Arendal Nord

Joåsveien 22

Prisantydning
3 590 000 kr
Omkostninger
106 220 kr
Totalpris
3 696 220 kr
Formuesverdi
800 000 kr
Formuesverdi sekundær
2 880 000 kr
Kommunale avgifter
28 624 kr / år
Byggeår
1987
P-rom
213 ㎡
Bruksareal
233 ㎡
Tomteareal
923 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig beliggende høyt og fritt på Jovasslia med store veranda og dobbel garasje

Om eiendommen

Innhold

Hovedetg.: Entre, toalettrom, kjøkken med spiseplass, romslig stue med utgang til terrassen, bad/ vaskerom, soverom og trappegang. Loftsetg.: loftsstue, to soverom og knekott.
Underetg.: Innredet med kjøkken, stue, bad, bod, entre og soverom, rommene er ikke godkjente for varig opphold.

Dobbelgarasje med loft. Frittstående bod.

Standard

Hovedetg. inneholder: Entre med praktisk inngang til toalettrom. Romslig kjøkken med god plass til spisebord og rikelig med skap- og benkeplass. Oppvaskmaskin og komfyr er integrert.  Stuen har utgang til terrassen og gode møbleringsmuligheter med plass til sofa- og spisegruppe. Flislagt bad/ vaskerom med varmekabler i gulv, her er det dobbelt servant med innredning, veggehengt wc og dusj med glassvegger. Bak skyvedørene finner du vaskerommet som har rikelig med innredning og opplegg til vaskemaskin.  Romslig soverom med skyvedørsgarderobe og trappegang opp til loftsetasjen.
Loftsetg.: loftsstue med utgang til balkong, to soverom og knekott.

Kjelleretg.: Innredet med kjøkken med integrert komfyr og oppvaskmaskin, her er det god plass til spisebord, stue, bad/vaskerom med servant, wc, dusjhjørne og opplegg til vaskemaskin, bod, entre og soverom, rommene er ikke godkjent for varig opphold.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 213 kvm, Bruksareal: 233 kvm Sekundærrom: 20 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetg.: 91 m²  - 1. etg. 98 m²  - loftsetg.: 44 m².
P-rom inkl: Underetg.: Bad/vaskerom, Stue, Kjøkken, Gang, Soverom. 1. etg: Toalettrom, Soverom, Bad/vaskerom, Gang, Kjøkken, Stue. Loftsetg.: 2 soverom , Gang.
S-rom inkl.: Underetg.: Boder.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Opprinnelig plantegninger datert 1985 er fremlagt. Ombygd i 2002 ifølge planløsning stemplet av kommune.

Pga. bruken på befaringsdagen er det tatt med 1 soverom i underetasje, det er ikke lysforhold eller rømningsvindu fra soverom. Innredede rom
er ikke omsøkt eller godkjente som utleie enhet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften.

Garasje:
Bra: 43 m² - S-rom: 43 m²
S-rom inkl.: Garasje
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Bod:
Bra: 11 m² - S-rom: 11 m²
S-rom inkl.: Bod
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1987 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Varmepumpe og ellers elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 17.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1987, ifølge bygningstegninger fremlagt ombygd med planløsning i 2002. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på godkjent selvstendig
leilighet i underetasje. Utvendig primærtekking med metallplater, synlig lekkasje, kondensproblematikk i undertak ved besiktelse i takkonstruksjon. Målt høyere fuktverdier og synlig fukt. Manglende lufting imellom isolasjon og undertak, tettet lufting ute ved takfot. Terrasser der skjevheter, råte i rekkverk, manglende rekkverk og eldre plasttekking på balkong ble registrert. Fuktsikring med synlig skader, rom under terreng må sees i sammenheng der høyere fuktverdier ved hulltagning ble registrert. Ved nivellering i etasjeskille ble det registrert større skjevheter samt synlig utvendig på takkonstruksjon i bakkant  som relateres til setninger. Bad 1. etasje har mangler med fallforhold. Bad underetasje med utforet vegger, høyere fuktverdier i tilstøtende vegg ble registrert. Påregnelig bruksslitasje og enkelte skader utover påregnelig bruksslitasje ble registrert innvendig på overfalter. Mangler på røykvarslere og eldre brannslukningsapparat. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Utvendige beslag har utettheter. Det er kondensproblematikk og lekkasjer ved besiktelse i takkonstruksjon. Lufting ute i takfot er tettet og isolasjon er anlagt direkte mot undertak der kondens vil oppstå.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Konstruksjonene har skjevheter. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Det er ikke montert rekkverk.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved nivellering ble det registrert større skjevheter i etasjeskille som relateres til setninger i boligen 55 mm.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist avvik i fuger. Synlig noe kalkutslag i dusjsone fuger. Fallforhold mot sluk men ikke 1:50 eller 1:100 totalt. Det er anlagt opplegg for vaskemaskin bak skyvedørsgarderobe, ved nivellering området ble det registrert motfall mot sluk og eventuell lekkasjevann vurderes ikke håndtert.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er mangler på røykvarslere og brannslukningsapparat eldre enn 10 år.

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Synlig skader på fuktsikring, eldre type. Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng der høyere fuktverdier ble registrert.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Hellende terreng mot grunnmur i bakkant av bygning ved besiktelse under terrasse.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Ved stikktagninger ble det registrert stedvis råteskader i kledning, befaring fra bakkenivå. Lufting tettet med lusing som vurderes normal utførelse alder tatt i betraktning.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påregnelig bruksslitasje og videre slitasje utover forventet bruksslitasje. Opphengssskader, laminatgulver som har gått noe ifra hverandre.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. Ved hullborring ble det registrert høyere fuktverdier på befaringsdagen som tilsier fuktig. Utforet vegger under terreng med mangler på fuktsikring, manglende utvendig isolasjon vurderes
som en risikokonstruksjon med høye skadefrekvens.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er liten frihøyde i trappeløp.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Ikke våtsoner utover belegg i dusjsone. Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng med utforet vegger og konstantert høyere fuktverdier i tilstøtende vegger som relateres til sviktende fuktsikring.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ikke 1:50 80 cm fra sluk men fallforhold.
Synlig ujevnheter ved hjelpesluk som erfaringsmessig er sprekk i underlag, videre undersøkelser for omfangsvurdering innebærer inngrep som ikke er utført.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >Bad/vaskerom
Det er avvik: Innredning er noe løs på vegg, bevegelse ved belastning og henger noe ut av vegg.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Ved fuktsøk med elektrode ble det registrert høyere fuktverdier som relateres til fuktig. Rom under terreng, drenerings avsnitt må sees i sammenheng.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Laminering har løsnet flere plasser på benkplate.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Skader på laminering på benkplate som har løsnet
noen plasser, kuttskader.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
2 sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom:
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Totalrenovering av to bad. Arbeid utført av Fargerike Christensen As
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet:
- Total renovering av bad.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller:
- Litt fukt i yttervegg kjellerleilighet.
Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade:
- Lekksje tak.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende:
- Skjeve gulv.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Stokkmaur utarbeidet i forbindelse med bytting av tak.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade:
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Bytting av tak. Arbeid utført av Byggmester Kenneth Johansen.
Pkt. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende.
- Kjellerleilighet.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum: Følg veien fra sentrum, opp gjennom Blødekjær og så videre mot lyskrysset ved Langsæ. Kjør rett frem/inn på Molandsveien, og fortsett så veien videre mot Torsbudalen. I krysset ved bensinstasjonen tar du til høyre. I neste veikryss tar du opp Steinkleivveien til venstre, og deretter holder du til venstre igjen, og fortsetter så Joåsveien videre til du ser Joåsveien nr. 22 på din høyre hånd rett før Joåsstien. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Joåsen, et barnevennlig og veletablert område ca. 3 km. fra Arendal sentrum. Gangavstand til Moltemyr skole, barnehager, bensinstasjon, busstopp og dagligvarebutikk (Rema i Torsbudalen). Det er kort vei fra Joåsen til bl.a. Jovann med bademuligheter, samt til flere fine turstier og til lysløype. Det er også gode bademuligheter i Longumvannet.

Tomt

Areal: 923 kvm, Eierform: Eiet tomt Fint opparbeidet hage med plen, bed og stor solrik terrasse. Asfaltert innkjørsel. Boligen ligger høyt og luftig.

Parkering

Biloppstillingsplass i dobbel garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.07.85. Ferdigattesten gjelder Nybygg, våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger ikke ferdigattest på påbygg kvist/kanapp fra 2002 men godkjente tegninger.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Sprøkilen, datert 23.07.1970. Arealplanid: 2019r3. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid:
Varslet en plan for Jovann boligområde - Arendal kommune. Planident: 09062016-12.
Endringen omfatter den ca. 1,7 daa store regulerte eneboligtomten FS1, som ønskes omdisponert til en stk. 4- eller 6-mannsbolig (med ny områdebetegnelse KS6). Utvidelsen omfatter eiendommen gnr. 507/bnr. 660 med et areal på ca. 2,5 daa, som ønskes disponert til 3 stk. 4-mannsboliger (med områdebetegnelse KS7). Det eksisterende eldre bolighuset på eiendommen skal rives. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet som en egen leilighet og leies p.d.d. ut for 7000kr/mnd. eks. strøm og internett/tv med tre mnd. oppsigelse. Endringen er ikke søkt omsøkt hos Arendal kommune. Rommene i underetg.er godkjent som mat/kles/hobby/sportsbod og bad/vaskerom og er ikke godkjent til varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,-)) 106 220,- (Omkostninger totalt) 3 696 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 28 624,12 pr. år
Herav:
Vann & avløp kr. 20.281,-
2. stk. renovasjons abonnement kr. 8.343,12,-
Eiendomsskatt kr. 5.239,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.239,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 800 000,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 880 000,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Joåsveien 22, Gnr. 24 Bnr. 136 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, komfyr/ stekeovn/ koketopp, oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0014

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0014. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 590 000,-) (Kr.71 800) Tilrettelegging (Kr.14 900) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 18.02.23 (Kr.9 900) Totalt kr. (Kr.109 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067493