Arendal Rykene 

Jernbaneveien 825

Prisantydning
2 300 000 kr
Omkostninger
73 970 kr
Totalpris
2 373 970 kr
Formuesverdi
570 049 kr
Formuesverdi sekundær
2 166 187 kr
Kommunale avgifter
10 044 kr / år
Byggeår
1925
P-rom
77 ㎡
Bruksareal
78 ㎡
Tomteareal
1 362 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende enebolig med overbygget hagestue og lite uthus på Rise - landlig beliggende på grensa mot Froland

Om eiendommen

Innhold

Boligen inneholder i 1. etg: Entre, praktisk dusjbad/vaskerom, kjøkken med hyggelig spiseplass og 2 stuer med stor åpning mellom.
Greit kott under trappen.
Det er loftstrapp fra entreen og opp til loftsetasjen. På toppen av trappen er et lite rom som selger har innredet til et mini hjemmekontor. Videre kommer vi til to fine soverom etter hverandre, og det er tilgang til alkoven fra begge soverommene. Like innenfor et av soverommene er det innredet et praktisk garderoberom.
Den ene alkoven benyttes altså til garderoberom og den andre til gjester og småbarn på besøk
Kjeller med egen inngang til 2 separate rom og en teknisk bod hvor vv-berederen er plassert. Begrenset takhøyde i kjelleren.

Uthus som er todelt med bortsettingsrom i den ene delen og et lite fjøs/hønsehus med løe i den andre delen.

Hagestuen er bygget over inngangspartiet og gir et herlig "velkomst inntrykk". Her er det grovkjøkken med fast innredning og nedfelt vask. Gjennomsiktige takplater gir optimale lysforhold, og fint tredekke på bakken. Selger har laget en egen kreativ avdeling for utespa bak leveggen.

Standard

Boligen er meget sjarmerende innredet og har historiske fliser, malte tregulv, laminat og belegg på gulv .
Veggene har malt panel, tapet og malte mdf plater.
Plassbygget trapp med kott under, El - tavlen  med automatsikringer er plassert like ved siden.
Hvit Ikea kjøkken innredning med kvadratiske profiler. >Enkelte overskap med fine glassdører, todelt vask og heltre benkeplater.
Oppvaskmaskin og komfyr inngår i denne handelen. Fliser mellom over-og underskap i våt/stekesonen og på anretningen på den andre veggen.
Det er 2 innebygde skap i gangen i loftsetasjen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 78 kvm Sekundærrom: 1 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg.51 m²  - Loftsetasje.27 m².
P-rom 1.etasje inkl: Gang , Kjøkken , Stue , Bad/vaskerom.
P-rom loftsetasje inkl: Gang, 2 soverom.
S-rom 1.etasje inkl.: Kott
S-rom Loftsetasje inkl: 2 kott (ikke målbare).

Enebolig
• Det foreligger ikke tegninger

Uthus:
Bra: 26 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 26 m²
S-rom inkl.: Bod.

Uthus
• Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1925 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Det er varmepumpe og Dovre vedovn i stuen like innenfor kjøkkenet. Det er varmekabler på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er montert snøfangere på tak mot terrassetaket.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 14.03.23 09:44, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre bolig fra 1925 med behov for oppgraderinger,
vedlikehold og reparasjoner.
Primærtekking med sementtakstein og metallplater,
utettheter rundt pipe ble registrert, manglende utførelse på
tettheter i overgang tilbyggsdel/vegg.
Eldre åstakkonstruksjon med skjevheter, manglende lufting.
Skader i takrenner som vurderes årsaksammenheng med
ising i takfot, manglende snøfangere.
Stående og liggende kledning uten lufting, stedvis råteskader
og behov for vedlikehold og utbyttinger.
Nedgravd oljetank som må påregnes saneres, privat vann og
avløpsanlegg med soil rør der videre undersøkelser for
tilstandsvurdering anbefales.
Manglende drenering, fuktsikring av grunnmur. Krypkjeller
under boligen med registrert fuktproblematikk, begrenset
tilgang på hovedbygning der tiltak vil være påregnelig.
Skjevheter i etasjeskille utover standardens krav til godkjente
måleavvik ble registrert, høyere fuktverdier i etasjeskille i
forbindelse med avdamping fra krypkjeller.
Bad/vaskerom med skader på belegg, eldre teknisk anlegg og
mangler der renovering i sin helhet vurderes påregnelig.
Innvendig trapp med rekkverkshøyde under 90 cm,
manglende håndløper på siste del av trapp.
Boligens overflater med varierende grad av slitasje, sprekker
og renovering må vurderes utfra den enkelte referanser og
behov.
Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må
leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.
Det er påvist bulker i enkelte metallplater på
taktekking.
Utvendige beslag har utettheter.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.
Ved besiktelse i takkonstruksjon er det registrert
utettheter rundt pipe.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
Det er påvist avvik i beslagløsninger.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag.
Det ble registrert nedbøyninger takrenner som
relateres til ising i takfot.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Konstruksjonene har skjevheter.
Det er ikke anlagt diffusjonssperre i undergurt.
Museavføring registrert.

Utvendig > Utvendige trapper:
Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere
vurdert.
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Etasjeskille mot stubbloftsgulv der avdamping fra
grunn vil være tilstede.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at
konstruksjonen kan ha fuktskader.
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller
som er forårsaket av råte eller sopp.
Synlig spor etter borrebiller i treverk.
Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med
relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og
temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten
kan være et resultat av manglende fuktsperre mot
grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som
er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet
fordi temperaturen i kryperommet i deler av
sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De
varmetrege massene i bakken i kryperommet holder
på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere
enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i
kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da
stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk.
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom
boligrom.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Synlig sprekker i gulvbelegg.
Ikke mekanisk avtrekk, tilluftsventiler.
Eldre teknisk anlegg, synlig vann installasjoner på
yttervegg som ikke anbefales med hensyn til
tykkelse på vegg og fare for frysning av rør.

Tomteforhold > Drenering:
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset
effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Forstøtningsmurer er snødekt og derfor ikke nærmere
vurdert.
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.
Det mangler rekkverk/annen sikring på
forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Oljetank:
Det foreligger krav om sanering av oljetank.


TG 2
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Manglende innfelt vassheller.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte vindusglass.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket.
Manglende innfelte vassheller.

Utvendig > Dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Det er påvist andre avvik:
Innfesting av konstruksjonen vurderes mangelfull
(innfestet i kledning). Underdimensjonert
takkonstruksjon.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Det har vært sigarettrøyking inne.
Varierende grad av slitasje med tørkesprekker, eldre
overflater.
Renovering må vurderes utfra den enkeltes
referanser og behov.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i
NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat
til lav" aktsomhetsgrad
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke/feieluke.
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak
på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning
utover normal slitasjegrad.
Skader i benkplate ble registrert.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige avløpsledninger.
Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer i trappegang.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Riss og sprekker oppstår når betongen utsettes for en
strekkbelastning som er større enn strekkapasiteten.
Riss og sprekker kan føre til at nedbrytende stoffer
som karbondioksid, klorider, kjemikalier og vann
lettere trenger inn i betongen. Disse stoffene bidrar til
en akselererende nedbrytning. I tillegg kan de føre til
lekkasje av gasser og væsker gjennom
betongtverrsnittet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige avløpsledninger.
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
på brønnvannet.

Tomteforhold > Septiktank:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Beskrivelse: Sprekk i belegg på bad.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse:U.t. har oppgradert badet med malte baderomsplater, malt badegulv, ny baderomsinnredning og nytt toalett.
Arbeid utført av: Liene.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Beskrivelse: Ved mye nedbor har det vart noe fuktinnsig i venstre hjornet ved inngang til kjeller. Satt ned avfukter i kjeller som
har hjulpet pa fukt og fjernet `kjellerlukt`.

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Beskrivelse: Noe «bek» i pipen. Det er ikke fyringsforbud. God trekk.

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?:
Beskrivelse: Noe skjevheter i gulv.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Beskrivelse: Spor av borebiller i bjelkelag kjeller. U.t har sprayet bjelkelag med insektsmiddel mot borebiller/husbukk. Det har
vært mus i kjeller - ikke andre steder i huset.

11.  Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse:1; montering av baderomsbelysning og ekstra stikkontakt bad. 2; Montert to doble stikkontakter utendørs.
Arbeid utført av: 1; Froland elektro (2020) 2; Centrum Elektro AS (2022).

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Svar: Ja.

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Beskrivelse: El.anlegget ble kontrollert i 2020 i fbm montering av baderomsbelysning m.m.

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Beskrivelse: U.t har bygget terrasse. Polske bygningsarbeidere har bygget gjerde og tak over terrasse.

15. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Svar: Ja.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Terrasse, gjerde og terrassetak.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjør opp Vesterveien til Myreneveien ogfølg RV 42 til du kommer til Frolandsveien på Stoa. Ta til høyre etter Kiwi og følg Frolandsveien RV 42 til Libru. Ta her inn til venstre ved skilt Rise og følg Riseveien til du treffer Jernbaneveien RV 408. Ta her til høyre i krysset og kjør forbi avkjørselen til Risehaven og Rise Stasjon. Følg Jernbaneveien videre og dette er den andre eiendommen på din venstre hånd. Eiendommen ligger like før kommunegrensa til Froland. Parker like på utsiden ved det røde lille uthuset og velkommen inn porten.

Beliggenhet

Landlig beliggende ved  Rise like før kommunegrensa til Froland med like kort vei fra Arendal som Fra Grimstad.
Spredt eneboligbebyggelse i nærområde og landlige koselige omgivelser med turterreng like utenfor døren. Kort vei til Rise stasjon med av/påstigning til lokaltog på Sørlandsbanen. fantastiske turområder like utenfor døren og kort vei til Nidelva med muligheter for et bad.
Osedalen sentrum er heller ikke langt unna. Her finner du alle servicetilbud - idretts./svømmehall, skoler, osv. I tillegg har du alt fra Kompebua, Frolandsstaua, bruktbutikk, bensinstasjonm  bakeri, dagligvarebutikker, apotek og det du måtte trenge. Stoa næringsområde og Rykene sentrum er også bare en liten kjøretur unna.

Tomt

Areal: 1 362 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass og det er satt opp legjerde mot veien. Det er en herlig overbygget uteplass bak boligen. Her er det også utekjøkken og en sone med utespa. Fine treplattinger. Tomten er innegjerdet og det er helt usjenert bak huset.
Nydelig beplantet eiendom og skrånet fint plenareal.  Frukttrær og fine blomsterbed.
Rødt lite uthus med rikelig bortsettingsplass og mulighet for litt dyrehold/høner eller det du måtte trenge av plass til hobbyen din.
Denne eiendommen består av gnr 410 bnr.78 og bnr. 98 og totalt tomteareal er på ca 1362 m2
Det er ukjent grenseforløp på begge tomtene.

Parkering

Parkering like foran inngangspartiet til boligen, på egen eiendom

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som landbruk, natur- og friluftsområde LNF
Hensynssone 510 landbruk, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei med privat stikkvei. Privat borevann fra brønn og  privat avløp med septiktank med overløp til grøft.
Vedr. brøyting til privat stikkvei så har selger hatt privat brøyting.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Gnr.410  Bnr.98. 1960/3528-1/36  Skjønn   05.12.1960  Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) 73 970,- (Omkostninger totalt) 2 373 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 043,74 pr. år Slam og feiing/ tilsyn 5454,- Renovasjon: 4589,74,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2384,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 570 049,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 166 187,- for år 2021.
Formuesverdien er beregnet manuelt med skatteetatens egne formuesverdi kalkulator på skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Jernbaneveien 825, Gnr. 410 Bnr. 78 og Gnr. 410 Bnr. 98 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, Fryseskap/ -boks, Komfyr/stekeovn/koketopp, Oppvaskmaskin og vaskemaskin.
Kommentar: Utendørs badekar kan evt. medfølge.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0081

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0081. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 300 000,-) (Kr.46 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.9 900) Totalt kr. (Kr.81 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069249