Høylandstø/Bedringås

Høylandstø 12

Prisantydning
4 490 000 kr
Omkostninger
128 120 kr
Totalpris
4 618 120 kr
Formuesverdi
532 242 kr
Kommunale avgifter
18 328 kr / år
Byggeår
2001
P-rom
144 ㎡
Bruksareal
156 ㎡
Tomteareal
727 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Velutstyrt hytte med nydelig utsikt og båtplass.

Om eiendommen

Standard

Velutstyrt og godt planlagt hytte med gjennomgående god standard, malt opp i lyse og delikate fargetoner. Gulvene er belagt med laminat og belegg. Veggene er bekledd med malt panel.

Åpen og lys vinkelstue med gode vindusflater som gir godt med lys inn og den nydelige utsikten kan nytes fra flere hold. En god vedovn er plassert som et skille mellom tv-stuen og spisestuedelen. En ovn som gir godt med varme og stemning på kalde dager. Fra stuen er det utgang til en terrassegang som fører til terrassene som er anlagt på hver side. Kjøkkenet har en åpen, men naturlig avgrensning fra stuen. En god løsning som gjør det mulig å dekke med langbord ved spesielle anledninger. Praktisk utformet kjøkken med oppmalt profilert innredning i heltre og avsatt plass til enkeltstående hvitevarer som vil medfølge handelen. Fra kjøkkenet er det dør ut til en overbygd uteplass med utepeis
 
Hytta har 2 bad, fordelt med ett i hver etasje. Badene har belegg på gulv og malt panel på vegger. Badet i 1. etasje består i dag av toalett og baderomsinnredning. Det er rør i veggen klart til å sette inn et dusjkabinett.
Hovedbadet ligger i 2. etasje og er utstyrt med dusjkabinett, toalett og baderomsinnredning. I tillegg til badene, har hytta et eget vaskerom med bi-inngangsløsning. 

Hytten har tilsammen 5 soverom, hvor alle ligger i loftsetasjen. Soverommene er gode i størrelse og er i dag utstyrt med 10 soveplasser. Ett av soverommene har utgang til en praktisk lufteveranda.

Lagringsplass i innvendig bod, i knekott og i utvendig bod.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 156 kvm Sekundærrom: 12 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 94 m²  - Loft 62  m².
P-rom inkl:
1 etg: entrè, stue/kjøkken, gang, vaskrom og wc/bad.
Loft: gang, bad og 5 soverom.
S-rom inkl.:
1 etg: bod og utvendig bod.

Kommentar av takstmann
Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet. Faktisk areal av utvendig bod kan avvike noe fra oppgitt areal, da deler av vegger
består av ujevn naturstein.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger som stemmer med dagens bruk.

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
2017 - Ny skillevegg rundt toalettrom og fjernet skillevegg i stue/kjøkken i 1. etg.

Del av terrasse med overbygg synes å være oppført over på naboeiendom mot nordvest.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2001 i følge Farsund kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk.
Varmepumpe og vedovn installert i stuen.
Det er satt inn foring i feieluka.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 13.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (Store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall)

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Overflater Gulv > Wc/bad
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Wc/bad
Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.
Det er ingen oppkant på membran/tettesjikt ved døråpning, og her et lavere nivå på gulv sett i
forhold til nivå ved sluk. Risiko for at vann fra en evt. lekkasje vil trekke ut av rommet.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
se rapport

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking - 2
Det er påvist andre avvik:
Det synes å være noe utettheter i taktekking rundt pipegjennomføring på tak over uteområde. Uvisst om
det kan være en bedre tetting på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er påvist andre avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Skadet nedløpsklammer på frontfasade.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
Konstruksjonene har skjevheter.
På kryploft ble det avdekket avføring (og lukt) etter mus og trolig etter rotte, samt dødt skadedyr.
Det ble registrert noe skjevheter i tak på bakside av bolig (ved inngangsparti), hvor det synes å være litt sig
i tak samt litt skjevheter i takutstikk.

Uttvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Et vindu på loft kunne ikke åpnes (trolig fastmalt utvendig).
Vindu på et soverom mot vest-nordvest, tar i karm.

Utvendig > Takvindu
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Begynnende råteskade på takvindu i loftbad, samt på sideforing ved samme vindu.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Balkongdør på loft har utvendig skade i nedre del av dør.
Dobbel balkongdør i stue/kjøkken lukker ikke tett, da dørblad tar i terskel.
Mindre utetthet mellom dørblad og karm ved hovedinngangsdør. Skade utvendig på
hovedinngangsdør (treffskade mot vannbord på vindu).
Dør til utvendig bod tar i ventil på boligvegg.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
Lavt rekkverk på veranda i 1. etg., som følge av at terrassegulv ble hevet i perioden 2019-2021.
Rekkverk på loftveranda er litt for lavt ift. krav ved oppføringstidspunkt (høyde målt til 89 cm, krav var 90 cm).
Noe svakt innfestet rekkverk mot oppkjørsel (type ferdigelementer).

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Litt gulvknirk i stue/kjøkken.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
Sotluke er mellom 5 og 10 cm fra trevegg. Ingenubrennbar plate under sotluke, som er montert ca. 39
cm over gulvbelegg.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Øverste trappetrinn er en del lavere enn resterende opptrinn.

Innvendig > Innvendige dører - 2
Det er påvist andre avvik:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Dør mellom entré og stue er noe "vindskjev".

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist andre avvik: Løs/ufestet benkeplate på innredning.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Ventilasjon > Wc/bad
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning - 2 > Stue/kjøkken
Det er påvist andre avvik: Det ble registrert en liten skade i benkeplate.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er påvist andre avvik: Defekt autostart på avtrekksvifte.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
se rapport

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

TG IU - Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Innvendig > Krypkjeller
Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner (våtsone bak vaskekum er mot yttervegg).

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Wc/bad
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er-/har vært installert dusj i våtrommet i nåværende eiers eiertid. Rommet brukes som et rent toalettrom. Det er  ved fuktkontroll mot vegger heller ikke registrert tegn til fuktskader på innvendig vegg hvor dusj er tenkt plassert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende kan nevnes:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Tidligere eier skiftet og ordnet rør i WC nede i gulvet i 2015.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja.
Beskrivelse: Tidligere eier skiftet og ordnet rør i WC nede i gulvet i 2015.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Beskrivelse: Litt småmaur i hytte, men har ikke vært et problem.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Takoverbygg på terrasse i 2020. Skiftet ut terrassebord i 2020.
Arbeid utført av Odd Arne Hodne.

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? Ja. Henviser til tomtegrenser.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund, kjør Rv 465 mot Stavanger. Etter tunnelen ta av til høyre mot Fulland.
Fra Stavanger ta inn mot Farsund etter Fedabroen. Følg veien forbi Åpta og ved enden av fjorden ta til venstre til Fulland.
Kjør forbi Saltnes og eiendommen ligger på venstre side. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Hytten ligger i nærheten av Sande, ca. 13 km fra Farsund sentrum. Fra eiendommen er det særdeles flott utsikt utover Åptafjorden og fjelllandskapet på andre siden av fjorden. Åptafjorden er en fjordarm til Lyngdalsfjorden som fører til Lyngdal og Farsund. Med båt er det mange flotte steder å legge turen innom. Skjærgårdparken i Lister byr på mange koselige og pent opparbeidede friområder. Turmulighetene er mange og ligger i umiddelbar nærhet.Her kan nevnes Bøensbakken, Fossekleiva, Poddeloptet og Skrelifossen. Se http://www.sorlandskysten.no/no/ for mer info. Kort gåtur ned til sjøen, hvor det er fine bademuligheter både for store og små. Her følger det med en båtplass med privat bryggeanlegg. Ønsker man å dra på sandstrand er det utallige muligheter på Listalandet. Her kan man velge blandt de små intime strendene eller de langstrakte.

Eiendommen ligger meget solrikt til midtsommers med sol til ca. kl. 21-21:30 midtsommers.

Tomt

Areal: 727 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomt med gruslagt parkeringsområde, steinlagt tun, beplantede bed med stauder og vintergrønne vekster/hekk. Flaggstang.
Fine uteplasser hvor man kan flytte seg etter været. På sørsiden har man en åpen uteplass med treterrasse og god plass til sittegrupper. På fremsiden mot sjøen og på baksiden av hytta går det terrasseganger som fører til en overbygd uteplass mot nord. Har kan man nyte de lange sommerkveldene med fyr i peisen, selv ved dårlig vær.
Gruslagt område i front av hytta er delvis på utsiden av tomtegrensen.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Grunnet feil i tegningsgrunnlaget på hyttas innredning, er det nylig søkt en bruksendring. Tillatelsen er ferdigstilt med ferdigattest gitt 10/6-22. Det gjøres oppmerksom på at det i tillatelsen er gitt 3 ukers klageadgang. Konferer megler vedr. dette.

Det foreligger tegninger på brygga som ligger på eiendommen nedenfor, tegningene (skisser) avviker noe i forhold til dokumentasjonen. Området er avsatt til maritim fellesområde.

Det foreligger tegninger og tillatelse for oppføring av bod og terrasse. Tillatelsen som er gitt for terrasse og bod er for delen som er bygd på egen eiendom. Deler av boden og terrassen er bygd på 135/19 og 135/21. Dette er gjort av tidligere eier. Det foreligger ingen disputt med grunneier vedr. dette. Det foreligger en tillatelse på at eier av eiendommen kan bruke den regulerte gangveien som sitt eget.

Bod på fremsiden av hytta mot sjøen er ikke byggemeldt.

Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Høylandstø, datert 10.05.1989. Båtplassen ligger på område avmerket med maritimt fellesområde. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet privat vei, vann og kloakk.
Vann fra borehull som ligger på egen tomt. Vannkvaliteten er ikke sjekket.
Kloakk går til tett tank beliggende på egen eiendom.

Kommunen har ingen dokumentasjon vedr. avløpsanlegget. Sist tømt 01.03.2022 - kommunal tømming.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 3402 Tinglyst: 27.10.1997 - Bestemmelse om båt/bryggeplass

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Hytta er ikke radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-)) 128 120,- (Omkostninger totalt) 4 618 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 18 328 pr. år For 2021 - gjelder for eiendomsskatt, septiktømming og hytterenovasjon.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7650,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Kr. 532 242,- for år 2020. Sekundær:

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høylandstø 12, Gnr. 135 Bnr. 27 i Farsund kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle på kjøkkenet.

Møbler og inventar kan kjøpes mot tillegg i prisen.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0095

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0095. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 490 000,-) (Kr.53 880) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.78 815)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060195