Evje og hornnes - Hornnes

Hyttetomter Grastjønnvegen

Prisantydning
490 000 kr
Omkostninger
12 835 kr
Totalpris
502 835 kr
Tomteareal
833 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrike hyttetomter i attraktivt og populært hytteområde på Fjellestad

Om eiendommen

Diverse

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostnad kr. 3.500,- samt to dugnader i året. Dersom en ikke har mulighet til dugnad kan man heller betale et gebyr på kr. 350,- per dugnad.
Fiber fra altifiber ligger klart til tomtegrense ved overtagelse.
Kjøper må påregne tilkoblingsavgift til strøm fra Agder energi, samt tilkobligsavgift til fiber.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomtene er merket med TIL SALGS-skilt fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hyttetomter med solrik beliggenhet i attraktiv og populært hytteområde på Fjellestad. Tomtene ligger på ca. 490 moh. Området byr på fantastiske rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Det er flotte oppkjørte skiløyper vinterstid både i området og rundt Abusdalsnuten. Abusdalsnuten er et flott turmål både sommer og vinter. Felles møteplass for skigåere på Lileøa. På sommerstid er det kort avstand fra tomtene til badeplass ved Grastjønn. Her er det opparbeidet med brygger, gapahauk, terrasse med grillmuligheter og sandstrand. Det er også gode fiskemuligheter i området, samt flere flotte turstier i umiddelbar nærhet. En 15 minutters kjøretur tar deg til Evje sentrum med et godt utvalg av fasiliteter. Her finner man butikker, cafeer, dagligvarebutikker, apotek og vinmonopol. Det er i tillegg flere spennende og gøyale aktivteter for hele familien. Det er ca. 45 minutter med bil til Bortelid Alpinanlegg.

Tomt

Areal: 834 kvm til 1.568 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt A101: 1.568 kvm
Tomt A111: 1.124 kvm
Tomt A112: 1.373 kvm
Tomt A113: 1.092 kvm
Tomt A114: 833 kvm
Tomt A115: 1.337 kvm
Tomt A116: 1.081 kvm
Tomt A117: 890 kvm

Parkering

Hver hytte skal ha plass til to biloppstilingsplasser på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Område for fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Grasstjørn hyttefelt, ikrafttredelse 23.09.2005. Det er regulert til utbygging av nytt, større hyttefelt rundt disse tomtene. Bygging vil forekomme. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Følgende fremkommer av reguleringsplan:
Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. Bebyggelsen skal plaseres slik at den faller naturlig inn i terrenget. Det skal benyttes materialer og farger som ikke skiller seg vesentlig ut fra naturen på stedet.
Tomtene i område A og B kan bygges ut med et samlet tillatt bebygdareal på inntil 150 kvm pr. tomt. Anneks skal ikke være større enn 30 kvm og uthus/boder skal ikke være større enn 15 kvm. Eventuell carport skal bygges som tilbygg til hytta og skal regnes med i det bebygde areal. Utforming av uthus og annekser skal tilpasse seg hovedformen på hytta. Flere mindre bygg bør organiseres i tunform, som eventuelt forbindes med mellombygg. Maksimal mønehøyden for nye bygg er fastsatt til 5,5 m. (målt fra topp grunnmur). Bygninger med spesielle etasjehøyder skal holdes innenfor de samme høydene med sin mønehøyde. Høyde på grunnmurkrone skal maksimalt være 1,0 m. over opprinnelig terreng. Bygninger med fasadelengde som overstiger 12 m. skal deles opp i sprang i høyderetning eller fasadeliv. Eventuelle terrasser skal i størst mulig grad tilpasses terrenget. Det tillates ikke oppført gjerder i området. 
Se vedlagt reguleringsplan for mer infomasjon.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Kjøper må selv opparbeide stikkvei inn til tomten. Vann fra borehull, borehull vil ikke bli laget før tomten er solgt. Fire tomter vil dele på ett borehull. Det må avklares mellom kjøper og selger i hvert tilfelle når dette skal være gjort. Avløp og strøm ligger klart til hver tomtegrense. Avløp til privat renseanlegg. Årlig kostnad for 2022 kr. 4.200,-. Det kan forekomme endringer i kostnadene. Det må påregnes tilkoblingsavgift for strøm og fiber.

Heftelser / Rettigheter

Ingen tinglyste heftelser følger eiendommene.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Odel

Nei.

Konsesjon

Eiendommene er en ubebygde tomter og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

490 000,- til 650.000,- (Prisantydning)

Eksempel basert på prisantydning 490.000,-:

Omkostninger:
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
12 250,- (Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum)

12 835,- (Omkostninger totalt)

502 835,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Tomtene er ubebygd og det faktureres ikke kommunale gebyrer per d.d. Når tomtene bebygges vil det faktureres kommunale gebyrer fra kommunen.
Kommunale avgifter 2022: Hytterenovasjon kr. 1.670,- eks. mva, og feie/tilsynsgebyr kr. 360,- eks. mva. For privat vann og avløp betales det per 2022 kr. 4.200,- per år. Endringer kan forekomme.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hyttetomter Grastjønnvegen, Gnr. 20 Bnr. 132 i Evje og hornnes kommune.
Tomt A101: gnr./bnr. 20/132
Tomt A111: gnr./bnr. 20/153
Tomt A112: gnr./bnr. 20/154
Tomt A113: gnr./bnr. 20/155
Tomt A114: gnr./bnr. 20/156
Tomt A115: gnr./bnr. 20/157
Tomt A116: gnr./bnr. 20/158
Tomt A117: gnr./bnr. 20/159

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Visning etter avtale med megler.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Provisjon per tomt (Kr.30 000) Tilrettelegging - engangsbeløp (Kr.14 500) Oppgjørshonorar per tomt (Kr.7 000) Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Totalt kr. (Kr.54 490)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066403