Arendal

Høyåshei 36 C

Prisantydning
919 020 kr
Omkostninger
960 kr
Andel fellesgjeld
1 970 980 kr
Totalpris
2 890 960 kr
Felleskostnader
13 223 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Bruksareal
116 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Høyåshei

Om eiendommen

Innhold

Leiligheter i 1. etg. inneholder: Entrè, bad, 2 soverom, åpen stue/kjøkkenløsning og bod.

Leiligheter i 2. etg. inneholder: Entrè, bad, 2 soverom, åpen stue/kjøkkenløsning og trapp til loft innredet med gang, bad og 2 soverom.

Standard

Leilighetene leveres innflyttingsklare med god standard. I alle tørre rom blir det lagt 1-stavs eikeparkett hvitpigmentert. Baderom flislegges på gulv med 60x60 fliser. Vegger med våtromsplater fra Fibo-Trespo i Marcato-cracked cement. Dusjvegger 90x90 cm, og hvit baderomsinnredning 120 cm med standardspeil. Kjøkken i hvit utførelse fra Strai Kjøkken med vask og blandebatteri. Leiligheter i 2. etg. leveres med ferdig innredet loft med gang, bad og 2 store soverom. Se forøvrig vedlagte leveringsbeskrivelse.

Ferdigstillelse

Etter nærmere avtale med selger

Oppvarming

Elektrisk, varmekabler i gang og baderom. Viftekonvektor/varmepumpe i stue.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Forsikret gjennom selgers entrepenørforsikring frem til ferdigstillelse. Fra ferdigstillelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg RV 410 mot Eydehavn. Ta så over Tromøybroa og til venstre i rundkjøringen mot Kongshavn. Følg hovedveien videre, forbi dagligvarebutikken, og deretter inn til Høyåshaven på venstre side like før Sandnes skole. Følg hovedveien innover, hold mot høyre til man kommer til leilighetene i Høyåshaven borettslag. Leilighetsbygget er 1. bygg på høyre side.

Tomt

Felles eiertomt for borettslaget. Tomten er opparbeidet med asfalterte adkomstveier og parkeringsplasser. Resten av tomten er jordbeslått og tilsådd. Tomteareal gjelder kun for denne eiendommen, og vil bli sammenføyd med resten av borettslagets tomt ved ferdigstillelse. Tomten vil da være på totalt ca 15834 kvm.

Parkering

Parkering på borettslagets felles tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Området er regulert. Plan 2819r1b1e1. Høyåshei, B8, vedtatt 10.05.2007. Formål Byggeområde, bolig. Reguleringsplan er trykket inn som vedlegg i prospektet.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler monteres.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Ihht. burettslagslova §5-5 må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene, før man kan søke om fremleie. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.
Se også borettlagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

NeiKjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

Om borettslaget

Husdyrhold

Det er ikke tillatt med husdyrhold i borettslaget iflg. vedtektene.

Det ble vedtatt på generalforsamling 20.04.2010 at andelseiere kan søke om dyrehold. Samme regel gjelder for evnt. å plassere utebur utenfor leilighetene.

1. Naboene (som bor i samme bolig) skal informeres først om en andelseier ønsker å anskaffe husdyr. Samme naboer skal ha mulighet til å uttale seg dersom dyreholdet kan være en ulempe for dem.

2. Alle som ønsker å anskaffe seg hund/katt har informasjonsplikt om dette til borettslagets styre.

Er det særskilt grunn til husdyrhold kan det søkes skriftlig til styret iflg. ordensreglenes pkt. 4.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har pant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Arendal Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse.

Forsikring mot felleskostnader

Gjennom Arendal Boligbyggelag som forretningsfører blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert. Alle eiere av leilighetene dekkes av Borettslagenes sikringsfond. Sikringsfondet dekker tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene etter nærmere regler. Det påløper altså ikke flere kostnader for andre beboere. Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for boliger som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader grunnet prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår.

Usolgte leiligheter

Utbygger forbeholder seg retten til å endre pris på usolgte leiligheter uten forvarsel

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Høyåshei 36 A, 1. etg. kr. 760 020,- + andel fellesgjeld kr. 1 629 980-, totalpris kr. 2 390 000,-
Høyåshei 36 B, 1. etg. kr. 791 820,- + andel fellesgjeld kr. 1 698 180-, totalpris kr. 2 490 000,-
Høyåshei 36 C, 2. etg. kr. 919 020,- + andel fellesgjeld kr. 1 970 980-, totalpris kr. 2 890 000,-
Høyåshei 36 D, 2. etg. kr. 950 820,- + andel fellesgjeld kr. 2 039 180-, totalpris kr. 2 990 000,-

I tillegg til kjøpesum tilkommer omkostninger:

Tinglysingsgebyr hjemmelsoverføring kr. 480,-
Tinglysing av pant pr. pantedokument: kr. 480,-

Totalt kr. 960,-

Innmelding ABBL kr. 300,- faktureres direkte fra Arendal Boligbyggelag.

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 63118099763, Nordea Bank Norge ASA
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 22.09.2022: 5,25% pa.
Innfrielse 2042
Felleggjeld er avdragsfritt frem til mars 2028.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkl. omkostninger innbetales til overtakelse

Offentlige avgifter

Inkludert i fellesutgifter

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt

Felleskostnader

Høyåshei 36 A - Solgt.
Høyåshei 36 B - Solgt
Høyåshei 36 C - kr. 13 223,- pr. mnd.
Høyåshei 36 D - Solgt.

Felleskostnader inkluderer

Inkluderer fellesutgifter kr. 4200,-, akonto vann/kloakk kr. 200,-, og renter andel fellesgjeld. kr. 8.623,-

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høyåshei 36 C, Gnr. 201 bnr. 30, andelsnr. 7 i Høyåshaven Borettslag med orgnr. 992731834 i Arendal kommune

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:

Minimum 50 % av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse foreligger.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter nærmere avtale med hver enkelt kjøper

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. "Første mann til mølla"-prinsippet gjelder.

Lovverk

Boligene selges iht. Avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-17-0213

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende oppdragsavtale med Sørmegleren AS: Provisjon kr ,-, tilretteleggingshonorar kr ,-, samt oppgjørshonorar kr 7.900,-.
Markedspakke: Etter utlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

02.09.2022
Produktnr: 3012358