameiet.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Solgt
Produktnummer: 28CC4FB9-86E4-49EA-9D4B-969657751D8C Kategori: