Arendal

Joåsveien 14

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
91 750 kr
Totalpris
3 081 750 kr
Formuesverdi
789 323 kr
Formuesverdi sekundær
2 999 427 kr
Byggeår
1970
Internt bruksareal (BRA‑i)
159 ㎡
Bruksareal
180 ㎡
Tomteareal
666 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig med integrert garasje - Joåsen

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen går over 2 plan og har følgende planløsning i U. etg og hovedenheten: Vindfang, hall med garderobeskap, dusjbad med wc. trappegang opp til stue/spisestue, kjøkken, gang, 3 soverom og bad med badekar. Luke til loftet fra ett av soverommene.
Garasje i flukt med boligen.
Fra gangen er det bygget en vegg tvers over rommet slik ar man må ut for å komme til den andre delen. Opprinnelig var her vaskerom, bod, brensel og hobbyrom. Detter er ombygget men ikke byggemeldt og ikke godkjent for varig opphold. Det ble i sin tid søkt om bod under veranda , med egen inngang.
U. etg har i dag inngang der bod-inngangen var tenkt , det er nå inngang til egen del av huset med vindfang, stue, kjøkken, dusjbad med opplegg for vaskemaskin, soverom ( denne delen er ikke godkjent for varig opphold og har begrenset takhøyde)

Oppvarming

Varmekabler i bad i U. etg. Peisovn og varmepumpe i stuen.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum: Følg veien fra sentrum, opp gjennom Blødekjær og så videre mot lyskrysset ved Langsæ. Kjør rett frem/inn på Molandsveien og fortsett så veien videre mot Torsbudalen. I krysset ved bensinstasjonen tar du til høyre. I neste veikryss tar du opp Steinkleivveien til venstre, og deretter holder du til venstre igjen. Fortsett så innpå Joåsveien til du ser nr. 35 på din venstre hånd. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje integrert i boligen og flere biloppstillingsplasser på egen gårdsplass

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Joåsen, et barnevennlig og veletablert område ca. 3 km fra Arendal sentrum. Gangavstand til Moltemyr skole, barnehager, busstopp og dagligvarebutikk (Rema 1000 i Torsbudalen). Det er kort vei til både Jovann og Longumvannet med bademuligheter, samt kort vei til flere fine turstier og til lysløype.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Hybel er ikke godkjent for varig opphold.

Det foreligger igangsettelsestillatelse datert 29.10.1969. Igangsettelsestillatelsen gjelder midlertidig gravningstillatelse, sprengningstillatelse og godkjennelse for nevnte byggeplaner.

Det foreligger tillatelse for oppføring av terrasse, datert 28.09.2012.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til områder for boliger m/ tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Sprøkilen, datert 23.07.1987. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det foreligger planer under arbeid:
Stenklev- opphevelse, Jovann. Planid: 2017r1,09062016-12.

Adgang for utleie

Deler av u. etg er i dag leid ut for kr. 7 500,- per mnd. Leietaker har 3 mnd oppsigelse

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/24/105:
25.10.1969 - Dokumentnr: 5252 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:24 Bnr:12


01.01.2020 - Dokumentnr: 1798474 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:24 Bnr:105


19.06.2008 - Dokumentnr: 499489 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:24 Bnr:118
Med flere bestemmelser


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 74 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 91 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det er hovedsakelig eneboliger i nærområdet og denne eiendommen ligger høyt og fint. Boligområdet ble etablert på 70tallet.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 06.12.2023, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1970. Det er anlagt selvstendig hybel i boligens underetasje som ikke er omsøkt til bruken. Ved besiktelse i takkonstruksjon ble det registrert lekkasjeskader rundt pipe der vann var liggende på isolasjon, eier har i ettertid fått utført tetting rundt pipe med fremlagt kvittering fra utførende. Synlig misfarginger som relateres til kondensering i takkonstruksjon. Utvendig manglende snøfangere på tekkingen. Betongterrasse uten lufting der soverom er anlagt under, fuktskader i takess plater som relateres til utettheter/kondenseringsskader. Manglende fuktsikring/isolering av utvendig grunnmur som må sees i sammenheng med fuktproblematikk som er konstatert i rom under terreng med utforet vegger. Stående/liggende bordkledning der stedvis råteskader, manglende lufting ble registrert. Vinduer fra forskjellige årstall der vinduer underetasje soverom er byttet ut. Noe tregheter og vinduer på langvegg hovedbolig står helt ute i mur som ikke anbefales med hensyn til tetthet. Tiltak med enkelte dører med justeringer, vedlikehold, terskelbeslag er påregnelig. Underetasje overflater der fuktproblematikk må sees i sammenheng, gulv buler på soverom (hybel), sprekker og løse fliser på kjøkkendel. Våtrom med enkelte mangler, rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng (se de enkelte punkter) Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Nedløp og beslag,TG2
Takrenner og nedløp av plastbelagt metall, befaring er utført fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Tiltak
- Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Snøfangere,TG3
Manglende snøfangere på taktekking.
Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
- Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2
Bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående/liggende bordkledning. Befaring er utført fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Tiltak
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Kledning uten åpen lufting innebærer hyppigere vedlikeholdsbehov da fukt ikke tørker ut på samme måte som med en luftet konstruksjon. Utbytting av enkelte bord eller anlegge ny kledning med lufting og museband må vurderes individuelt.

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Saltak med W takstoler.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
- Er dampsperra utett, vil fuktig inneluft strømme opp i takkonstruksjonen. Når lufta avkjøles til doggpunktet, utfelles kondensvann eller rim. De vanlige årsaker til utett dampsperre kan være: – hull og/eller utette skjøter i dampsperra, gjerne i kombinasjon med utett himling, for eksempel trepanel – utette gjennomføringer i dampsperra. Under montering av skorstein, ventilasjonskanaler, elbokser eller innfelte lysarmaturer lages det ofte hull i dampsperra som ikke tettes rundt gjennomføringen. – utette overganger mellom dampsperre i vegger og dampsperre i tak – utettheter i overganger. Det kan for eksempel være innervegger som er montert før dampsperra. Det kan mangle klem der plastfolien er avsluttet. Utettheter rundt pipe der vann ble registrert på isolasjon.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Store og ikke lett tilgjengelige utettheter i dampsperra er ofte vanskelige å utbedre lokalt. Et eksempel er der folien er montert på tvers av takstolene uten klemte omleggsskjøter, eller der det mangler dampsperre i større deler av himlingen. Løsningen kan være å demontere deler av tak- eller himlingskonstruksjon og utbedre klemmingen av dampsperra, eller montere ny og tett dampsperre. Man må sørge for gode tetteløsninger i alle overganger og rundt alle gjennomføringer. Lett tilgjengelige utettheter i dampsperre, som ved gjennomføringer av ventilasjonskanaler o.l., kan tettes med fugemasse. Uttettheter ved overganger mot yttervegg kan tettes med fugemasse eller med remser av plast som limes og klemmes i omleggene. Der det er tilgjengelig fra loftet, kan man fjerne isolasjonen og tette fra oversiden. Man tetter ved å lime/klemme ny plastfolie til den opprinnelige slik at det blir lufttett. Limet som brukes, må kunne hefte til dampsperra. Alternativt kan tetting utføres med tape.

Vinduer,TG2
Det ble foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne og lukke mekanismer. Vinduer består av åpningsvinduer og fastkarmsvinduer. Det er ikke utført inngrep i konstruksjoner rundt vinduer og ukjent tetting med hensyn til isolering/vindtetting/taping
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Vinduer i mur i bakkant er ikke innfelte og utvendig belistet med treverk, risiko for vanninntrengning over vinduer. Eier opplyser om byttet ut 9 stk vinduer i 2018, 22, 23
Tiltak
- Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
- Vinduer må justeres.

Dører,TG2
Balkongdør, inngangsdører, garasjedør.
Vurdering av avvik:
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Manglende terskelbeslag.
Tiltak
- Dører må justeres.
- Andre tiltak:
- Justeringer, anleggelse av terskelbeslag.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Terrasse, balkong og veranda over oppholdsrom.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter.
- Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
- Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
- Synlig fuktsskader på takess i himling på soverom i underetasje som relateres til kondensering eller utettheter i betongdekke. Ikke synlig anlagt lufting i konstruksjonen som vurderes utført som en risikokonstruksjon med hensyn til kondensering.
Tiltak
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
- Tekkingen må skiftes/utbedres.
- Beslag må skiftes ut/monteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendige trapper,TG3
Tretrapp, betongtrapp.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig
Overflater,TG2
Parkett, fliser på gulver. Plater på vegger og himling.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Det er påvist fuktskader på overflater.
- Løse og sprekte fliser på kjøkkken, videre slitasje på overflater. Fuktskader registrert i himling, gulv underetasje soverom. Videre påregnelig bruksslitasje, opphengsskader der renovering må vurderes individuelt og etter den enkeltes behov.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
- Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Trebjelkelag. Det er utført visuell undersøkelse og enkel nivellering på tilfeldig valgte plasser. Innredede rom og alle flater er ikke undersøkt.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG2
Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Ved eventuelle forhøyede verdier må det eventuelt utføres sikring mot radon.

Rom Under Terreng,TG2
Hulltagning er foretatt i soverom på utforet vegg mot tilbakefylt grunnmur hybel. Det ble registrert avvik i konstruksjonen.
Vurdering av avvik:
- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.
- Synlig fuktgjennomgang med salt/kalk utslag i garasje Ved måling av relativ luftfuktighet i utforet vegg soverom under terreng ble det registrert verdier som tilsier meget fuktig konstruksjon.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Golv og vegger i en uinnredet og dårlig isolert kjeller kan avgi mye fuktighet til rommet. Dette kan skyldes at jordmassene rundt bygningen får en viss oppvarming fra bygningen. Dermed stiger damptrykket i grunnen, og drivkraften for transport av vanndamp inn i kjelleren øker. Fuktighet som suges opp i vegger fra grunnen under fundamenter, kondens og lekkasjer kan også gi et fukttilskudd til romlufta ved avdampning. Fukt i tilfarergolv kommer vanligvis nedenfra. Fukten kan føre til at tilfarerne mugner eller råtner mot betonggolvet, at golvbord eller parkett sveller og krummer seg og at vinyl og linoleum blærer. Årsaken kan være at golvet ligger i direkte kontakt med betonggolv som på grunn av manglende drenering, kapillærbrytende sjikt og/eller fuktsperre får tilførsel av fukt fra grunnen. Svært mange fuktproblemer i kjelleryttervegger kan avhjelpes ved utvendig etterisolering og fuktsikring. Utvendig isolering eliminerer kondensproblemer.

Innvendige trapper,TG2
Tretrapp med belegg i trinn.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Tiltak
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

Innvendige dører,TG2
Fyllingsdører, enkel funksjonstest av tilfeldig valgte dører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.

Våtrom
Underetasje > Bad/vaskerom 2
Overflater vegger og himling,TG2
Fliser på vegg, malt innvendig himling.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
- Det er påvist avvik i fuger.
- Sprekker i flis fuger på utforet vegg mot terreng. Det er målt høyere relativ luftfuktighet i tilstøtende rom (se rom under terreng).
Tiltak
- Andre tiltak:
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
- Se rom under terreng for utbedring av utvendig fuktsikring. videre undersøkelser innebærer inngrep i konstruksjoner om det er bakenforliggende skader.

Underetasje > Bad/vaskerom 2
Overflater Gulv,TG2
Flislagt gulv. Fallforhold mot sluk ble registrert ved nivellering utenfor bad/dusjkabinett, referansenivå byggeår. Det er ikke mulig å måle fallforhold under installasjon og ukjent fallforhold.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
Tiltak
- Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

Underetasje > Bad/vaskerom 2
Sluk, membran og tettesjikt,TG3
Sluk er langt under større installasjon av bad/dusjkabinett og ikke mulig å komme til sluk eller om det er anlagt slukmembran
Vurdering av avvik:
- Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Tiltak
- Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
- Videre undersøkelser av sluk og tettinger anbefales.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Underetasje > Bad/vaskerom 2
Ventilasjon,TG2
Mekanisk avtrekk.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Underetasje > Bad/vaskerom 2
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltagning ble utført på soverom tilstøtende rom, visuell undersøkelse i garasje som er tilstøtende og ble registrert avvik.
Vurdering av avvik:
- Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
- Det er registrert symptom på fuktskader
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
- Se rom under terreng avsnitt der fuktsikring/isolering av utvendig grunnmur anbefales utført. Videre undersøkelser av bakenforliggende konstruksjoner på selve badet innebærer inngrep i konstruksjoner som ikke er en del av mandatet på befaringsdagen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Underetasje > Bad/vaskerom (hybel)
Overflater vegger og himling,TG2
Fliser på vegg, malte plater i himling.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Tiltak
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

Underetasje > Bad/vaskerom (hybel)
Overflater Gulv,TG2
Flislagt gulv.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
- Ikke 1:50 lokalt ved dusjsone eller 1:100. Ikke anlagt oppkant ved dør.
Tiltak

Underetasje > Bad/vaskerom (hybel)
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Plastsluk.
Vurdering av avvik:
- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
- Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.
- Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.
- Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner.

Underetasje > Bad/vaskerom (hybel)
Sanitærutstyr og innredning,TG3
Innredning med nedfelt servant, toalett, opplegg for vaskemaskin, dusjkabinett.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på innredning.
- Det er er påvist drypplekkasje fra servantavløp.
- Ved funksjonstest ble det registrert lekkasje i avløp under vask. Trykkarmatur på toalett står noe nede i vannsisterne men fungerende på befaringsdagen. Fuktskader på innredning ble registrert.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
- Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Underetasje > Bad/vaskerom (hybel)
Ventilasjon,TG2
Mekanisk avtrekk bak dusjkabinett.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Underetasje > Bad/vaskerom (hybel)
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG2
Hulltagning er foretatt i tilstøtende vegg mot kjøkken uten å påvise unormale forhold. Hullborring på en plass innebærer ikke garanti for at det ikke kan være fuktskader andre plasser på bad. Rom under terreng avsnitt med utforet vegg mot tilbakefylt grunnmur må sees i sammenheng.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist andre avvik:
- Rom under terreng avsnitt der konstruksjonen med utforet vegg mot tilbakefylt grunnmur uten fuktsikring/isolering vurderes utført som en risikokonstruksjon der høyere fuktverdier ble registrert på soverom og garasjedel som tilstøter.
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
- Utbedring se rom under terreng avsnitt.
Kjøkken

Underetasje > Kjøkken (hybel)
Overflater og innredning,TG2
Kjøkken med profilerte fronter, laminat benkplate. Utstyr: komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
- Småskader på kjøkken der grad av lokal utbedring må vurderes individuelt, funksjon vurderes ivaretatt.
Tiltak
- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

1. etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkken med profilerte fronter, laminat benkplate. Utstyr: Kjøleskap, komfyr, platetopp, oppvaskmaskin.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
- Manglende bein på det ene skapet som har duttet noe ned, benkplate er ikke festet i skjøt. Skjøt i hjørne benkplate er ikke sammenføyd helt riktig og er ujevnheter.
Tiltak
- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Vannrør av plast rør i rør, besiktiget i rørskap.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
- Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
- Vannrør uten tettmuffer, vannrør som kommer opp av gulv til toalett uten synlig tettemuffe eller muligheter for utbytting. Vannrør i garasje som er kaldt rom er utsatt for kulde, tiltak med isolering anbefales slik at ikke frysing av rør oppstår.
Tiltak
- Vannrør må isoleres i kalde rom.
- Anlegget bør sjekkes av fagperson.
- Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.

Avløpsrør,TG2
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Ved eventuell behov for staking av avløpsanlegg ved tetting vil normalt sluk/avløp til toalett kunne brukes til formålet.

Varmtvannstank,TG2
300 liters varmtvannstank fra 2010 står i garasje.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

Elektrisk anlegg,TG3
Sikringsskap med automatsikringer.
21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Kommentar:
2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
Kommentar:
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
Kommentar:
5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
Kommentar:
6.Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
Kommentar:
7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei
Kommentar:
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Ja
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Nei
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på hele anlegget og anbefaler på generelt grunnlag gjennomgang. Synlig ikke alle elektriske ledninger festet og tiltak med gjennomgang anbefales.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Branntekniske forhold,TG3
Røykvarslere og brannslukningsapparat observert.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
Kommentar:
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Ja
Kommentar:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG3
Dreneringsmasse og eller dreneringsrør er skjult under bakkenivå ukjent tilstand. Ved visuelle observasjoner er det ikke avdekket fuktsikring.
Vurdering av avvik:
- Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Tiltak
- Drenering må skiftes.
- Anbefaler generelt å benytte drenerende masser under hele bygningen og ved tilbakefylling mot yttervegger under terreng. Drenerende masser sikrer at vann som finner veien ned i grunnen, ledes til et lavere nivå enn bygningskonstruksjonene og enten forsvinner videre ned i grunnen eller ledes bort i drensledningene. Dermed unngår man vanntrykk inn mot veggen. Drenerende masser må beskyttes med fiberduk mot inntrenging av finpartikler fra byggegrunnen og de øvrige gjenfyllingsmassene. Vegger mot terreng skal utformes fuktsikre. Fuktsikre betyr i denne sammenhengen at veggen må ha et kapillærbrytende og vannavvisende sjikt på utvendig side som sikrer at vann som dreneres ned i massene på utsiden av veggen, ikke kan trenge inn til veggen. Utvendig isolering av veggen og god lufttetthet er også viktig med hensyn til veggens fuktsikkerhet.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Det er registrert løs puss på muroverflater.
- Innsiden av grunnmuren har misfarging.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
- Det må foretas lokal utbedring.

Forstøtningsmurer,TG3
Forstøtningsmurer av betong og rullestein, naturstein.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Tiltak
- Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
- Lokal utbedring må utføres.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Terrengforhold,TG3
Vurdering av avvik:
- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Tiltak
- Det bør foretas terrengjusteringer.
- Terrenget rundt bygningen bør ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Man må ta hensyn til at tilbakefyllingsmassene kan sette seg over tid og at angitt minimumsfall må etableres etter at massene har stabilisert seg. Hvis det ikke er mulig å etablere fall ut fra bygningen, kan man etablere fall langs veggen til lavereliggende terreng dersom forholdene ligger til rette for det. Fallet bør være minst 1 : 50.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
I henhold til ferdigmelding av VA anlegg fremlagt er boligen tilkoblet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Det fremkommer ikke av ferdigmelding om private stikkledninger er byttet ut og vurderes fra byggeår. Eier opplyser ikke om problematikk med vann og avløp på befaringsdagen.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Oljetank,TG3
Nedgravd oljetank utenfor inngangsdør, ukjent tilstand og type. Dagtank i skap 1. etasje.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger krav om sanering av oljetank.
- Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes.
Tiltak
- Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Enebolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Anlagt selvstendig hybel som ikke er omsøkt i henhold til fremlagte bygningstegninger med bad/vaskerom, kjøkken. Lav takhøyde i hybel. Soverom anlagt i bod som ifølge bygningstegninger er omsøkt som vedbod.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Hybel som er anlagt som egen boenhet som ikke vurderes å inneha lyd og brannkrav i henhold til dagens byggteknisk forskrift.
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Se kommentarer i egenerklæring for utførte arbeider de siste 5 år.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Lav takhøyde i underetasje med høyde 2.14 meter.

Enebolig
Standard : Normal standard utfra alder på boligen
Vedlikehold : Anbefales oppgraderinger, vedlikehold og reparasjoner utfra bygningsmessig beskrivelse.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøleskap, stekeovn med koketopp og oppvaskmaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/24/105:
25.10.1969 - Dokumentnr: 5252 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:24 Bnr:12


01.01.2020 - Dokumentnr: 1798474 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:24 Bnr:105


19.06.2008 - Dokumentnr: 499489 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:24 Bnr:118
Med flere bestemmelser


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, feiing og renovasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Pkt. 2.1: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 2.2: Fortell kort hva som ble gjort.
Svar: Hisøy Elektro - varmekabler 2015. Multiflis A/S - flislagt gulv 2015.
Pkt. 2.4: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, terrasse eller annen fasade?
Svar: Ja.
Pkt. 4.1: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 4.2: Fortell kort hva som ble gjort:
Svar: 1. Skiftet 9 stk vinduer - 2018, 2022, 2023. 2. Skiftet hoveddør i 2018. 3. Fundamentering av terrasse i 2019/2020.
Pkt. 4.3: Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?
Svar: 1. HRVC - Snekker & håndverkstjenester. 2. Byggpartnere A/S. 3. HRVC- Snekker & håndverkstjenester.
Pkt. 4.4: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 9: Er det utført arbeid eller kontroll på det elektriske anlegget?
Svar: Ja.
Pkt. 9.1: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 9.2: Fortell kort hva som ble gjort.
Svar: Nytt sikringsskap for leilighet i 2019.
Pkt. 9.3: Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?
Svar: Hisøy Elektro A/S.
Pkt. 9.4: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 11: Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Pkt. 11.1: Beskriv feilen og omfanget:
Svar: Sprukket avløpsrør, byttet 2020.

Pkt. 12: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Pkt. 12.1: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 12.2: Fortell kort hva som ble gjort.
Svar: Byttet sprukket avløpsrør, byttet gamle kobbervannrør.
Pkt. 12.3: Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?
Svar: Sandås anlegg. Heldal entrepenør.
Pkt. 12.4: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 13: Kjenner du til om det er eller har vært nedgravd oljetank på eiendommen?
Svar: Ja.

Pkt. 14: Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Svar: Ja.
Pkt. 14.1: Beskriv feilen og omfanget.
Svar: Varmepumpe har blitt skiftet i 2019. Varmepumpe Sør A/S.

Pkt. 15: Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Svar: Ja.
Pkt. 15.1: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 15.2: Fortell kort hva som ble gjort.
Svar: Montert ny klebersteins ovn i 2019.
Pkt. 15.3: Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?
Svar: Arendal Varmester A/S.
Pkt. 15.4: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 17: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Svar: Ja.
Pkt. 17.1: Beskriv feilen og omfanget.
Svar: Montert ny klebersteinsovn i 2019. Arendal Varmester

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

mandag 22. april
kl. 16:00-17:00
Produktnummer: 1EAC9D16-4199-443F-B7A5-6D04D0383C3D Kategori: