Birkenes

Høygilts moner

Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -

Oversikt

Prosjekterte, innholdsrike eneboliger på store, solrike tomter

Beliggenhet

Beliggenhet

Attraktivt og landlig beliggenhet i nærheten av fine badeplasser og turområder. Kort vei til skolebuss og buss til Birkeland, Kjevik og Kristiansand. Ca. 6 km. Birkeland sentrum med butikker, caféer, skoler, barnehage post i butikk, bank, frisør m.m. Ca.14 km. til Kjevik Flyplass og ca. 26 km. til Kristiansand sentrum.

Fra Birkeland sentrum følger du Rv41 sørover. Etter cirka 300 meter tar du til høyre for å fortsette på Rv41. Kjør videre på Rv41 i omtrent 5,5 kilometer. Deretter svinger du til venstre inn på Høygilts Moner og følger veien i cirka 350 meter. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/14/34:
03.10.1827 - Dokumentnr: 900018 - Utskifting
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.10.1865 - Dokumentnr: 902891 - Erklæring/avtale
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


28.07.1877 - Dokumentnr: 905847 - Utskifting
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903520 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1940 - Dokumentnr: 1187 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900634 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.06.1950 - Dokumentnr: 819 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1967 - Dokumentnr: 314 - Skjønn
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.12.1971 - Dokumentnr: 4073 - Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.1972 - Dokumentnr: 2216 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:14
SELGER MÅ RYDDE SKOG FOR UTSIKT MOT ELVA
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1980 - Dokumentnr: 5503 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


17.03.1983 - Dokumentnr: 1616 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:17
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


26.04.1983 - Dokumentnr: 2325 - Bestemmelse om vannledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


26.03.1986 - Dokumentnr: 2305 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:16
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.1986 - Dokumentnr: 6793 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:19
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


23.12.1991 - Dokumentnr: 6802 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.1999 - Dokumentnr: 5058 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:17
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


06.02.2008 - Dokumentnr: 106463 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:21
Rettet etter tinglysingsloven § 18 den 22.10.08, BRN, e.f. Slettet bestemmelse om vann- og avløpsanlegg og registrert bestemmelse om vegrett i hht. det dokumentbeskrevne.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.2008 - Dokumentnr: 1006287 - Jordskifte
Sak nr. 0900-2007-0025 HØIGILT.
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


10.09.2009 - Dokumentnr: 668443 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


04.12.2018 - Dokumentnr: 1638361 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 723400 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:14 Bnr:34


Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/14/34:
03.10.1827 - Dokumentnr: 900018 - Utskifting
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.10.1865 - Dokumentnr: 902891 - Erklæring/avtale
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


28.07.1877 - Dokumentnr: 905847 - Utskifting
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903520 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1940 - Dokumentnr: 1187 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900634 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.06.1950 - Dokumentnr: 819 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1967 - Dokumentnr: 314 - Skjønn
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.12.1971 - Dokumentnr: 4073 - Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.1972 - Dokumentnr: 2216 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:14
SELGER MÅ RYDDE SKOG FOR UTSIKT MOT ELVA
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1980 - Dokumentnr: 5503 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


17.03.1983 - Dokumentnr: 1616 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:17
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


26.04.1983 - Dokumentnr: 2325 - Bestemmelse om vannledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


26.03.1986 - Dokumentnr: 2305 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:16
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.1986 - Dokumentnr: 6793 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:19
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


23.12.1991 - Dokumentnr: 6802 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.1999 - Dokumentnr: 5058 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:17
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


06.02.2008 - Dokumentnr: 106463 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:21
Rettet etter tinglysingsloven § 18 den 22.10.08, BRN, e.f. Slettet bestemmelse om vann- og avløpsanlegg og registrert bestemmelse om vegrett i hht. det dokumentbeskrevne.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.2008 - Dokumentnr: 1006287 - Jordskifte
Sak nr. 0900-2007-0025 HØIGILT.
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


10.09.2009 - Dokumentnr: 668443 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


04.12.2018 - Dokumentnr: 1638361 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:14 Bnr:2
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 723400 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:14 Bnr:34


Produktnummer: 64F0432A-13C5-40DA-B7D4-567CC45D450A