HØYJORD

Høyjordsmoa 8

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
86 220 kr
Totalpris
2 876 220 kr
Formuesverdi
550 000 kr
Formuesverdi sekundær
1 980 000 kr
Kommunale avgifter
14 321 kr / år
Byggeår
1975
P-rom
117 ㎡
Bruksareal
215 ㎡
Tomteareal
1 027 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i stille og rolige omgivelser | Høyt og frittliggende | Behov for oppussing

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over ett plan + underetasje som inneholder:
- 1.etg. -
Vindfang, toalettrom, gang, 3 soverom, bad, trapperom, stue/spisestue, kjøkken og vaskerom.

- Underetasje -
Trapperom, kjellerstue, gang, 4 boder og kjølerom.
Kjellerstuen har ikke rømningsgodkjente vinduer, og er dermed ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Innvendig er det hovedsakelig laminatgulv, tepper og belegg. Gulvflis på bad. Veggene har
hovedsakelig malt tapet, noen rom med brystningspanel og malte plater. Fliser på bad. Innvendige tak har himlingsplater. Trepanel på vegger og murvegger i underetasje. Gulvet er av betong. Veggene har hovedsakelig pusset mur.
Kjøper bør påregne oppussing og modernisering av boligen for å tåle normal bruk og i tråd med dagens standarder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 215 kvm Sekundærrom: 98 kvm.
BRA pr. etasje.: Underetasje 88  m²  - 1. etg. 127 m²
P-rom inkl: Vindfang, toalettrom, gang, 3 soverom, bad, trapperom, stue/spisestue, kjøkken og vaskerom
S-rom inkl.: Garasje med bod, 4 boder samt kjølerom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1975 ifølge offentlige registre.

Takkonstruksjonen har prefabrikerte W-takstoler i tre og isolasjon i hanebjelkelaget. Taktekkingen er av betongtakstein. Lakkert eller plastbelagt stål takrenner, nedløp og beslag. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. På 2 av de 3 store vinduene i stuen er det skiftet 2 - lags isolerglass 2003. Bygningen har teak hovedytterdør og malt balkongdør i tre med nyere 2 lags isolerglass fra 2012. Terrasse i treverk ca 15 m2 utenfor stuen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmekabler og panelovner. Det er pipe og ildsted i boligen, men ukjent tilstand. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som er gitt ifm salget. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Knut Fenger Grøn den 28.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
- Det er påvist synlig fuktighet på murgulv i kjeller
- Det er ikke montert rekkverk i trapp
- Våtrom må oppdateres for å tåle normal bruk.
- Det er påvist indikasjoner på fuktskader på bad ved forhøyet fuktverdi på vegg bak fliser.
- Skade på belegg og undergulv på vaskerom.
- El-anlegg, det er 50A hovedsikring og 6 kurser
- Brannslukningsapparat og røykvarsler

TG2:
- Det er påvist spredt råteskade i bordkledning. Liten eller ingen lufting i nedre kant av kledning.
- Vinduer, det er påvit avvik rundt innsettingsdetaljer
- Vannledninger, mer enn halvpart av forventet levetid er nådd på innvendige ledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Ettersom selger ikke har kjennskap til eiendommen, er heller ikke egenerklæring utfylt.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og fritt på Moafeltet i Høyjord. Området består hovedsakelig av villa- og småhusbebyggelse og fremstår som en stille, rolig og familievennlig plass å bosette seg. Fra eiendommen er det få minutter å kjøre til Høyjord barneskole og barnehage, og det er videre kort vei til Andebu sentrum med et godt utvalg av forretninger og servicetilbud. Området kan by på flotte turmuligheter sommer som vinter og flere populære badevann og fiskeplasser.

Tomt

Areal: 1 027 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2072, Festeavgift: kr 8 969,-/år.
Fremfester er Sandefjord kommune
Festeavtalen reguleres basert på konsumprisindeks.
Festeavgiften ble sist regulert i 2019, og neste regulering er i 2029.
Framfester opplyser at man har rett til fornyelse ved utløp, samt at det er mulighet for innløsning av tomten. Evt. innfrielsesbeløp er 25x oppregulert avgift på innløsningstidspunkt.

Parkering

Parkering på gårdsplass eller i enkelgarasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på "nybygg enebolig" datert 06.06.1975.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan "Moa 1", datert 03.09.1981. Eiendommen ligger også i område som under kommuneplanens arealdel datert 24.09.2019 er avsatt til nåværende boligbebyggelse.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1973/9000143-41/200  Festekontrakt - vilkår 13.02.1973 
festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 20,789
KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER
LEIEN KAN REGULERES
MED FLERE BESTEMMELSER
Opprinnelig dok nr 500708/1973 fra TØNSBERG TINGRETT
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/9000373-1/200   ** Diverse påtegning 11.08.1975 
FESTEAVGIFTEN SKAL KUN HEFTE FOR DEN FORHOLDSVISE DEL SOM
SKAL BETALES VEDKOMMER OGSÅ TIDLIGERE BORTFESTEDE TOMTER
Opprinnelig dok nr 504684/1975 fra TØNSBERG TINGRETT

1989/9001606-1/200   ** Nye vilkår 15.11.1989 
Opprinnelig dok nr 19258/1989 fra TØNSBERG TINGRETT
 
1994/9001086-2/200   ** Nye vilkår 06.10.1994 
Opprinnelig dok nr 12860/1994 fra TØNSBERG TINGRETT
 
1974/9000481-3/200  Best. om vann/kloakkledn. 06.08.1974 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Opprinnelig dok nr 505119/1974 fra TØNSBERG TINGRETT
Gjelder feste

1974/9000481-4/200  Festekontrakt - vilkår 06.08.1974 
festetid: 99 år
FRAMFESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 360
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
MED FLERE BESTEMMELSER
Opprinnelig dok nr 505119/1974 fra TØNSBERG TINGRETT
Gjelder feste
 
Pengeheftelser i framfesterett
1974/9000481-4/200  Festekontrakt - vilkår 06.08.1974 
festetid: 99 år
FRAMFESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 360
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
MED FLERE BESTEMMELSER
Opprinnelig dok nr 505119/1974 fra TØNSBERG TINGRETT
Gjelder framfeste

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) 86 220,- (Omkostninger totalt) 2 876 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 321,25 pr. år Beløpet er årsprognose fra kommunen. Kommunale avgifter faktureres månedlig.

Faste løpende kostnader

- Strøm -
Selger opplyser om et forbruk på ca 21.000kWh i årsforbruk. Selger er usikker på kostnad ettersom eiendommen har vært leid ut.

- Forsikring -
Selger opplyser om en årlig forsikringspremie for hus- og innbo tilsvarende kr 8 726,-.

- TV og internett -
Dette leveres av Telenor ifølge selger.

- Festeavgift -
Det betales årlig festeavgift til fremfester Sandefjord Kommune.

Formuesverdi

Primær: Kr. 550 000,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 980 000,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høyjordsmoa 8, Gnr. 280 Bnr. 75 Fnr. 9 i Sandefjord kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det medfølger ikke hvitevarer.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 41 10 73 74.

Finn.no: Visningstekst

Ta kontakt for å avtale privatvisning av eiendommen.

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

75-23-0011

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/75-23-0011. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder | Eiendomsmegler MNEF Tor André Selåsdal, tlf. 41 10 73 74

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.7 500) Markedspakke (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.12 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 790 000,-) (Kr.89 280) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.134 265)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068612