Lillesand

Isefjærveien 285

Prisantydning
4 000 000 kr
Omkostninger
117 500 kr
Totalpris
4 117 500 kr
Formuesverdi
349 280 kr
Byggeår
1825
Internt bruksareal (BRA‑i)
89 ㎡
Bruksareal
91 ㎡
Tomteareal
815 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Sjarmerende fritidseiendom nær Isefjærfjorden i Høvåg med egen båtplass og flytebrygge.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Vindfang, gang, kjøkken, spisestue, stue, bad, 3 soverom, garderoberom og loft med lav takhøyde

Oppvarming

Strøm, varmepumpe og vedfyring
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på egen tomt

Beliggenhet

Usjenert beliggenhet helt innerst i Isefjærfjorden i Høvåg. Nydelig turterreng og 2 min gange ned til egen båtplass og flytebrygge.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Det er tinglyst veirett opp til eiendommen. Videre er det et nyere privat borehull som gir rikelig med vann. Nyere infiltreringsanlegg for avløp sammen med naboeiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Adgang for utleie

Eiendommen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/62/12: 15.09.1995 - Dokumentnr: 5352 - Bestemmelse om gjerde
25.02.1993 - Dokumentnr: 941 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4215 Gnr:62 Bnr:1
01.01.2020 - Dokumentnr: 1372002 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0926 Gnr:62 Bnr:12
15.09.1995 - Dokumentnr: 5352 - Bestemmelse om veg - Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:62 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr: 62 Bnr:20 Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:63 Bnr:19 Bestemmelse om båt/bryggeplass - Bestemmelse om vannledning Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 100.000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 117.500
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i de kommunale avgiftene

Nøkkelinformasjon

Standard

Påkostet eldre fritidseiendom hvor mye av det gamle er bevart. Du kommer inn i vindfang med fliser på gulv og panel på vegger og videre inn på et koselig kjøkken. Kjøkkenet ble oppgradert i 2021 med lys innredning og integrerte hvitevarer. Noe av det gamle innredningen er tatt vare på. Lyse bjelker i taket og malte tregulv. I spisestue er det satt inn nytt ovnsrør i vedovn, malte tregulv og noe av den gamle tømmerveggen kommer frem. En mellomgang mellom de to stuene med dør og trapp ut til hage. Stuen har beholdt den gamle stilen, malte gulv, lyse bjelker i taket og varmepumpe. Bad fra 2022 med fliser på gulv, baderomsplater på vegger, vegghengt toalett, badekar og dusj. Trapp fra mellomgang opp til 2.etasje hvor det er tre store soverom og et garderoberom, Soverommene har malte tregulv, panel på veggene og lyse tak. Trapp opp til loftetasjen hvor det er nyere tregulv og innredet til 2 soverom ( hvor takhøyden er lav og derfor ikke godkjente rom etter dagens krav til takhøyde)

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 26.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre fritidsbolig på Isefjær, Høvåg. Fritidsboligen har hatt diverse oppgraderinger igjennom flere år.
Utvendig er det pusset opp tak, vinduer og vegger fra 1994 og frem til nå. Innvendige er det eldre flater som er pusset opp eller vedlikeholdt. Pen eldre fritidsbolig med flott bevarte detaljer.

Følgende avvik har fått:
TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
TG2: 
Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Utvendig > Utvendige trapper
Kjøkken > 1.etasje > Kjøkken > Avtrekk
Tekniske installasjoner > Varmesentral
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Tomteforhold > Drenering
Ikke undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - da takkonstruksjon er lukket inne i himlingen
Våtrom > 1.etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom - Hulltaking er ikke utført da rommets fuktsoner ligger mot yttervegger og innervegger er laget av tømmerstokker
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.
Lillesand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Renovert

2022

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: koketopp, komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin

Diverse

Hytta ble satt opp der det står nå i 1825, men deler av hytta er fra 1640.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/62/12: 15.09.1995 - Dokumentnr: 5352 - Bestemmelse om gjerde
25.02.1993 - Dokumentnr: 941 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4215 Gnr:62 Bnr:1
01.01.2020 - Dokumentnr: 1372002 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0926 Gnr:62 Bnr:12
15.09.1995 - Dokumentnr: 5352 - Bestemmelse om veg - Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:62 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr: 62 Bnr:20 Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:63 Bnr:19 Bestemmelse om båt/bryggeplass - Bestemmelse om vannledning Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Ingen kommunale avgifter, da det er privat vann og avløp. Kun eiendomsavgift samt hytterenovasjon til Libir på kr. 2.619,- pr år

Byggemåte

Grunnmur av stein og mur, stokkebygget vegger med nyere stående kledning. Ytterdør og vinduer er skiftet de senere år. Etasjeskiller av tre.

Polisenummer

93664396

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiber

Sammendrag selgers egenerklæring

Badet ble pusset opp i 2022 ved noe egeninnsats, Elektro AS v/ Kalland Montasje, Ribe Elektro og rørlegger. Det elektriske har blitt oppjustert ved Ribe Elektro. Borehull for vann av nyere dato og nytt infiltreringsanlegg for avløp sammen med nabo. Ny varmepumpe i 2021 installert av Varmepumpe Sør. Montert stålrør i pipe og ny ovn. Tidligere eier har sprøytet mot husbukk.

Visning

mandag 24. juni
kl. 16:00-17:00
Produktnummer: C7C813BF-8F98-4EAD-885E-57BE5E14FF67 Kategori: