Kristiansand-Lund/Justvik

Jærnes 82

Prisantydning
2 690 000 kr
Omkostninger
83 720 kr
Totalpris
2 773 720 kr
Formuesverdi
276 496 kr
Kommunale avgifter
3 470 kr / år
P-rom
31 ㎡
Bruksareal
31 ㎡
Tomteareal
2 175 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Jærnestangen - Stilig hytte med 2 anneks og flott utsikt utover Topdalsfjorden - Båtplass

Om eiendommen

Innhold

Hytte: Stue, kjøkken og soverom. Hems. Anneks 1 : Gang og 2 rom benyttet som soverom. (ikke godkjent for beboelse i kommunen). Anneks 2: Bad. Lekehytte

Standard

Spennende og flott fritidseiendom ved sjøen med stilig arkitekttegnet hytte og følgende innhold. Hovedhytte: Stue med god takhøyde, spiseplass og vedovn. Kjøkken med enkel innredning. 1 soverom.  Overbygd terrasse. Soveanneks med gang og  2 rom benyttet som soverom. Anneks 2 med dusjkabinett, forbrenningstoalett, opplegg vaskemaskin og baderominnredning. Lekehytte. Mange flotte lune og solrike uteplasser og stor gressplen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 31 kvm, Bruksareal: 31 kvm.
P-rom inkl.: Kjøkken, soverom, stue.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Tegninger på hytte samsvarer med dagens løsning. I kommunale papirer så er det div brev vedr anneks. Disse har ikke vært søkt når de er bygget men finnes en brev kommunikasjon siden. Disse er ikke på noen tegning. Baderoms anneks er utvidet/bygget nytt i 2018, ikke søkt endring.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Anneks/uthus/bod er ikke byggemeldt hos kommunen og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

i følge Kristiansand kommune.

Påkostning og modernisering

Nytt Strømanlegg 2016. Nytt tak 2015. Anneks med forbrenningstoalett , dusj og vaskemaskin 2018.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Vedovn i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 10.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte bygget 1969. Innholdsrik eiendom med anneks, baderoms-anneks, stor tomt og usjenert beliggenhet.
Muligheter for den rette.
Noe moderniseringer/vedlikehold utført, nyere taktekking, moderniserte enklere vann løsninger mm. Samtidig endel eldre bygningsdeler som tilsier oppsyn, vedlikehold og utskiftninger.
Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk.
Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Hytten er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Varierende årgang. Oppsyn og vedlikehold påregnes fremtid.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Hovedsaklig eldre kledning. Ikke avdekket åpenbare råtepunkter eller tegn til avvik, men generelt oppsyn utfra alder påregnes, og utskiftninger må forventes med tiden.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: Eldre vinduer.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Dørene er fra byggeår. Ingen tettelister mm lik dagens standard, trekk vil kunne oppleves. Dørene fungerer OK utfra alder ellers.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger;
Det er avvik: Enkelte dårlige bord.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er avvik: Eldre pipe og vedovn. Vedovn kan med fordel byttes til mer rentbrennende ovn.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er avvik: Eier opplyste om enkelt tilfelle med vesentlig nedbør at det kom noe synlig fukt inn på gulv. Det ble utført fuktmåling med fuktindikator med utslag. Bedre lufting anbefales etablert.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er avvik: Eldre innredning med slitasje.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er avvik: Vifte på vegg men ingen kjøkkenventilator.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er avvik: Enklere filterløsning og vann ledes i grunn ellers.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er avvik: Utfra sig i hytta så må det forventes sig i fundamenter grunnet enklere grunnmasser. Punktfundamenter er normal enklere eldre byggeskikk.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er avvik: Utfra skjevheter i hytta så må det forventes at det er/har vært sig i fundamenter. Eier opplyste at ene hjørnet ved kjøkken er jekket. Det er skjevheter i hytta som tilsier videre jekking for å rette opp skjevheter må vurderes.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: Skrånende terreng bak hytta, kan medføre at overvann ledes inn under hytta. Åpent under, så vann ledes stort sett videre med kan medføre fuktpåkjenning mot krypkjeller under kjøkken.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja, Et tilfelle av fukt/vann-gjennomtregning i matkjeller ved ekstrem nedbør.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Annekset med dusj / forbrenningstoalett er bygd av set- stykker fra KIldens oppsetning av tryllefløyten. DVS reisverk av aluminiumsprofiler, ellers tradisjonell norsk "byggeskikk". Gråvannsfilter i av sand / grus under annekset.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
- Ja, Se feil og skader. Et tilfelle av vann i matkjelleren ved ekstrem nedbør.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja, Noe sig i punktfundamenter men har ikke merket noe tegn til bevegelse i de 6 årene jeg har eid hytta.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Fikk Lagt inn strøm i anneks og byttet overspenningsvern i 2020. ellers er anlegget fra rundt 2016 og ble godkjent
og kontrollert i 2020/2021. Arbeid utført av Husker ikke.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kontroll av el anlegg i 2020/2021.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, Har gitt en hyttenabo lov til legge en kort bit av veien sin inn på tomten. Dette er helt i hjørnet av tomta og påvirker ikke måten man selv kan utnytte arealet. Ble lagt inn strøm i annekset som en "gjentjeneste".

Tilleggskommentar:
Soveannekset ligger på en  tomt som var ment for enda en hytte, men tidligere eier av hytta festet denne tomta også for å ikke få en nabo mellom hytta og veien. Disse tomtene er nå slått sammen, men iflg tidligere eier er soveannekset regulert som en egen fritidsbolig. Kjøper må selv sjekke om det er hold i disse opplysningene. Anneks med dusj er bygget der det tidligere stod et vedskjul, dette bygget er ikke søkt/innmeldt, men det er meldt inn at det er dusj i bygget og at gråvannet via filter går rett i bakken iffb med kommunens kartlegging av dette for noen år siden.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand kjør østover mot Arendal og ta av mot Ålefjær ved innkjøring Vige/Gimlekollen før Varoddbrua. Følg Ålefjærveien til du kommer til Justvik og sving høyre ved skilt til Jærnesheia. Ta opp bakken og deretter ned høyre inn Buhusheia. Følg bakken nedover mot Jærnes gård. Hold deretter til rett frem til bunn av bakken. (veikryss) og ta til venstre. Hytten ligger på høyre side etter noen hundre meter.  Fellesvisning vil bli skiltet.

Beliggenhet

Solrik, usjenert og lun beliggenhet med nydelig utsikt utover Topdalsfjorden og mot Hamresanden i et lite hyttefelt på Jærnestangen, Kjørevei og få meter ned til bryggekanten og båtplass og flotte bademuligheter. Stor tomt med masse flotte uteplasser og god boltreplass for både store og små. Topdalsfjorden er et perfekt utgangspunkt for båtturer både øst- og vestover fra Kristiansand, både innover Blindleia og utover til Søgne og Ny-Hellesund. Man kan også ta båten inn til Kristiansand sentrum og legge til i gjestehavna eller på fiskebrygga med fiskeutsalg og flere restauranter. Foruten sjøen som selvsagt rekreasjonsmulighet er det også flere fine tur- og friområder, sandstrender og svaberg i nærmiløet. Lokal matbutikk finner man på Justvik en kort biltur unna. Ca. 11 km. til Kristiansand sentrum og ca. 7  km til Bjaavann Golfklubb. Her kan sommerdagene nytes!

Tomt

Areal: 2 175 kvm, Eierform: Festet tomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er festet eller punktfestet. Grunneier er Arve Stokkelien. Årlig festeavgift er pr. 2022 kr. 4 750. Festeavgiften ble sist regulert i 2018 og reguleres hvert tiende år iht. festekontrakten. Festetiden er 80 år, regnet fra 01.05.1988. Det gjøres oppmerksom på at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

Godt med biloppstillingsplasser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning for hytte, datert 06.05.1969.
Anneks/uthus/bod er ikke byggemeldt hos kommunen. Kommunen skriver i brev datert 20.05.1975 at det er utført byggearbeid på ovennevnte eiendom uten byggetillatelse men at de i dette tilfellet finner å kunne henlegge saken.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Adkomst over grunneiers eiendom med vedlikeholdsplikt. Tilkoblet kommunalt sommervann. Forbrenningstoalett.
Selger opplyser at veien blir trolig asfaltert ila. høsten.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1046-2/93 - Festekontrakt - Vilkår. Tinglyst: 18.01.2001
festetid: 80 år. Årlig festeavgift: NOK 2.000
Pant for forfalt festeavgift. Bestemmelser om regulering av leien

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1046-3/93 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 18.01.2001
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:118 Bnr:46

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-)) 83 720,- (Omkostninger totalt) 2 773 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 470 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feiing og gebyr for vann.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2022 beregnet til kr. 1 682,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1 951,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Medlemskap i velforening kr. 500,-. Beløpet dekker blant annet felleskostnader i forbindelse med vei.

Formuesverdi

Primær: Kr. 276 496,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Jærnes 82, Gnr. 118 Bnr. 46 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap og komfyr/stekeovn/koketopp.
Om kjøper ønsker snarlig overtakelse kan hytten selges med innbo og løsøre. Med unntak av verktøy, anlegg stereo m/benk og bøker.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-22-0085

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-22-0085. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 690 000,-) (Kr.53 800) Tilrettelegging (Kr.14 000) Totalt kr. (Kr.81 275)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062237