Sentrum

Hylleveien 11E

Prisantydning
2 400 000 kr
Omkostninger
72 370 kr
Totalpris
2 472 370 kr
Formuesverdi
507 021 kr
Formuesverdi sekundær
1 825 275 kr
Felleskostnader
2 936 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1956
P-rom
90 ㎡
Bruksareal
91 ㎡
Tomteareal
542 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende og romslig 3-roms selveierleilighet i sentrum - Utsikt - Nærhet til alt!

Om eiendommen

Innhold

Romslig og innholdsrik leilighet med en praktisk planløsning. Leiligheten holder en normal god standard, og fremstår lys og trivelig. Kjøkken med belegg på gulv og malt strie på vegger. Kjøkkeninnredning fra Sigdal i hvit utførelse, med vitrineskap i bøk, som har godt med skap og benkplass. Integrert kjøleskap, stekeovn og platetopp, ventilator og frittstående oppvaskmaskin. Flislagt over benk. Bad er flislagt til tak med baderomsinnredning i hvit utførelse, speil og nedfelt vask. Dusjhjørne, wc og opplegg for vaskemaskin. Varmekabler i gulv. Gang, begge soverom og stue med flotte parkettgulv. Fra stuen er det flott utsikt utover byen, og dobbeldør med fransk balkong. Skiferbelagt uteareal ved inngangsparti.

Primærrom: 90 kvm, Bruttoareal: 91 kvm Sekundærrom: 1kvm.
Bra. pr. etasje.:1. etg. 91m².
P-rom inkl: Gang, vindfang, 2 soverom, stue, kjøkken og bad/vaskerom.
S-rom inkl.: Kott.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Varmekabler på bad. Vedovn i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum kan man enten ta via Østregate, eller Bendixkleiv til Hylleveien, videre til eiendommen. Eventuelt med heis fra Torget P-hus til taket og til Hylleveien hvor man ser eiendommen.

Barnehage, skole og fritid

Flere barnehager i nærområdet

Skolekrets

Stinta barne- og ungdomsskole, Arendal videregående

Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon

Parkering

Gateparkering.
Mulighet for å leie parkeringsplasser i området.

Beliggenhet

Leiligheten ligger luftig og høyt med fritt utsyn utover Arendal sentrum. Hyggelig bomiljø som er litt tilbaketrukket fra sentrum, med eldre sjarmerende trehusbebyggelse i området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.05.2002. Ferdigattesten gjelder ombygging til leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er installert vannmåler på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse - og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Det foreligger planer under arbeid:

Hylleveien 7-9 - Arendal kommune. Planid: 42032022-18.
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av boliger i form av konsentrert boligbebyggelse / småhus. Planen er konsentrert om den ubebygde eiendommen 501/506, og det vil samtidig bli sett på muligheten for fortetting på naboeiendommene 501/507 (Hylleveien 7A og 7B) og 501/72 (Hylleveien 9) i bakkant av eksisterende bebyggelse.

Fløybyen i Arendal sentrum - Arendal kommune. Planid: 42032023-8.
Formålet med det detaljereguleringsplanen er å videreutvikle Arendal sentrum og Fløybyen med typiske sentrumsformål som boliger, kontor, bevertning og tjenesteyting, inkludert parkeringsløsninger.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/73/5:
17.08.1881 - Dokumentnr: 900075 - Erklæring/avtale
Makeskiftekontrakt mellom denne eiendom og bnr. 72
angående grenser.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:73
Gjelder denne registerenheten med flere


29.02.2000 - Dokumentnr: 1582 - Erklæring/avtale
Vedr. ombygging av Hylleveien 11
Overført fra: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:73
Gjelder denne registerenheten med flere


03.07.2000 - Dokumentnr: 5181 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 88/443


Økonomi

Omkostninger kjøper

2 400 000,- (prisantydning)

omkostninger
8 400,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
60 000,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-))

72 370,- (omkostninger totalt)

2 472 370,- (totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 20.10.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:#kommentartakst.oppdrag¤
Leilighet. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Takkonstruksjon med balkong over kjøkken del som vurderes som en risikokonstruksjon med høy skadefrekvens der videre undersøkelser anbefales. Leiligheten er delvis under terreng, ved fuktsøk på soverom ble det registrert høyere fuktverdier og tiltak med redrenering/isolering av grunnmur utvendig kan ikke utelukkes. Synlig lufteluker i grunnmur og ukjent underliggende oppbygning av konstruksjonen om det er krypkjeller
konstruksjon, videre undersøkelser anbefales. Vinduer og dører der vedlikehold og utbyttinger må påregnes. Innvendig overflater med påregnelig bruksslitasje, opphengsskader. Museavføring i kott på kjøkken ble registrert og videre undersøkelser av musetetting utvendig anbefales. Bad med mangler på fallforhold, våtsoner, usikker gjennomføringer og membranbruk. Vannrør plast rør i rør i kott der sluk ble registrert, anbefales å anlegges i vannskap med drenering til sluk slik at ikke eventuelle skader oppstår ved lekkasjer. Ved nivellering ble det registrert skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik. Kjøkken der lokale utbedringer med løse skapdører anbefales. Anbefales forbedring av ventilering i leiligheten i rom med
bruksbelastning med veggventiler. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarsler og brannslukningsapparat observert.

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Anbefales videre undersøkelse tekkingen som er lagt under terrassebord, lufting slik at ikke eventuelle skader oppstår.

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller
lukke.

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Museavføring synlig i kott der varmtvannsbereder er plassert. Påregnelig bruksslitasje, opphengsskader utfra alder må påregnes.
Videre renovering må vurderes individuelt og etter den enkelte referanse.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i
NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik: Ved fuktsøk ble det registrert høyere fuktverdier som betyr fuktig, må sees i sammenheng med manglende isolering, mangler på fuktsikring av utvendig grunnmur mot terreng.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Det ble ikke registrert synlig tettesjikt ved besiktelse i sluk og ukjent tilstand, utfra alder, manglende fallforhold mot sluk vil det være påregnelig innen rimelig tid å renovere bad.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/73/5:
17.08.1881 - Dokumentnr: 900075 - Erklæring/avtale
Makeskiftekontrakt mellom denne eiendom og bnr. 72
angående grenser.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:73
Gjelder denne registerenheten med flere


29.02.2000 - Dokumentnr: 1582 - Erklæring/avtale
Vedr. ombygging av Hylleveien 11
Overført fra: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:73
Gjelder denne registerenheten med flere


03.07.2000 - Dokumentnr: 5181 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 88/443


Polisenummer

77300866

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring


Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Gjensidige

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.10 900)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.37 285)
Produktnr: 52CDCA9B-530B-4B23-9E70-B999E8FEA97C