Holum

Jon Simonssons vei 18 B

Byggeår
2007
P-rom
85 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Totalt bruksareal
96 ㎡
Tomteareal
976 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Innholdsrikt rekkehus med innredet loft

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen går over to etasjer og inneholder entre, gang, 2 soverom, bad, stue/kjøkken og trappebod i 1. etasje. Loftsetasjen inneholder loftstue, soverom, sovealkove og bod/bad. Boligen har en hyggelig terrasse med trapp ned til liten plen.

Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter
Det er etablert tilfredsstillende rømningsvei fra loftsetasjen med takvinduer, men disse har ett avvik
da de er plassert over 1m fra bakken. Etter krav skal det være fastmontert en trapp eller innredning
som gjør tilkomst enkel ved rømning. Vinduene er og for øvrig noe tunge å åpne i
rømningsposisjon.
Soveromsalkoven er kun godkjent slik den er utført pr dags dato uten dør.

Oppvarming

Vedovn i stuen. For øvrig elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Gangavstand til barnehage, barneskole, idrettsanlegg, flerbrukshall med mer.

Skolekrets

Holum

Parkering

Parkering på eiendommen.

Beliggenhet

Sentralt i Holum med kort vei til skole, flerbrukshall, dagligvareforretning mm. Barnevennlig område med lite gjennomgangstrafikk.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Foreligger.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig avløp. Privat vannverk. Privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til delareal 975 kvm - Boliger, delareal 165 kvm - Høyspenningsanlegg, delareal 1kvm - Gang-/sykkelvei, tilhører reguleringsplan Krossen, ikrafttredelse 09.02.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

25.08.2008 - Dokumentnr: 684771 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 65/195


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 52 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 400,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 64 620,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Boligfeltet er utbygd fra 2000 tallet og fremover og består av en kombinasjon av eneboliger, tomannsboliger og rekkehusbebyggelse.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 09.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Rekkehus oppført i 2007 i del av 3 boliger, beliggende i etablert boligfelt i sentrum av Holum. Området tilbyr nærhet til turområder, skoler, barnehager, dagligvarebutikk og Holum sentrum. Boligens overflater fremstår hovedsakelig i bra stand med dets normale bruksslitasje og elde som må forventes etter dets varierende alder. Det er blitt foretatt en større modernisering i 2016 ved nytt gulv i stue/kjøkken samt loftet er delvis innredet da. Videre er det og da blitt malt på en del overflater og nåværende eier har og malt opp en del overflater i 1 etasjen i 2021. Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres. Avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og blir dypere gjennomgått videre i rapporten. Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Godt utnyttet rekkehus i attraktivt område.
- Oppvarming med varmekabler samt vedovn.
- Solrik sør/vest vendt terrasse anlagt.
- Klargjort for innredning av bad på loft.
- Kjekke kott anlagt til oppbevaring.
- Det skal foreligge ett sameie på eiendommen men eier er ikke informert om dette. Hør med megler.
Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail.
Lykke til på visning!
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Elektrisk: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. TG3 er satt da det ikke foreligger dokumentasjon på utførte arbeider fra 2016. Kurs 10 er for øvrig ikke i bruk grunnet manglende sluttføring bad/bod. Det er og en del rør opplegg her som ikke er sluttført i rommet.
- Våtrom - Membran, tettesjikt og sluk: Badet fungerer til bruken med bruk av dusjkabinett men har en del avvik ut ifra krav. TG3 er hovedsakelig gitt da baderomsplater bak dusj har svellinger i overflater og vil måtte påregnes skiftet ved dusj direkte på gulv. Videre er det registrert at det mangler sokkelist i overgangen plater/flis, eldre hull i våtsonen, det er manglende oppbrett på membran ved rør gjennomføring inntak vann, manglende mansjett rundt utløps rør fordelerskap. Det er ingen påvist membran på gulv/sluker, men det er synlig membran ved avløp vaskemaskin og avløp vask. Det er etter hulltaking utført anlagt en gipsplate bak og smurt membran her før baderomsplater anlagt.

Følgende avvik har fått TG2:
- Vinduer og dører: Dører/vinduer er i hovedsak funnet i bra stand. TG2 gis da ytterdøren har en del merker og vil trenge vedlikehold, enkelte vinduer/dører tar i karm og har behov for justering, normalt vedlikehold på sprosser og utv. karmer grunnet noe rust merker og slitasje. Takvinduet nærmest trappen må få anlagt ny skum pakning i topp, videre har takvinduene oppnådd en lader på over 15 år og må holdes under jevnlig tilsyn. De dobble takvinduene har og noen sprekker på anlagt listverk/foring. Par av innerdørene har og en del slitasje i 1 etasjen som baderomsdøren og dør soverom mot venstre.
- Yttervegger: Det registreres manglende/dårlig lufting i topp av kledningen da det ikke er anlagt spalte i langsgående gesims. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering.
- Loft (konstruksjonsoppbygging): Loftets konstruksjon er tilgjengelig ved bod/bad som ikke er sluttført. TG2 gis da det registreres mangelfull utføring av dampsperre på innredet og uinnredet del som må utføres av fagkyndig ved sluttføring av bad. En loftsluke for tilkomst til øverste loftet anbefales da anlagt i loftstuen.
- Renner og nedløp: TG2 er gitt da det registreres løst nedløp på framsiden. Videre er det på begge sider skjevheter i renneskjøter som kan medføre til drypp og stående vann i renner.
- Takkonstruksjon: Takkonstruksjonen er utført med w-takstoler. Det er anlagt diffusjonsåpen papp direkte på takstoler som undertekking ut ifra besiktigelse. TG2 gis da det ikke er etablert spalter i langsgående gesimser eller takrenne med utlufting i bakkant for lufting av takkonstruksjon.
- Taktekking: TG2 gis da det registreres stedvis noe mose på taket som anbefales fjernet som et vedlikeholdstiltak. Mosen kommer og av noe lite lufting av takstein ref. punkt takkonstruksjon.
- Utstyr på tak: Det er etablert både snøfangere og stigetrinn på taket. TG2 er gitt da det mangler snøfangere over deler av taket ved terrassen framsiden.
- Etasjeskille og gulv på grunn: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på +/-1,5 cm fordelt i begge etasjer. Videre er der ett par plasser med knirk i gulvet. TG2 er gitt da det detter ned rundt 1cm på 1m ved åpning inn til stuen. Skjevheten er noe merkbar og TG er herav satt etter dagens krav for planhet.
- Ildsted og skorstein: TG2 er gitt da det mangler ubrennbar plate på gulv under feieluken i stuen. Videre har pipen i loftsetasjen noe merker/knaster.
- Kjøkken: Kjøkken med 1 speils innredning og laminert benkeplate med nedfelt vask og steketopp. Integrert stekeovn, opplegg for oppvaskmaskin og kjøleskap. Flislagt mellom over/underskap. TG2 gis da en del av frontene har løsnet emalje, videre er der en sprekk i sokkel oppvaskmaskin. Vannstopper bør og anlegges selv om dette ikke var krav under oppføringsåret.
- Kjøkken - Avtrekk: TG2 settes etter krav da det er etablert kullfiltervifte (omluft).
- Trapp: TG2 gis da det mangler håndløper på den ene siden av veggen etter krav.
- Våtrom - Overflater: Badet fungerer til bruken med bruk av dusjkabinett men har en del avvik ut ifra krav. TG2 settes da gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Videre er dør plassert i våtsone og dørens karmer og listverk vil ikke tåle belastningen av fritt vann. Det registreres enkelte "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag), det er registrerer stedvis riss / sprekker i flisfuger på gulv/vegger. Det er og registrert fuktskade/svellinger i overflater baderomsplater samt det er en del eldre hull i platene etter tidligere innredninger.
- Våtrom - Fukt: Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende stue. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen men ønsket plassering er bak kjøleskapet som var fult av utsyr på befaring. Kjøleskapet ble herav ikke dratt ut og TG2 settes da det er registrert svellinger/fuktskader på baderomsplater i dette området fra baderomssiden. Det ble søkt med fuktindikator her uten forhøyede målinger men det kan ikke utelukkes en pågående lekkasje selv om det trolig stammer fra før dusjkabinett ble installert.
- Øvrig: Diverse overflater: TG2 gis da det registreres ett par plasser med hulrom/bom under flis i entre, har ikke videre betydning men TG2 etter krav. Det mangler og noe listverk/kottdører/sluttføringer på loftet.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Ihht. nye regler for arealstandard gjeldende fra 01.01.2024 opplyses følgende:

BRA-i (internt areal): 96 m2
BRA-e (eksternt areal): 0
BRA-b (innglasset balkong): 0 m2

Se for øvrig side 9 i vedlagte tilstandsrapport.

Eiendommen er et del av sameie John Simonssonsvei. Sameiet består av tre seksjoner på gnr. 99, bnr. 270 i Mandal kommune. Denne seksjonens sameiebrøk er 65/195.

Rettigheter og forpliktelser:
Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter:
Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven. Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel, og har ikke utarbeidet regnskap, budsjett, husordensregler eller vedtekter.

Forretningsfører:
Ikke aktivt Sameie. Hver seksjon har ansvar for sin bolig.

Husdyrhold:
Vedtektene inneholder ikke bestemmeler om husdyrhold.

Felleskostnader:
Ingen faste felleskostnader.

Felleskostnader inkluderer:
Ingen faste felleskostnader. Hver enkelt boligeier forsikrer og vedlikeholder sin del.

Andel fellesgjeld / Fellesformue:
Ingen fellesgjeld eller felles formue.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230135. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

25.08.2008 - Dokumentnr: 684771 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 65/195


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer avløp, eiendomsskatt og vannmålerleie. I tillegg kommer forbruk av vann iht. måler. Vann faktureres fra Holum vannverk.

Byggemåte

Rekkehusene er oppført på ringmur med støpt såle, reisverk i tre med liggende kledning. Taket er utført som saltak med betongtakstein. Innvendige overflater med laminat/parkett og fliser på gulver, vegger med panelplater eller tapet/malte, takene er malt eller utført med panel. Takhøyden 1 etasje er ca. 2,39m, loftsetasjen med ca. 2.20m. Isolering er etter datidens standard.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiber for internett og Tv.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2021.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt inn ny vask.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Roy Johansen.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 2,35 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.800,-, oppgjørshonorar kr 10.900,- og markedsføring kr 6.600,- I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 81 415,- inkl. mva.
Solgt
Produktnr: 2DF196FF-62D1-49FC-ABAD-18DFB22AE8AE Kategori: