Påmeldingsvisning 5/6! Justvik

Jærnesheia 51

Prisantydning
3 190 000 kr
Omkostninger
16 628 kr
Andel fellesgjeld
3 417 kr
Totalpris
3 210 045 kr
Formuesverdi
641 662 kr
Formuesverdi sekundær
2 309 984 kr
Felleskostnader
3 745 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1976
P-rom
106 ㎡
Bruksareal
112 ㎡
Tomteareal
141 592 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik og pen enebolig med barnevennlig og solrik beliggenhet | Flott hage | Biloppstillingsplasser

Om eiendommen

Innhold

Eneboligen går over to etasjer med følgende innhold:
1. etasje:
Vindfang, bod som brukes som vaskerom, gang, bad/wc, kjøkken og stue med utgang til solrik terrasse og hage.
2. etasje:
Gang, tre soverom og bad/wc.
Kott langs skråtak.

Bortsettingsloft

Utebu m/peis
Anneks
Redskapsbod
(Disse er ikke byggemeldt, se forøvrig punkt under "ferdigattest")
Verksted/bod

Standard

Utdrag fra tilstandsrapport:
UTVENDIG
Bygning oppført i tre over ringmur av betong og støpt plate mot grunn. Yttervegger av isolert
bindingsverkkonstruksjon, kledd med stående kledning.
Saltak tekket med betongtakstein, undertak av finerplater, takpapp, sløyfer og lekter. Takrenner, nedløpsrør og beslag.
Nyere vinduer av tre og PVC i hele boligen av ulik alder. Nyere malt hovedytterdør, balkongdør og boddør i tre. Terrasser av tre på ulike nivåer av tomten.

INNVENDIG
Laminat og flis på gulv, malte plater og panel på vegger og himling. Enkelte vegger og
himlingsplater har tapet. Formpressede tre/lettdører som innvendige dører.
Boligen har malt tretrapp fra byggeår. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Støpt plate mot grunn i 1. etasje.
Boligen har vedovn tilkoblet elementpipe.
Vedovn var ikke i bruk på befaringsdagen, men fremstod tilsynelatende i OK stand. Overflater på pipe, OK med unntak av avvik bemerket under.

VÅTROM
Bad i 1. etasje med fliser på gulv, panel (utvendig kledning) på vegger og malt panel i takhimling. Baderommet er innredet med toalett, dusjkabinett og innredning med nedfelt servant. Bad i loftsetasje med vinylbelegg på gulv, malte plater og malt våtromstapet og strie på vegger og i himling. Badet er innredet med badekar, baderomsinnredning og toalett.
Vaskeroms nisje med fliser på gulv, malte plater på vegger og i takhimling. Rommet er innredet med opplegg for vaskemaskin, ellers hyller på vegg.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og benkeplate av tre. Kjøkkenet har fastmonterte
hvitevarer ifm. av oppvaskmaskin og kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
- Vannrør av kobber med og uten plastkappe.
Avløpsrør av plast.
- Generell luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra veggventiler, ventiler i
takhimling i stuen, luftespalte i enkelte vinduer og ved at vinduer åpnes.
- Ca. 100/120 liters varmtvannstank plassert i kjøkkenskap.
- Utenom vedovn i stuen varmes boligen opp via varmepumpe.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 106 kvm, Bruksareal: 112 kvm Sekundærrom: 6 kvm.
Bra. pr. etasje.:
1. etg. 66m²
P-rom inkl: Stue , Kjøkken , Gang , Vaskerom (nisje) ,Bad, Entré
S-rom inkl.: Bod

2. etg.  46 m².
P-rom inkl: Bad og 3 soverom
S-rom inkl.: Ingen rom i 2. etasje defineres som s-rom.

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler. Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
ikke helt overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.
1. etg:
- Tegninger viser matbod ved siden av entré. Dette rommet fremstod som et åpent vaskerom.
- Tegninger viser WC-rom i 1. etasje i rom som fremstod som bad.
Loft:
- Tegninger viser klesrom/garderobe med vegg mot åpent rom. Dette fremstod som et åpen større soverom.
Annet:
- Utvendig bod med egen inngangsdør er tatt med i det generelle arealet for boligen, da det fremstår som en naturlig del av bygningskroppen.
- Veggtykkelse mellom S-ROM og P-ROM regnes som sekundærareal (S-ROM)
- Loft har arealer som ikke er måleverdige i deler av skråtak på grunn av for lav høyde.
Vedr. Tilleggsbygninger.
- Tilleggsbygninger er ikke oppmålt eller tilstandsvurdert. Inngår ikke i gitt mandat.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1976 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Peisovn i stuen og varmepumpe. Forøvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Utdrag fra årsmøte:
Vedlikehold/oppgraderinger utført i 2022:
Vedlikehold
Det har i inneværende periode hovedsakelig vært ordinære reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag i borettslaget, det er en økning i henvendelser på generellt grunnlag, men det ser styret på som positivt, da man får avdekket og reparert mindre skader før det eskaleres til noe større. Borettslaget fremstår i god stand spesielt med tanke på at boligmassen nå nærmer seg 50 år.
Det er særdeles viktig at beboere som oppdager lekkasjer/skader på boligen, rapporterer dette snarest mulig til styret. Dersom en annlekkasje/skade ikke meldes fra om, og dette medfører følgeskader på boligen, så vil kostnadene utover reparasjon av skaden bli belastet beboer.

Ladestasjoner
Det merkes en økning i bruken av ladestasjonene og styret bestilte de siste 2 laderene i 2022, slik at det nå er 10 ladere på Jærnesheia og 8 på Buhusheia.

Fremtidig vedlikehold/oppgraderinger
På generell basis er det vanskelig å si noe konkret på forhånd om når det vil bli nødvendig/hensiktsmessig å utføre vedlikeholdsoppgaver. Etter styrets oppfatning er det rimelig å forvente at man i løpet av de nærmeste årene vil måtte påregne større kostnader i form av skifte av tak/takstein.

I tillegg har styret noen prosjekter som vi jobber med:
*Utbedring/fornying av lekeplassene ved JH 10,12,14,16 samt ved Buhusheia 10. Det er også en "gammel" lekeplass skjult bak Buhusheia 26,28,30,32,34 - den må gjøres noe med.
*Sjekke muligheter for solceller på garasjetak, primært i forbindelse med Elbil- laderne
*Sette opp diverse informasjonsskilt rundt om i borettslaget
*Arrangement "barnas dag" i forbindelse med offisiell åpning av de nye/oppgraderte lekeparkene

Det oppfordres alle beboere til å sjekke varmtvannsberederne sine. Noen beredere er fremdeles fra byggetiden, og anbefalt levetid på beredere er 20-30 år+ (borettslaget er snart 50 år gammelt!) Innvendige rør og varmtvannsberedere omfattes av andelseiers vedlikeholdsplikt. Går disse lekk, vil det være andelseier som må dekke kostnaden både til egenandelen samt kjøp av ny bereder. Det vil med andre ord være langt billigere å
skifte dem før det oppstår lekkasje, fremfor å gjøre det når skaden allerede er skjedd.
Lekkasjer kommer til å oppstå, og styret ser en markant økning for hvert år nå.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 24.04.23 19:47, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten.
Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Forhold som inngår i borettslagets vedlikehold- og utbedringsansvar er også opplyst om i
rapporten.
Hele rapporten må leses

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom (nisje)
Det er avvik:
TG3:
- Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på gulv og oppkant langs vegger og ved åpning mot entré.
TG2:
- Over halvparten av forventet levetid er utgått på sluk.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad (loftsetasje)
Det er avvik:
TG3:
- Det er synlige åpninger i konstruksjon i våtsone ved badekar. Det er åpninger i veggkonstruksjon, mulig etablert for å få plass til badekar.
TG2:
- Tapet og malt strie på vegger tilfredsstiller ikke krav for tetthet i våtsoner.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
- Lufttilførsel til loft er redusert der isolasjon presser mot undertak i skråhimling. Synlig isolasjon var misfarget med sverte.
- Det ble registrert synlig lysinnslipp rundt luftelyre på loft.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er avvik:
- Eldre trapp av betong har sig, er skjev og har sprekker.
- Trapp av tre står direkte mot vegetasjon og er disponert for fuktopptrekk i treverk.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
- Det ble registrert sprekk på veggoverflate i stuen.
- Laminat er stedvis lagt for tett mot dørsvill.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er avvik:
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpets nederst del.
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav tillater for rekkverk i trapper.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom (nisje)
Det er avvik:
- Gulvet har ikke fall mot sluk og det er åpen/utett løsning mot entré. Ved en eventuell større lekkasje, vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom før det finner veien til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom (nisje)
Det er avvik:
- Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Da rommet ikke har dør mot tilstøtende entré, medfører dette at fuktig luft fordeles i rom som ikke er våtrom.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad (1. etasje)
Det er avvik:
- Det er påvist 3 - 4 mm. motfall på selve gulvet. Avvik i fallforhold ihht. krav i forskrift. Det er imidlertid god oppkant ved dør.
- Det står materialer av tre stedvis direkte mot våtromsgulv. I dette område mangler det også oppkantflis.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad (1. etasje)
Det er avvik:
- Det er kuttet i toalettet og underskap for å få plass til avløpsrør. Løsningen fremstår ufagmessig.
Våtrom > Ventilasjon > Bad (1. etasje)
Det er avvik:
- Rommet mangler tilluftsløsning.

Våtrom > Ventilasjon > Bad (loftsetasje)
Det er avvik:
- Rommet mangler tilluftsløsning.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Det er avvik:
- Avvik inngår i borettslagets vedlikeholdsplan og er kun basert på alder over 30 år. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekke.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik:
- Avvik inngår i borettslagets vedlikeholdsplan. Det mangler stigetrinn og plattform for feier på østvendt side.
- Det er ikke snøfangere på østvendt side.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
- Forholdet som inngår i borettslagets vedlikeholdsplan. Det er begrenset med lufting i
nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
- Det gjøres oppmerksom på at det er montert katteluke i balkongdør.
- Boddør har småskader på overflate.
- Dører mangler riktig montert beslag i underkant av dørsvill.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er avvik:
- Det gjøres oppmerksom på strømkabel som ligger løst/ubeskyttet til ved terrasse.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
Målt høydeforskjell på over 15 mm. gjennom stuen og stedvis mellom 10 - 20 mm. innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er avvik:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmålinger, eller at bygget er utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik:
- Det mangler ubrennbar plate under/foran sotluke i stuen.
- Det gjøres oppmerksom på noe grovt murerarbeid for gjenmurt hull for tidligere ovnsrør.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
- Svill mot et av soverommene står i spenn slik at underkant av dørblad subber borti svill. Det er også noe knirk i enkelte sviller som ligger nært laminatgulv.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom (nisje)
Det er avvik:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er benyttet våtromsmaling i rommet. Da rommet ikke har dør mot gang, vil også dette gjelde for gangen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad (1. etasje)
Det er avvik:
Gulv:
- Ukjent tilstand på sluk. Det er ikke mulig å inspisere eller rengjøre sluk uten å demontert dusjkabinett.
- Flis og membranarbeider er ikke utført av fagkyndig flislegger med ansvarsrett, men som
egeninnsats/vennetjeneste.
Vegger:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er membran på vegger. Det er også synlige åpne områder i enkelte hjørner.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad (loftsetasje)
Det er avvik:
- Eldre plassbygd frontpanel/ramme for badekar er av tre (organisk materiale) og fliser. Denne fremstår noe ufagmessig/utidsmessig bygd og har noe merker, er utett m.m.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik:
- Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik:
- Vurdering er basert på alder på eldre kobberrør med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse utenom stedvis noe irr, men vær oppmerksom på at dette er
en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avvik:
- Det ble registrert noe spesielle/ufagmessige løsninger bak toalett og servantskap på bad i 1. etasje.
- Vurdering er videre basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.
Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik:
- Varmtvannstank er fra 1995, over 20 år.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er avvik:
- Muren er av eldre type og tilsynelatende ikke armert. Dette utgjør noe risiko for at jordtrykk over tid vil kunne deformere muren. Tilstand bak skillevegg er ikke kjent.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
- Avvik er basert på alder (over 25 år) og inngår i borettslagets vedlikeholdsplan. Over halvparten av forventet levetid er utgått.

Tomteforhold > Oljetank
Det er avvik:
- Det foreligger ingen informasjon om at det er foretatt tilfredsstillende sanering av oljetank ihht. pålegg fra Kristiansand kommune. Antar forholdet inngår i borettslagets ansvar.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse Nye fliser bad nede m/membran. Nytt gulvbelegg bad oppe. Nytt toalett. Oppgradert sluk badekar
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Beskrivelse Membran under flis og bak oppkant.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Beskrivelse:  Råte i kledningsbord. Samtlige påvirket ble skiftet ut av borettslaget i 2022
10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
Nei
 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar Ja, kun av faglært
Beskrivelse Montering av varmepumpe og elbil lader. Fikset diverse på El anlegg. Montert dimmere, stikkontakt, utestikk og termostater.
Arbeid utført av Se samsvarserklæring/boligmappa
Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Beskrivelse Kontroll fra AE. Rettet opp eller utbedret samtlige punkter.
Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
 Ja
Beskrivelse Easee lader fra 2022.
Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Ja
Beskrivelse Tidligere eier gjorde en del selv. Blant annet bygde han anneks, utestue, boder.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar Ja, kun av faglært
Beskrivelse Skiftet 4 vinduer og noen kledningsbord i 2023.
Arbeid utført av Engasjert gjennom Borettslag.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Solrik og meget barnevennlig beliggenhet på Jærnesheia med kort vei til lekeplass, fotballbinge, skole og barnehage.
Aktivt idrettsmiljø for håndball og fotball gjennom Just IL og tilgang til kunstgressbane og ny flerbrukshall. Det nevnes også flotte bademuligheter både i Hemingsvannet, Gillsvann og i Topdalsfjorden.
I nærområdet finner man i tillegg fantastisk turterreng, båthavn og golfbane.
Kort vei til Kristiansand sentrum med gode bussforbindelser.

Tomt

Areal: 141 592 kvm, Eierform: Festet fellestomt
Tomten er per definisjon felles for borettslaget, men denne boligen disponerer det som faller naturlig for denne eiendommen.
Tomten som denne disponerer er flott opparbeidet med nydelig og solrik terrasse og hage. Her har du utebu m/peis og anneks, samt redskapsbod og bod/verksted.
(Disse tiltakene med unntak utebod i tilknytning til boligen finnes det ingen tegninger eller byggemelding på).

Parkering

Flere biloppstillingsplasser på tomten. El-billader.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.10.1976. Ferdigattesten gjelder enebolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke tegninger eller byggemelding hos Kristiansand kommunen på frittstående utebu, anneks og redskapsbod.
Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan JÆRNESSKOGEN, datert 18.02.1969. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1972/8194-4/93  Bestemmelse om veg  
 06.09.1972 
Med flere bestemmelse

1972/8194-5/93  Festekontrakt - vilkår  
 06.09.1972 
festetid: 99 år
AVGIFTSBESTEMMELSER
HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT
BEST. OM OVERDRAGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

1975/12336-1/93  Best. om vann/kloakkledn.  
 12.11.1975 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
1977/3353-1/93  Erklæring/avtale  23.03.1977 
Bestemmelse om kloakkledning/pumpestasjon
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Kristiansand kommune

1981/1238-1/93  Bestemmelse om veg  
 30.01.1981 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:117 Bnr:18 
Pengeheftelser i festerett
1998/16047-1/93  Fellesobl. for bor.innsk. 
 29.10.1998 
BELØP: NOK 14.386.600
Panthaver:Borettsl.Jærnes Terrasse  
Gjelder feste
2002/2387-1/93   ** Prioritetsbestemmelse 
 07.02.2002 
veket for: OBLIGASJON 2002/2386-1/93
1999/17487-2/93  Best. om vann/kloakkledn.  
03.11.1999 
Rettighetshaver : Kristiansand Kommune
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra ordføreren i Kristiansand
Gjelder feste
2017/1123948-1/200  Pantedokument  
12.10.2017 21:00 
BELØP: NOK 15.000.000
Panthaver:DNB BANK ASA  
Org.nr: 984851006
Gjelder feste

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten er forhåndsutlyst.

Husdyrhold

Det er tillatt å holde husdyr såfremt det ikke er til sjenesanse eller ulempe for andre beboere. Antall dyr er bgrenset til 2 stk. Se forøvrig husordensreglene for mer informasjon.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 190 000,- (Prisantydning) 3 417,- (Andel av fellesgjeld) 3 193 417,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 7 768,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett) 16 628,- (Omkostninger totalt) 3 210 045,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr. 3 745,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Driftskostnader 1 934 (inkl kommunale avgifter, felles bygningsforsikring, forretningsførsel mm)
Vedlikehold 778
Avdrag felleslån 566
Renter felleslån 13
Tilleggsytelser:
Dugnadsbidrag 25
Telia TV/ Bredbånd 409
Miljøtiltak 20

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 3 417

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12135485940, Dnb
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 18.04.2023: 4.45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 2
Saldo per 18.04.2023: 652 477
Andel av saldo: 3 418
Første termin/første avdrag: 28.12.2017 ( siste termin 28.09.2023 )

Formuesverdi

Primær: Kr. 641 662,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 309 984,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Jærnesheia 51, Andelsnr. 61 Orgnr. 954692450 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: hvitevarer på kjøkken medfølger med unntak av kjøl/fryseskap.
Lampe på kjøkken og over spisebord følger ikke med.
Hvit lampe på soverom medfølger ikke.
Sofa og stuebord kan medfølge etter avtale.
Garderobeskap på 2 av soverommene følger ikke med (gjelder skap på første soverom til venstre og det største soverommet)
Se forøvrig NEFs tilbehørsliste

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 07 89 13.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

12-23-0033

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/12-23-0033. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Sarah Skeimo, tlf. 97 07 89 13

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 193 417,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.15 500) Totalt kr. (Kr.84 945)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070530