Farsund

Industriveien 6

Byggeår
1971
P-rom
172 ㎡
Bruksareal
213 ㎡
Tomteareal
1 114 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

BUD FORELIGGER! Enebolig med garasje med alt på en flate. Solrik og barnevennlig beliggenhet.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 172 kvm, Bruksareal: 213 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
P-rom inkl.: Vindfang, toalettrom, hall, stue, kjøkken, vaskerom, yttergang, gang 2, bad, soverom 1, soverom 2, soverom 3, soverom 4, soverom 5.
S-rom inkl.: Kjølerom, hobbyrom, teknisk bod, garasje, bod.

Bod:
Bra: 7 m² - S-rom: 7 m²
S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtekniske forskrift da det ikke er montert brannklassifisert dør mellom garasjerom og hobbybod.

Det er påvist avvik i forhold til dagslysflate da det i enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal.

AVVIK FRA RAPPORT:
Avvik gjelder ombygging av garasje, en opprinnelig større garasje, som nå dels er innredet til hobbybod og gang.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
2 varmepumper fra ca. 2007 og 2017.
Kombinert olje og vedfyr. Oljefyren er ikke i bruk. Oljetanken må saneres.
Radiatoranlegg

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum, kjør ut Søndre vei og ta inn til høyre inn Vatneveien etter YX. Boligen ligger på høyre side og er merket med til salgsplakat fra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt og i garasje. Automatisk portåpner i garasje.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i et rolig og veletablert boligfelt med flotte turmuligheter fra boligen og lekeplasser i nærområde. Området er solfylt og ligger bare en kort spaserstur fra Vanse sentrum. Det er kort avstand til fasiliteter som bl.a. butikker, barnehager, barne- og ungdomsskole, restauranter, treningsenter, idrettsanlegg med svømmebasseng og Vanse stadion.

Kort kjøretur til de populære Lista strendene, Lista fyr, Nordberg fort etc. samt til populære tur- og sykkelstier.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 23.12.1971. Brukstillatelsen gjelder våningshus - gnr. 22, bnr. 58.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Hobbyrom er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis garasje. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Vanse/Brynåsen, datert 14.03.1978. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))

73 720,- (Omkostninger totalt)

2 363 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Praktisk romfordelt bolig med alt på en flate. Gulvene er hovedsakelig belagt med belegg, parkett, laminat og teppe. Veggene er bekledd med tapet og malte flater.

Lys stue, som får godt med lys igjennom de store vindusflatene. Stuens utforming gir rom for innredning i soner. Fra stuen er det utgang til en solrik og usjenert hagen, hvor sola kan nytes store deler av dagen.

Kjøkkenet ligger i tilknytning til stuen, og har lys innredning med avsatt plass til hvitevarer. Oppvaskmaskin og komfyr medfølger. På kjøkkenet er det plass til spisemøblement.

Eldre bad med fliser på gulv og fliser/tapet på vegg. Badet er innredet med baderomsinnredning, toalett, badekar og dusjkabinett. Praktisk toalettrom i gangen, samt eget vaskerom.

Boligen har 5 soverom i forskjellig størrelse.

Boligen har lagring i boder og i utvendig bod.
___________
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 25.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bolig oppført i 1971, bestående av innredet 1. etg. Boligen fremstår i stor grad som opprinnelig bygget, både innvendig og utvendig, og må påregnes en omfattende renovering.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Balkongdør soverom:
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er råteskadet karm på balkongdør i soverom. Denne døren har i tillegg punktert glass, samt ødelagt håndtak

Innvendig > Overflater - 2:
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er betydelig med sprekker på gulvparkett i stue, som kan ses i sammenheng med sig/setningsskade på gulv i rommet. Det er revnet og skjoldet tapet i soverom inntil stue og kjøkken. Risiko for skjult skade. Det er fuktskadet gulv i hobbybod (rom nærmest garasjerom), hvor det ble registrert høye fuktvariasjoner på gulvoverflate. Her er det trolig et oppforet tilfarergulv, og derav risiko for skjult skade. Det ble registrert høye fuktvariasjoner på himlingsplater i soverom med balkongdør, og her delvis løsnet himlingsplater. I samme område er det også registrert høye fuktvariasjoner i vegg og gulv, samt synlig skade på vegg og gulv. Dette er i nærheten av pipe ved ildsted i stue. Det er hull i veggplater i garasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er oppforet gulv mot grunn (tilfarergulv) i enkelte rom, bl.a. i teknisk bod hvor det er ført diverse rør ned i dette gulvet. Dette gir økt risiko for skjulte skader.

Våtrom > Generell > Teknisk bod:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Stoppekran er påvist, men den fungerer ikke tilfredsstillende. Det er irr på rør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2:
Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Det er sikringsskap med skrusikringer, samt enkelte automatsikringer.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Det er husbrannslange og røykvarsler.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Forstøtningsmur som er av lettklinkerblokker har en del sprekker og tæring (del av forstøtningsmur av betongstableblokker fremstår i god stand).

Tomteforhold > Oljetank:
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Taktekking er ikke besiktiget pga manglende forsvarlig adkomst, alder eller materiale er ukjent, og derfor ikke nærmere vurdert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er påvist andre avvik: Eier har i forkant av min befaring fått taket vurdert av profesjonell taktekker, som har konkludert med at taktekking er dårlig og må utskiftes.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er stedvis flasset og rustet beslag langs gesimskant.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.

Utvendig > Veggkonstruksjon - murfasade:
Det er stedvise sprekkdannelser i forblending/utvendig puss. Det er påvist andre avvik: Det er skade i mursteinforblending over enkelte åpninger(dør/vindu), med sig og sprekker i fasademur. Det er mangelfull isolering av åpen yttervegg i skap i hobbybod.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist andre avvik: Det er svelleskade på enkelte karmfóringer/vindusbrett i bl.a. stue. Det er irret metalldeler på vinduer i garasjerom, og mye svertesopp på disse vinduer. Det er stedvis malingflasset vinduskarmer og skade på vinduspakninger. Enkelte vinduer, bl.a. i et par soverom og i stue, fremstår med en del slitasje utvendig. Enkelte vinduskarmer er dels fraglidd ved hjørnesammenføyninger.

Utvendig > Dører:
Det er påvist andre avvik: Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er stor glipe/hull mellom balkongdør i stue og utvendig mursteinfasade. Risiko for skjult skade. Hovedinngangsdør er noe vindskjev.

Utvendig > Porter:
Det er påvist andre avvik: Garasjeport har noe malingflass og rustdannelse på metalldeler.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Det er påvist andre avvik: Dels sprukket kledningsbord i levegg. Det er noe slitasje på terrassebord ved platting nær garasje. Det er løse skifer på grunn foran hovedinngang og utenfor stue.

Utvendig > Andre utvendige forhold:
Det er påvist andre avvik: Markise fremstår slitt og i dårlig stand (denne er ikke funksjonstestet).

Innvendig > Overflater:
Det er påvist andre avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater. Det er dels løsnet gulvteppe i vindfang. Det er godt synlig ujevnhet i gulvoverflate på kjøkken. Det er synlig/utildekket isopor på innvendig dør i kjølerom, samt isopor montert over enkelte ventilåpninger i boligen. Det er også åpen veggkonstruksjon i hobbybod, med utildekket isolasjon i yttervegg. Det er dels løsnet gulvbelegning i gang mellom vaskerom og hobbybod. Her ble det registrert noe høye fuktvariasjoner på gulvoverflate. Uvisst om det her er oppforet tilfarergulv. Risiko for skjult skade. Det er stedvis åpne skjøter på gulvbelegninger, samt sprekker i vegger. Det ble registrert høye fuktvariasjoner på gulv i bod i soveromsfløy. Her manglet det også innvendig ventildeksel.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker aktsomhetsgrad".

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er påvist andre avvik: Det er løs dørterskel på dør til et soverom.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist andre avvik: Det er påvist at overflater har noe skader. Det er sprukket veggflis og dels utvasket flisfuger på vegg. Enkelte skapdører henger noe.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Kjølerom:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på kjøleaggregat.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist andre avvik: Det er teipet overgang mellom plast- og soilavløp på kjøkken, og her en provisorisk understøtting av avløpsledning under vask.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmesentral:
Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er noe rustdannelse på utedel til den eldste varmepumpen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral - 2:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er ikke fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon av brannsikring av anlegget. Det foreligger ikke service på anlegget siste to år. Det er påvist andre avvik: Det er skade på gulvparkett under radiator i stue. Uvisst om her er aktiv lekkasje.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er påvist andre avvik: Hagemur av lettklinkerblokker har noe slitasje og mose.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Randonmåling

Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker aktsomhetsgrad".

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer renovasjon, feiing, målerleie og gebyr for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Byggemåte

Ihht. tilstandsrapport:
Taktekking over flatt tak er av sveisepapp e.l. Bygningen har tilnærmet flat takkonstruksjon, antatt utført i tre. Skjulte renner fra "flat taktekking", trolig med innvendige skjulte nedløpsrør. Det er montert beslag rundt gesimskant på tak. Heldekkende pipebeslag over tak, inkl. topphatt (ny i 2023, gjelder pipe i stue). Pipe i teknisk rom er pusset utvendig, og har topphatt. Vannbrett under vinduer er av skifer. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har stående bordkledning. Det er dels mursteinforblending på yttervegg. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, hovedsakelig fra byggeår. Bygningen har ytterdører av teak. Garasje har malt leddport i tre m/el.-portåpner.
Treplatting på mark inntil garasje (på bakside av bolig), med beiset terrassebord samt levegg i tre med enkle glass. Plasslaget labankdør i levegg.
Skiferbelagt betongplate foran hovedinngang og utenfor stue.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Følgende er opplyst:
- Fint beliggenhet, uteplass er skjermet for nordvest vind og innsyn, opparbeidet hage, frittliggende bolig, fin utsikt, kort avstand til skole, buss,idrettsanlegg og sentrum.
-Boligen ikke kjeller - alt på en flate. 2 varmepumper, oppvarming ved hjelp av vannboren varme gjennom radiatorer, handicapp tilrettelagt bolig, delvisnyoppusset bad, 5 soverom, stor stue, kjøkken, 2 bad, vaskerom, lager, garasje med hobbyrom, elektrisk garasjeport.
- Kjøkkeninnredningen er fra byggeåret, setningsskader i stue og kjøkken, noen punkterte vindu, tidligere vannskader som er utbedret( Ytterdal AS,Farsund). fuktskade bak vask på vaskerom,.

Det opplyses i tillegg at det har vært observert maur på våren og forsommeren på stuegulv mot sørveggen.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 2 290 000,-) (Kr.45 000)
Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585)
Totalt kr. (Kr.80 420)
Produktnr: 156536D6-063A-4A01-95AC-6BEC1A9A33D8 Kategori: