Justvik

Jærnesheia 19C

Felleskostnader
3 656 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1976
P-rom
97 ㎡
Bruksareal
112 ㎡
Tomteareal
141 592 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Et solrik rekkehus over 2 etasjer med nydelig utsikt. Garasje i rekke. 2 solrike terrasser og utsikt!

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Jærnesheia 19 C!

Et solrik rekkehus over 2 etasjer med nydelig utsikt - garasje i rekke. 2 solrike terrasser og utsikt!

Rekkehuset har følgende planløsning:
1. etasje: Gang med plass til å henge av seg ytterklær. Åpen stue/kjøkken med plass til spisebord. Kjøkken med hvite fronter og et grønt høyglans. Godt med skap og benkeplass. Hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap medfølger salget. Fra kjøkken/stue er det inngang til to meget romslige boder. Samt et vaskerom. Toalett med vask med inngang fra gang/entrè.

2. etasje: Består av en lys og romslige stue med plass til sofagruppe. Fra stuen er det utgang til en stor terrasse med gode solforhold. Også plass til spisebord i stuen. Videre består 2. etg. av 2 soverom samt et dusjbad med badekar og servant. Lagringsloft.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 97 kvm, Bruksareal: 112 kvm Sekundærrom: 15 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 55 m²  - 1. etg. 57 m².

P-rom inkl:
Underetasje: Vindfang, gang m/trapp, kjøkken, vaskerom, toalettrom.
1.etg.: Trapperom, stue, bad, soverom, soverom 2.

S-rom inkl.: 3 boder i underetasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1976 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Elektrisk til oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Borettslaget har egen hjemmeside hvor de legger ut informasjon, www.jtb.no.

Borettslaget har et eget lokale som kan leies, Grendehuset. All utleieinfo finnes på http://jtb.no/grendehuset/. Her kan man gå inn og se når det er
ledig, og booke det umiddelbart. Lokalet er godt utstyrt, og velegnet til både barnebursdager og andre arrangementer.

På generell basis er det vanskelig å si noe konkret på forhånd om når det vil bli nødvendig/hensiktsmessig å utføre vedlikeholdsoppgaver. Etter styrets oppfatning er det rimelig å forvente at man i løpet av de nærmeste årene vil måtte påregne normalt vedlikehold av bygningsmassen og uteområdene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 20.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen er bygd i 1976 og har normal slitasje, vanlig vedlikehold bør beregnes. Utvendig vedlikehold foretas av borettslaget. Følgende hovedtrekk kan nevnes:
Utvendig er dobbelkrummet betongtakstein, takrenner og beslag i bra stand. Vinduer er av blandet årgang, flere vinduer er fra 2000. Stuevinduer er fra byggetid og har normal slitasje. Ytterdør ved bod er fra byggetid og er utett og tar i karm. Inngangsdør ble skiftet i desember 2022. Kledningen er i bra stand.
Innvendig er loft tørt og bra, rommet har god ventilasjon ved takgesims. Bad ble oppusset i 2010, vanlig vedlikehold bør beregnes. Det ble utført hulltaking i vegg inn mot bad, vaskerom og utforèt trevegg i bod, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. IKEA kjøkkeninnredning er fra 2012 og er i bra stand, keramisk platetopp ved komfyr. Gulvhøyder ble kontrollert i enkelte rom, enkelte avvik ble registrert. El. anlegget er av eldre årgang, vanlig vedlikehold bør beregnes. Sikringsskap med vanlige skrusikringer, hovedsikringer på 50 A. Røropplegget er fra byggetid, vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i kjøkkenbenken. V.v.-bereder er fra 2012 og er på 116 liter. Elektrisk til oppvarming. Det er kun boligen som inngår i tilstandsrapporten. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk rundt trappeåpning i 1. etasje er for lavt/utett iht. krav, bør utbedres.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Vinduer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Utvendig > Terrassedør i stua. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Utvendig > Ytterdør i bod. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon.  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad.Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom. Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsningen.
Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap med vanlige skrusikringer, hovedsikringer
på 50 A.
Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av faglært. Murermester Lindgren. Jeg har kjøpt inn det som skulle til hos Right price rikes. Takstmann har sett skriv fra Lindgren og kommentert dette.

- Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Ja. I fellesanlegg.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Solrik, populær og barnevennlig beliggenhet med fantastisk utsikt utover Topdalsfjorden. Kort vei til lekeplass, fotballbinge, skole, barnehage og fatastiske turog bademuligheter. Ca. 10 km. til Kristiansand sentrum med gode bussforbindelser.

Tomt

Areal: 141 592 kvm, Eierform: Festet fellestomt

Parkering

Garajse i rekke.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på rekkehus datert 31.10.1978. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 199 "Jærnesskogen", datert 18.02.1969, med tilhørende bebyggelsesplan datert 19.12.1974. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 8194. Tinglyst: 06.09.1972. Bestemmelse om veg. 
Dagboknr.: 8194. Tinglyst: 06.09.1972. Festekontrakt - vilkår.
Dagboknr.: 12336. Tinglyst: 12.11.1975. Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Dagboknr.: 3353. Tinglyst: 23.03.1977. Erklæring/avtale. Bestemmelse om kloakkledning/pumpestasjon. Med flere bestemmelser. Rettighetshaver: Kristiansand kommune.
Dagboknr.: 1238. Tinglyst: 30.01.1981. Bestemmelse om veg. 
Dagboknr.: 17487. Tinglyst: 03.11.1999. Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Kristiansand kommune. Bestemmelse om veg. Med flere bestemmelser. Kan ikke slettes uten samtykke fra ordføreren i Kristiansand. Gjelder feste.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 8194. Tinglyst: 06.09.1972. Bestemmelse om veg.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten er forhåndsutlyst.

Husdyrhold

Det er tillatt å holde kjæledyr i borettslaget, så fremt det ikke er til utilbørlig sjenanse eller ulempe for andre beboere. Antall dyr av størrelse hund/katt i hver leilighet er begrenset til 2 stk. Se borettslagets husordensregler for mer info.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning) 4 945,- (Andel av fellesgjeld) 1 794 945,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 7 768,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett) 16 628,- (Omkostninger totalt) 1 811 573,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Inkludert i felleskostnader.

Eiendomsskatt

Inkludert i felleskostnader.

Felleskostnader

Kr. 3 656,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Avdrag (kr. 532,-) og renter (kr. 15,-) på felleslån, Telia TV/bredbånd (kr. 385,-), garasjeleie (kr. 50,-), miljøtiltak (kr. 20,-), dugnadsbidrag (kr. 25,-) og driftskostnader (kr. 1875,-).

Innenfor driftskostnader ligger kommunale avgifter, eiendomsskatt, renovasjon, forsikring på bygg, renhold av fellesareal, festevgift, vedlikehold/serviceavtaler, strøm i fellesareal, styrehonorar, forretningsførsel m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 4 945
Andel fellesformue kr. 3 002

Lånevilkår fellesgjeld

Lånenummer: 12135485940, DNB.
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 16.01.2023: 4.2% pa.
Antall terminer til innfrielse: 3
Saldo per 16.01.2023: 973 621
Andel av saldo: 4 946
Første termin/første avdrag: 28.12.2017 (siste termin 28.09.2023)

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 653 150,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 351 338,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Jærnesheia 19C, Andelsnr. 154 Orgnr. 954692450 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0014

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0014. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480)
Provisjon (fastpris) (Kr.50 000)
Tilrettelegging (Kr.15 500)
Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215)
Totalt kr. (Kr.89 945)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3067772