Langedal / Osedalen

Jettedal 4

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
74 750 kr
Totalpris
3 064 750 kr
Byggeår
1984
Internt bruksareal (BRA‑i)
140 ㎡
Bruksareal
189 ㎡
Tomteareal
1 039 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik og oppgradert enebolig på solrik tomt - Rolig og barnevennlig - Sentralt i Froland

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etasje: Stue , Kjøkken , Gang , Bad , 2 soverom
Underetasje: Vaskerom , 2 soverom , Bad , Gang , 2 boder og bod utvendig.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg RV 9 mot Froland. Kjør over Blakstadbrua, fortsett veien frem til bensinstasjon på venstre side. Ta her inn mot venstre, og deretter 1. vei til venstre, boligen er nå på din høyre hånd.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Froland musikkbarnehage (1-5 år) 1.7 km
Kringletoppen barnehage (0-5 år) 1.8 km
Bliksåsen barnehage (1-5 år) 2.5 km

Skoler
Froland barneskole (1-7 kl.) 1.3 km
Froland ungdomsskole (8-10 kl.) 1.5 km
Sam Eydes videregående skole 9.1 km

Flere fine fritidstilbud i nærområdet.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser.

Beliggenhet


Eiendommen har en høyt og frittliggende beliggenhet med utsyn og mye sol. Eiendommen ligger i et rolig og etablert boligområde. Sentralt i Froland med noen minutters spasertur til Osedalen sentrum, skoler og idrettsanlegg. Til Arendal sentrum er det omkring 14 kilometer og til Stoa er det ca 10 kilometer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 29.11.1983. Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Froland kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest for garasjen. I tillegg er det bygget et tilbygg på garasjen som det ser ut som ikke er redegjort for.
Det foreligger melding vedrørende nytt tilbygg på garasje, datert 17.12.2020. Tilbygget til garasjen på gnr 18 bnr. 290 er oppført på naboeiendommen gnr. 18 bnr. 1. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Langedal, og tiltaket er oppført utenfor byggegrense fastsatt i plan.

Deler av garasje (tilbygg) ligger på grense til naboeiendom gnr. 18, bnr. 1.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Fasadetegninger og plantegninger er speilvendt fra opprinnelige tegninger. Det ene soverommet i hovedetasjen er opprinnelig godkjent som kjøkken og det er åpnet opp mellom kjøkken og stue. Gang i kjeller er opprinnelig godkjent som bod og "rom" i kjeller er opprinnelig godkjent som sportsbod. De ombygde rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Deler av det ene soverommet i kjeller er opprinnelig godkjent som matbod og den ombygde delen er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Veranda er større enn på opprinnelige tegninger. Det foreligger ikke dokumentasjon for tilbygg til garasje og tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommune. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for Langedal, datert 24.06.1976. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Froland kommune opplyser at det for tiden arbeides med reguleringsplan for naboeiendom ned mot fylkesveien.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
12.01.1984 - Dokumentnr: 416 - Festekontrakt - vilkår. Gjelder feste. Festetid: 99 år- Årlig festeavgift NOK 350. Bestemmelser om regulering av leien. Pant for forfalt festeavgift. Kontrakten kan overdras/framleies uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 74 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 91 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 13.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1982. Taktekking fra byggeår der mer enn halvparten forventet levetid er passert. Manglende snøfangere på taktekking. Stående bordkledning uten åpen lufting (lusing) der råte ble registrert stedvis. Utvendig forstøtningsmurer uten rekkverk, mur ved garasje har setninger og vil være påregnelig med å anlegge ny mur. Takkonstruksjon der lufting er strupet ute i takfot, misfarginger som relateres til kondens problematikk. Vinduer og dører der vedlikehold enkelte utbyttinger må påregnes utfra alder og tilstand. Rom under terreng med fuktproblematikk der høyere relativ luftfuktighet i bakenforliggende konstruksjoner som relateres til fuktig konstruksjon ble registrert. Rom under terreng må sees i sammenheng med mangler på fuktsikring og isolering av grunnmur. Innvendige overflater med påregnelig bruksslitasje, opphengsskader. Enkelte småskader på laminat der grad av oppgraderinger må vurderes individuelt. Våtrom der eier opplyser generelt å utført arbeider på egeninnsats, vurderes fagmessig å være utført noe mangelfullt med bulkete anlagt fliser. Vann og avløp er i henhold til opplysninger ikke byttet ut i forbindelse med oppgraderinger av våtrom og er fra byggeår (42 år). Eier er elektriker og har oppgradert det elektriske anlegget, dette er ikke igjennom elektro virksomhet og skjematur tilsier da gjennomgang med utvidet el-kontroll for dokumentasjon og tilstand. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Snøfangere: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Dører: Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv: Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Ved niveller ble det registrert både fallforhold og motfall mot sluk.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Har vært varmegang i lampepunkt fra tidligere eier, anlegget hadde ikke tatt skade. Alle punkter har blitt sjekket for termiske skader har ikke registrert flere. Punktet som hadde varmegang har blitt utbedret.

Tomteforhold > Drenering: Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG2:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Undertaket er misfarget.

Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Eldre vinduer der nedsatt funksjon med hensyn til tetthet og isolerings evne vil være tilstede.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Enkelte skader på laminat gulv. fuktmerker i himling i bod tilstøtende til vaskerom men ikke høyere fuktverdier ved fuktsøk. Ukjent årsak der videre undersøkelser eventuelt må utføres.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er avvik: Det er registrert feil oppbygning av konstruksjon med plast mot mur og plast mot plater. Høyere relativ luftfuktighet i utforet vegger som relateres til fuktig konstruksjon.

Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Underetasje > Bad > Overflater vegger og himling: Fliser er bulkete anlagt der eier opplyser om utført arbeider på egeninnsats og vurdere ikke fagmessig utført.

Våtrom > Underetasje > Bad > Overflater Gulv: Fliser er bulkete anlagt der eier opplyser om utført arbeider på egeninnsats.

Våtrom > Underetasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Slitt belegg.

Våtrom > Underetasje > Vaskerom > Overflater Gulv: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Bulkete anlagt fliser, eier opplyser om utført arbeider på egeninnsats og vurderes ikke fagmessig utført.

Våtrom > Underetasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig. Det er ikke synlig anlagt slukmembran klemt til klemring. Rusten slukforlenger.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skjevheter i etasjeskille i området hjørne ved bod, synlig mur som har seget noe fra grunnmur. Ukjent om det er setninger og videre undersøkelser må eventuelt utføres over tid om dette er stabilt.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/ kombiskap, Komfyr/ stekeovn / koketopp, oppvaskmaskin, micro.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
12.01.1984 - Dokumentnr: 416 - Festekontrakt - vilkår. Gjelder feste. Festetid: 99 år- Årlig festeavgift NOK 350. Bestemmelser om regulering av leien. Pant for forfalt festeavgift. Kontrakten kan overdras/framleies uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 17 196,- som inkluderer kommunale avgifter og gebyrer samt eiendomsskatt.

RENOVASJON??

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2019. Gjort av ufaglært. Flisarbeid er utført av ufaglært, det er utført av snekker i familien. Elektroarbeid er utført av faglært(eier). Snekkerarbeid er gjort av tidligere faglært snekker, og rørlegger arbeidet.

2.2.1 Nytt arbeid 2024. Utført av faglært og ufaglært. Arbeid utført av faglært: Nytt belegg på badgulv. Firma som utførte arbeidet var Gunnar Gundersen. Har dokumentasjon på arbeidet. Arbeid som ble gjort av ufaglært: Snekkerarbeid er gjort av tidligere faglært snekker Elektroarbeid er gjort av faglært(eier). Rørleggerarbeid er gjort av faglært.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, Har renovert bad, vaskerom og bod i kjeller. Fant tegn til fukt i bod, dette ble tørket ut. Boden stod under utlufting over en lengre periode uten å observere mer fukt. Alt av materialer med fuktskade ble byttet ut med nytt.

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja, nytt arbeid 2022. Utført av ufaglært. Ble lagt på tetningslist på toppen av knotteplast. Lagt ut taknedløpet til foran på huset da det er mer hensiktsmessig mtp grunnforhold. Ble også gravet ned et stykke under knotteplast slik det ikke er masse over plast.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, nytt arbeid 2024. Utført av faglært. Byttet til jordfeilautomater. Lagt opp nye tilførsler til kjøkken. Har også byttet lamper og enkelte stikkontakter. Eier er elektriker og i bransjen over 15 år. Firma som utførte arbeidet var huseier. Har dokumentasjon på arbeidet.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja, nytt arbeid 2017. Utført av ufaglært. Hadde en rørlegger som koblet til ny vvb.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, Har vært mus på loft. Dette har blitt utbedret med musebørster under kledning i 2020, siden har det vært musefritt. I år 2024 har det vært 1stk mus på loft i vinter, har blitt fanget i felle. Mistenker snømengde har gjort til at mus har funnet vei inn. Har gått over huset nå på vårparten og tettet, bør nå være musetett.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 0A2031F3-68EB-4154-80ED-79B1FC203174