Skien - Hyni

Hynivegen 140

Prisantydning
3 950 000 kr
Omkostninger
119 050 kr
Totalpris
4 069 050 kr
Formuesverdi
460 250 kr
Byggeår
1900
P-rom
151 ㎡
Bruksareal
162 ㎡
Tomteareal
78 300 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrikt småbruk på 78 mål med 30 mål dyrka mark, hus og låve. 500 meter eiendom langs Falkumelva.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. Etasje: Stue, kjøkken, hall, bad, vindfang og toalettrom.
2. Etasje: Gang/trapperom og 3 soverom.
Kjeller: Gang/trapperom, bad/vaskerom, entrè, arbeidsrom og bod.

Låve og bod.

Kjøkkeninnredning med profilerte furufronter og heltre benkeplate.

Baderommet er innredet med servantskap og badekar. Flis på gulv, flis/panel på vegger og panel i himling.

Praktisk vaskerom innredet med servant, toalett, utslagsvask og dusjnisje. Opplegg for vaskemaskin. Flis på gulv, flis/panel på vegger og plater i himling.

Oppvarming

Peisovn, forøvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i gårdsplassen, samt i låven.

Beliggenhet

Småbrukidyll beliggende på Hynivegen, i naturskjønne omgivelser med nærhet til Falkumelva. Her får man naturen som nærmeste nabo, samtidig som man får nærhet til byliv, idrettsanlegg og butikksentre. Fra boligen er det kort vei til skole, barnehage, lekeområder og Gulsetsenteret med butikker som dagligvare, apotek, frisør m.m. Det er gode bussforbindelser i området og kort vei til utallige turmuligheter, samt skimuligheter på vinteren. Gulset har den gode kvaliteten at man kan sykle og gå på et stort indre gangveinett fri for kjøretøy - trafikksikkert og trivelig. Det er skjønne naturopplevelser som Åletjern med flott badeliv, Fantekjerringkollen og Ulvskollen for topptur og fristier i nærområdet. Her kan man flytte inn i et koselig nabolag med rolige og barnevennlige omgivelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen av ukjent årsak i følge Skien kommune. Det er trolig grunnet boligens alder, da flere boliger fra denne tidsepoken ofte mangler ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det foreligger ferdigattest datert 20.03.1972. Ferdigattesten gjelder tilbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank. Det gjøres oppmerksom på at Skien kommune har rett til å gi pålegg om frakobling (evt. avslutning) av septiktank og kreve tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Deler av eiendommen er (ble) regulert til kjørevei i forbindelse med reguleringsplan for f.v.H-43, Hynivegen, parsell Gulsertingen-Skotlandsbekken, datert 17.11.1994.

Eiendommen ligger i et område som i arealdelen av kommuneplanen, datert 25.05.2023, er avsatt til fremtidig turvegtrasé, bevaring av naturmiljø, byggegrenser, utbyggingsvolum og landskapshensyn. Eiendommen er LNFR-areal (landbruk, natur, friluftsliv, reindrift) for gårdstilknyttet næringsvirksomhet, basert på gårdens nåværende ressursgrunnlag. I tillegg må hensynet til ras-, skred- og flomfare, gul sone iht T-1442, eksisterende høyspentanlegg og spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse ivaretas

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1894/900106-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 15.09.1894 BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V.Gjelder denne registerenheten med flere.
Meglers kommentar: Gjelder betingelser for leie.

1899/900303-1/101 Bestemmelse om veg, Tinglyst: 07.04.1899 Rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:5 Bnr:1
Meglers kommentar: Gjelder betingelser for bruk av vei.

1900/909104-1/101 Rettigheter iflg. skjøte, Tinglyst: 20.12.1900 Overført fra gnr 5 bnr 14.
Meglers kommentar: Gjelder avtale om tilliggende rettigheter med bla adgang til og fra elv.

1908/900185-1/101 Skjønn, Tinglyst: 23.05.1908 Elektriske kraftlinjer. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Avgivelse av grunn for elektriske kraftlinjer.

1909/900186-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 21.04.1909 BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK. Bestemmelse om vannledning. Overført fra gnr 5 bnr 13.
Meglers kommentar: Betingelser for vannledning.

1910/900188-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 19.03.1910 BESTEMMELSE OM TØMMERFLØTNING M.V. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Benyttelse av grunn og avgift rundt dette vedr tømmerdrift.

1910/900190-1/101 Erklæring/avtale, 16.11.1910, BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V. Overført fra gnr 5 bnr 13
Meglers kommentar: Rettigheter gitt Fossum verk mfl. om oppbevaring av tømmer mm.

1912/900157-1/101 Skjønn , Tinglyst: 16.10.1912 BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN. Overført fra gnr 5 bnr 12. Gjelder denne registerenheten med flere.
Meglers kommentar: Utdrag av ekspropriasjonssak, domsprotokoll. Prostest mot avgivelse av grunn.

1913/900223-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 11.01.1913 Bestemmelse om kloakkledning . Overført fra gnr 5 bnr 13
Meglers kommentar: Betingelser for utbetaling og erstatningskrav.

1918/902073-1/101 Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 17.04.1918 BESTEMMELSE OM TØMMERFLØTNING M.V. Overført fra gnr 5 bnr 12
Meglers kommentar: Et forbehold om disposisjonsrett.

1921/900334-1/101 Bestemmelse om veg, Tinglyst: 28.05.1921. rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:5 Bnr:6. BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V. Bestemmelse om båt/bryggeplass. Overført fra gnr 5 bnr 32.
Meglers kommentar: Veirett, tømmervelterett og pramrett for selger.

1922/903604-1/101 Rettigheter iflg. skjøte, Tinglyst: 29.04.1922 BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V.
Meglers kommentar: Diverse rettigheter for Fossum verk til benyttelse av elv og område rundt.

1934/900420-1/101 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 10.09.1934 Mo-Myren. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Servitutt ikke funnet.

1954/402473-1/101 Jordskifte, Tinglyst:12.11.1954 Grensegangssak. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Er en utskrift fra rettsbok vedr grenser

1973/707352-2/101 Skjønn, Tinglyst: 12.10.1973 Elektriske kraftlinjer. Rød - Aarhus Rettighetshaver: SKK, Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Gjelder overleveringsforretning og fravikelse om grunn i ekspropriasjonssak.

1984/12841-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 25.07.1984. RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP. BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER.
Meglers kommentar: Tillatelse om oppføring av transformatorkiosk, og betingelser gitt til SKK.

2007/567446-1/200 Jordskifte, Tinglyst:13.07.2007 Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget. Gjelder denne registerenheten med flere.
Meglers kommentar: Rettsbok vedr laksefiske i nedre del av Telemarksvassdraget og bruksordning. Gjelder parter, oversikt over deler og omrpder og retningslinjer mm.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 98 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 119 050,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Are Bjørkheim den 28.07.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig > Veggkonstruksjon.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.
- Innvendig > Rom under terreng.
- Innvendig > Oppforet gulv i kjeller.
- Våtrom > Generell > Bad.
- Våtrom > Generell > Bad/vaskerom.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig > taktekking.
- Utvendig > Nedløp og beslag.
- Utvendig > Takkonstruksjon/loft.
- Utvendig > Vinduer.
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
- Innvendig > Overflater.
- Innvendig > Radon.
- Innvendig > Krypkjeller.
- Innvendig > Innvendige trapper.
- Innvendig > Innvendige dører.
- Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom.
- Tekniske installasjoner > Vannledninger.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør.
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.
- Tomteforhold > Drenering.
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter.
- Tomteforhold > Terrengforhold.
- Tomteforhold > Septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Takstmannen har ikke vurdert låven. Det anbefales grundig undersøkelser av denne. Den er oppført i 1956.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82230039. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1894/900106-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 15.09.1894 BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V.Gjelder denne registerenheten med flere.
Meglers kommentar: Gjelder betingelser for leie.

1899/900303-1/101 Bestemmelse om veg, Tinglyst: 07.04.1899 Rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:5 Bnr:1
Meglers kommentar: Gjelder betingelser for bruk av vei.

1900/909104-1/101 Rettigheter iflg. skjøte, Tinglyst: 20.12.1900 Overført fra gnr 5 bnr 14.
Meglers kommentar: Gjelder avtale om tilliggende rettigheter med bla adgang til og fra elv.

1908/900185-1/101 Skjønn, Tinglyst: 23.05.1908 Elektriske kraftlinjer. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Avgivelse av grunn for elektriske kraftlinjer.

1909/900186-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 21.04.1909 BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK. Bestemmelse om vannledning. Overført fra gnr 5 bnr 13.
Meglers kommentar: Betingelser for vannledning.

1910/900188-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 19.03.1910 BESTEMMELSE OM TØMMERFLØTNING M.V. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Benyttelse av grunn og avgift rundt dette vedr tømmerdrift.

1910/900190-1/101 Erklæring/avtale, 16.11.1910, BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V. Overført fra gnr 5 bnr 13
Meglers kommentar: Rettigheter gitt Fossum verk mfl. om oppbevaring av tømmer mm.

1912/900157-1/101 Skjønn , Tinglyst: 16.10.1912 BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN. Overført fra gnr 5 bnr 12. Gjelder denne registerenheten med flere.
Meglers kommentar: Utdrag av ekspropriasjonssak, domsprotokoll. Prostest mot avgivelse av grunn.

1913/900223-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 11.01.1913 Bestemmelse om kloakkledning . Overført fra gnr 5 bnr 13
Meglers kommentar: Betingelser for utbetaling og erstatningskrav.

1918/902073-1/101 Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 17.04.1918 BESTEMMELSE OM TØMMERFLØTNING M.V. Overført fra gnr 5 bnr 12
Meglers kommentar: Et forbehold om disposisjonsrett.

1921/900334-1/101 Bestemmelse om veg, Tinglyst: 28.05.1921. rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:5 Bnr:6. BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V. Bestemmelse om båt/bryggeplass. Overført fra gnr 5 bnr 32.
Meglers kommentar: Veirett, tømmervelterett og pramrett for selger.

1922/903604-1/101 Rettigheter iflg. skjøte, Tinglyst: 29.04.1922 BESTEMMELSE OM RETT TIL VELTEPLASS/TØMMEROPPLAG M.V.
Meglers kommentar: Diverse rettigheter for Fossum verk til benyttelse av elv og område rundt.

1934/900420-1/101 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 10.09.1934 Mo-Myren. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Servitutt ikke funnet.

1954/402473-1/101 Jordskifte, Tinglyst:12.11.1954 Grensegangssak. Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Er en utskrift fra rettsbok vedr grenser

1973/707352-2/101 Skjønn, Tinglyst: 12.10.1973 Elektriske kraftlinjer. Rød - Aarhus Rettighetshaver: SKK, Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar: Gjelder overleveringsforretning og fravikelse om grunn i ekspropriasjonssak.

1984/12841-1/101 Erklæring/avtale, Tinglyst: 25.07.1984. RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP. BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER.
Meglers kommentar: Tillatelse om oppføring av transformatorkiosk, og betingelser gitt til SKK.

2007/567446-1/200 Jordskifte, Tinglyst:13.07.2007 Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget. Gjelder denne registerenheten med flere.
Meglers kommentar: Rettsbok vedr laksefiske i nedre del av Telemarksvassdraget og bruksordning. Gjelder parter, oversikt over deler og omrpder og retningslinjer mm.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Produktnummer: 9A4C482B-FD07-45EE-B01D-9CE6B26D8075 Kategori: