Vennesla

Hunsfosåsen 2H

Prisantydning
1 790 000 kr
Omkostninger
8 860 kr
Andel fellesgjeld
105 164 kr
Totalpris
1 904 024 kr
Formuesverdi
451 656 kr
Formuesverdi sekundær
1 625 962 kr
Felleskostnader
3 215 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1990
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
77 ㎡
Tomteareal
1 439 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Hunsfos - 4-roms andelsleilighet - solrik veranda - sentral beliggenhet - ingen dok.avgift!

Om eiendommen

Innhold

Velkommen til Hunsfosåsen 2H! 4-roms andelsleilighet med sentral beliggenhet.

Leiligheten ligger i 2. etasje, går over 2 plan og har følgende innhold:

2. etasje:
Vindfang/gang:
Vindfang/gang med plass til å henge av seg yttertøy og sko.

Soverom:
Boligen har totalt 3 soverom, hvorav det ene ligger i 2. etasje.

Bad:
Bad med dusjnisje, vask med underskap og toalett. Våtromstapet på vegger og belegg på gulvet. Opplegg for vaskemaskin i rommet.

Stue:
Lys stue med utgang til hyggelig uteplass. I stuen er det god plass til å innrede med sofagruppe og tilhørende møbler.
Det er pipe i boligen, men ikke montert vedovn.

Fra stuen har man åpen løsning inn mot kjøkkenet.

Kjøkken:
Kjøkken med utslagsvask i stål og fliser over benkeplate. Plass til hyggelig spisegruppe ved vinduet. Oppvaskmaskin og komfyr medfølger i handelen.
Vvberederen er montert under kjøkkenbenken.

3. etasje (loftsetasje):
Soverom:
2 gode soverom.

Kott og bod med gode lagringsmuligheter.

2 felles utvendige boder.

Velkommen til påmeldingsvisning!

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 73m², Bruksareal: 77m²

Beskrivelse av p-rom: 73m²
2. Etasje (53m²): Vindfang, trapperom, soverom, bad/vaskerom og stue/kjøkken.
Loftsetasje (20m²): Trapperom og 2 soverom.

Beskrivelse av bruksareal: 77m²
2. Etasje (53m²): Vindfang, trapperom, soverom, bad/vaskerom og stue/kjøkken.
Loftsetasje (24m²): Trapperom, 2 soverom, kott og bod.

Soverom og benevnelse av rom er tatt med etter bruken. Det går vekk litt arealer i skråtak. Takstbransjens regler for arealmåling.

Det er takstmannens definisjon av rommene som er benyttet i markedsføringen.

Byggeår og byggemåte

1990 i følge Vennesla kommune.
Se vedlagt tilstandsrapport for byggemåte.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er pipe i boligen, men ikke montert vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Interessentene bes gjøre seg kjent med innholdet i vedlagt tilstandsrapport av Henrik Løvdal. Spørsmål ang. tilstandsrapporten skal rettes til takstmann Henrik Løvdal på tlf: 913 23180 på hverdager fra kl.09.00 til 16.00.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Eiendommen er av borettslaget forsikret med fellespolise i If Skadeforsikring NUF forsikringsselskap med polisenummer: SP588139.

Internett fra NextGenTel, inngår ikke i felleskostnadene. Ny eier tegner eget abonnement på bredbånd.

Leiligheten selges umøblert.

Alle beboerne har ansvar for snørydding, strøing, feie og plenklipping. Det foregår på eget initiativ, organisert dugnad og/eller egne lister som blir utlevert.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 14.12.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Leilighet i borettslag ved hunsøya. Vinduer og utvendige fasader fra byggetiden. Bad bør oppgraderes/renoveres. Kjøkkeninnredningen har litt slitasjemerker. Innvendige flater trenger vanlig oppussing. El-kontroll bør gjøres i boligen for å se hva som må oppgraderes. Rør uten synlige lekkasjer, men fra byggetiden. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no. Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG 3 Store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Eldre el-anlegg. Må sjekkes av elektriker. Løs kontakt på kjøkken. Det mangler deksler i sikringsskapet.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
Rengjøring av avløpssystemet i 2022 utført av SJT Miljø AS.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart.
Annonsert visning vil bli godt skiltet fra Sørmegleren - Velkommen!

Beliggenhet

Leiligheten har en sentral og solrik beliggenhet, kun 1 km syd for Vennesla sentrum. Det er gode bussforbindelser og få minutters gange til Hunsfos Næringspark med et rikt utvalg fasiliteter. Ca. 16 km til Kristiansand sentrum.

Tomt

Areal: 1 439 kvm, Eierform: Fellestomt
Arealet i målebrevet samsvarer ikke med arealet i kartet.
Eiet felles tomt for borettslaget opparbeidet med plen og beplantning.
Veranda med utgang fra stue/kjøkken.

Parkering

1 parkeringsplass. Forøvrig gjesteparkeringsplasser. Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.08.1990. Ferdigattesten gjelder: Boligblokk - 8 leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom i loftsetasjen er gjort om til 2 soverom.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, tilhører Kommuneplan for Vennesla, 2018-2030, datert 05.04.2019.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten utlyses og avklares etter budaksept.

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sbbl

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning) 105 164,- (Andel av fellesgjeld) 1 895 164,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 860,- (Omkostninger totalt) 1 904 024,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Inngår i felleskostnadene.

Faste løpende kostnader

Kostnader til strøm og innboforsikring kommer i tillegg, men er ikke spesifikt oppgitt av selger.

Felleskostnader

Kr. 3 215,- pr.mnd.

Endringer i lånevilkår, herunder renteendringer, vil kunne medføre at månedlige fellesutgifter endres. På samme måte vil vedlikeholdsarbeider og oppgradering av bygning kunne medføre økte fellesutgifter. Selger er ikke kjent med planer om ekstraordinære tiltak som vil kunne medføre endringer i fellesutgifter.

Felleskostnader inkluderer

Renter og avdrag felleslån, felles bygningsforsikring, kommunale avgifter, renovasjon, strøm i fellesarealer, brøyting, styrehonorar, forretningsførerhonorar m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 105 164 pr. 15.12.22

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 30007922317, Sparebanken Sør
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 15.12.2022: 4.35% pa.
Antall terminer til innfrielse: 71
Saldo per 15.12.2022: 786 944
Andel av saldo: 105 165
Første termin/første avdrag: 25.09.2015 (siste termin 25.06.2040)

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 451 656,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 625 962,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hunsfosåsen 2H, Andelsnr. 8 Orgnr. 958440529 i Vennesla kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Selger

Bodil Markussen's bo v/fullmektig Tor Marius Markussen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin og komfyr.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 56 53 22.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse i ditt bud!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

15-22-0145

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/15-22-0145. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristina Omdal, tlf. 99 56 53 22

Vederlag

Provisjon (Kr.45 000)
Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215)
Grunnpakke markedsføring (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480)
Tilrettelegging (Kr.12 150)
Tingl. hjemmelserklæring (Kr.480)
Totalt kr. (Kr.77 775)
Eierskifteforsikring og tilstandsrapport kommer i tillegg.

Dersom eiendommen ikke omsettes, belastes oppdragsgiver for tilrettelegging, markedspakke og avtalte tillegg.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067072