Lund Marvika Torv

Industrigata 11

Felleskostnader
1 490 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
P-rom
42 ㎡
Bruksareal
43 ㎡
Tomteareal
9 117 ㎡
Etasje
6
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Ny lekker 2-roms beliggende i 6. etg. med utgang til solrik balkong og flott utsikt!

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Industrigata 11!

En ny lekker 2-roms beliggende i byggets 6. etg. Med utgang til solrik balkong og flott utsikt mot Lund.

Leiligheten har følgende planløsning:
Gang/entré, lys stue med malte overflater og lys eikeparkett på gulv. Plass til både spisebord og sofa i stue.
Utgang til en solrik balkong med nydelig utsikt mot Lund. Stuen er åpen mot kjøkken fra Strai. Kjøkkenet har godt med skap og benkeplass. Integrerte hvitevarer som kjøleskap/frys, ovn, platetopp og oppvaskmaskin. Flott flislagt bad med varme i gulv. Badet har dusjhjørne, vegghengt toalett, servant med underskuffer og overspeil.
Opplegg til vaskemaskin.
Romslig soverom med plass til dobbeltseng og klesskap. Medfølger en bod i kjeller.
Tilgang til tre felles takterrasser for Sameiet Marvika Torv.
Du har også kort avstand til Jegersberg med sitt nydelige turterreng, lysløype, løypenett og til Bertesbukta med småbåthavn, svaberg og badestrand.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 41,90 kvm, Bruksareal: 42,70 kvm
P-rom inkl.: Entre, bad, stue/kjøkken og soverom.

Arealer er innhentet fra plantegning til utbygger.

Byggeår og byggemåte

2023 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Iflg. utbygger tilknyttes bygget Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett som er etablert i området. Fordelingsskap og målere for vann, energi og vannbårenvarme vil bli plassert i eget teknisk skap på badet. Alle rom med vannbåren gulvvarme iht. romskjema vil ha individuell styring. Energiforbruket avregnes av energileverandøren og fordeles på den enkelte leilighet, med separate målere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles mellom samtlige leiligheter. Fjernvarmen avregnes månedlig og faktureres etter forbruk. Dette kommer i tillegg til felleskostnader, og er ikke inkludert i de månedlige felleskostnadene.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det avholdes dugnad etter styrets beslutning. Styret registrerer deltakelse. Dersom en andelseier ikke kan delta til fastsatt tid, vil dugnad kunne gjennomføres på annen dag etter styrets samtykke.

Det er tillatt å grille på verandaene under forutsetning av at det brukes gassgrill eller elektrisk grill og at det av sikkerhetsmessige grunner utvises den største forsiktighet.

Sameiet er i gang med en reseksjonering. Reseksjoneringen består av endringer i garasjekjelleren, og medfører ikke noe endringer for denne seksjonen. Sørmegleren har tilgang til utkast til reseksjonering, denne kan fås ved etterspørsel.

Tilstandsrapport

Det foreligger ikke tilstandsrapport, da boligen er nyoppført og ubebodd.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Marvika Torv har en fantastisk beliggenhet med kort avstand til det meste; sjø, handel, bysentrum, skole, barnehager, turområder og fritidstilbud. Dette vil bli et attraktivt boområde med gode uterom, grønne kvaliteter i en urban bydel. Ved torget og langs Industrigata etableres forretning, apotek, kafè, bakeri og matbutikk i 1. etg. Tredje byggetrinn (BT3) i Marvika Torv består av 39 selveierleiligheter fordelt på to bygg med henholdsvis fire og syv etasjer. Det er tilknyttet boder og parkeringsplass i kjeller.

Tomt

Areal: 9 117 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Det er ikke parkeringsplass til leiligheten. Konferer megler om mulighet for å kjøpe parkeringsplass. Pris for parkering er kr. 325 000,-.

Vedr. parkering og sportsboder:
Parkeringsplassene vil bli organisert som en eller flere seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få en ideell andel i en (av) parkeringsseksjon(ene). Alternativt som tilleggsdel til den enkelte seksjon. Utvendige gjesteparkeringer vil bli organisert som fellesarealer.
Det vil være handikapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HCplassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.
Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17.
Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet til seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene.
Utbygger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.
Alternativt vil bod tilhørende leilighetene tinglyses som tilleggsdel ved seksjonering.
Utbygger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 19.01.2023. Brukstillatelsen gjelder leiligheter/næringsbygg med parkeringskjeller. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/tjenesteyting/bevertning-formål og tilhører reguleringsplan nr. 1363 for Marviksletta senterområde - detaljregulering, datert 16.09.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1209305. Tinglyst: 29.09.2021. Bestemmelse om nettstasjon. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Dersom en eier ønsker å leie ut boligen til andre, må styret orienteres. Orienteringen skal inneholde adresse, leilighetsnr., utleieperiode, leietakers navn, leietakers kontakttelefon og gis skriftlig til styret minimum 1 uke før aktuell utleie starter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G. Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt på følgende vilkår:
- Det er båndtvang hele året for alle typer dyr som luftes ute, innenfor sameiets eiendom.
- Ekskrementer fjernes umiddelbart og kastes i egnede søppelkasser innenfor sameiets eiendom.

Den enkelte dyre- eller fugleeier er ansvarlig for at det ikke er til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å mate fugler eller dyr fra veranda eller i fellesareal.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 500,- (Dokumentavgift) 21 870,- (Omkostninger totalt) 3 671 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

PrVed kjøp av ny bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift kr. 19.925,- Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme) som oppstartslikviditet til sameiet, kr. 7345. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Offentlige avgifter

EIendomsskatt faktureres direkte til eier, og betales ikke gjennom felleskostnader. Denne er p.t. ikke fastsatt av Kristiansand kommune.
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2023 er kr. 3598. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt for denne leiligheten/eiendommen. Beløpet faktureres direkte til seksjonseier, og er ikke inkludert i felleskostnader. Eiendomsskatten er p.t. ikke fastsatt av Kristiansand kommune.

Felleskostnader

Kr. 1 490,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Telia (kr. 415,-) og driftskostnader (kr. 1075,-). Innenfor driftskostnader ligger kommunale avgifter (ekskl. eiendomsskatt), strøm i fellesareal, vaktmestertjenester, vedlikehold/serviceavtaler, renhold av fellesareal, forsikring på bygg, styrehonorar, forretningsførsel m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld. Ingen fellesformue.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Industrigata 11, Gnr. 152 Bnr. 431 Snr. 22 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Iht. avhendingsloven § 2-11 er det plikt for selger som er næringsdrivende å stille garanti ved salg av nyoppførte, ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder. Leiligheten er nyoppført, ferdigstilt og selges innen seks måneder, men selger definerer seg som forbruker (ikke som ledd i næringsvirksomhet). Leiligheten ble overlevert fra utbygger til selger DATO. Utbygger har stilt garanti på 5 % av opprinnelig kjøpesum (*"sett inn kontraktssum"*) i 5 år etter at leiligheten ble overlevert fra utbygger til selger. Selger stiller ikke ny garanti.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: integrerte hvitevarer.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0052

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0052. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115)
Tilrettelegging (Kr.3 000)
Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (fastpris) (Kr.50 000)
Oppgjør (Kr.9 900)
Totalt kr. (Kr.76 450)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3068787