Lillesand

Høyåsen 8

Prisantydning
5 325 000 kr
Omkostninger
36 790 kr
Totalpris
5 361 790 kr
P-rom
139 ㎡
Bruksareal
139 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte eneboliger i moderne design - Garasje og stor takterrasse over -Nydelig beliggenhet ved Kaldvellfjorden

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: entrè/trappegang, kjellerstue, bad/vaskerom, 2 soverom. Garasje og utvendig sportsbod. 2. etg.: Stue med åpen kjøkkenløsning, bad, soverom med egen walk-in garderobe.

Standard

Prosjektert enebolig med garasje og utvendig sportsbod. Boligen leveres i gjennomgående god kvalitet i hht. vedlagte byggebeskrivelse. Begge bad leveres flislagt på gulv og vegger med varmekabler i gulv. Baderomsinnredning 120 cm med speil m/ LED-lys og servantbatteri fra Foss Bad i 1. etg., og 100 cm med speil m/ LED-lys og servantbatteri i 2. etg. 90 cm dusjhjørne med dusjvegger og veggmontert garnityr i begge bad. Gulvmontert wc på begge bad. På kjøkken leveres det innredning fra Aubo Kjøkken etter kjøpers valg til en verdi av kr. 75.000,- inkl. i prisen. I entrè ved garderobe leveres flislagt gulv ca 5 kvm med varmekabler, og i øvrige rom parkett til en verdi opp til kr. 400,- pr. kvm. Vegger sparkles og males i hvit utførelse, flere fargevalg kan avtales mot pristillegg. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse for utfyllende informasjon

Ferdigstillelse

Etter avtale

Oppvarming

Stålpipe inkludert prosjektovn fra stue og opp over tak komplett ferdig montert. Varmekabler i gang/trappegang, bad/vaskerom 1. etg., og i bad 2. etg. Det leveres og monteres godkjent ventilasjonsanlegg fra System Air med varmegjenvinning. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Boligene er forsikret gjennom utbyggers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring fra overtakelsestidspunktet.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata, og ta av mot øst på rv 420. Følg gamle E-18 rett frem i to rundkjøringer. Følg veien videre til skilt med Turvei/Friområde ved Engelshei, og ta av til venstre. Ta av til venstre like etter barnehagen, og du får tomtene som skal bebygges fra 3. tomt på høyre hånd, og videre innover.

Beliggenhet

Eiendommen ligger pent plassert i det nye boligfeltet ved Kaldvellfjorden, til venstre inn veien på oversiden av barnehagen. Feltet ligger sjønært, og er omgitt med nydelig natur som byr på både skog og sjø med store turopplevelser, bading og sjøliv. Flotte tur- og rekreasjonsområder, bl.a. langs Kalvellelva. Store deler av Lillesands befolkning, og en rekke turister, bruker de fine, opparbeidede turstiene som det er mange av både langs Kaldvellelva og ellers i Kaldvellområdet. I utløpet av elva er det flotte badeplasser i både ferskvann og i selve fjorden, og det er flotte strender i fjorden like nedenfor boligfeltet. Til Lillesand sentrum er det ca 4 km. På Tingaker bare ca 1,7 km unna, finner du bl.a. Lillesand senter som har mange butikker.Det er gode bussforbindelser til Lillesand, Arendal og Kristiansand herfra. Køfri bilvei til både Kristiansand og Sørlandsparken (ca 15-20 min kjøring), og til Grimstad og Arendal, alt innen ca 25 minutters kjøring unna.

Tomt

Eierform: Eiet tomt. Tomtene er ikke nøyaktig oppmålt. Tomtene vil bli fradelt og få eget matrikkelnummer etter hvert som de blir solgt. Målebrev utstedes før overtakelse. Tomtene leveres planert med stedlige masser. Utenomhus arbeid som jord , hekker, drensledninger, grus,asfalt er ikke inkludert, men kan leveres mot pristilegg.

Parkering

Parkering i egen garasje, samt utendørs på egen grunn

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Tjuholla, datert 16.03.2016, sist revidert 14.02.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilkobles offentlig vei, vann og avløp

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 2017/1439365-1/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om medlemsskap i velforening/huseierforening.

Dagboknr.: 2017/1439365-2/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om gjerde. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-3/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om mur.

Dagboknr.: 2017/1439365-4/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-5/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om kloakkledning. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-6/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om å legge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om gassledning. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger. Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Boligene selges til fast pris:

Adresse                                 Tomtekostnad      Pris                         

Høyåsen 6                            kr. 1 450 000,-      kr. 5 350 000,-                      
Høyåsen 8                            kr. 1 425 000,-      kr. 5 325 000,-
Høyåsen 10                          kr. 1 425 000,-      kr. 5 325 000,-
Høyåsen12                           kr. 1 450 000,-      kr. 5 350 000,-
Høyåsen14                           kr. 1 475 000,-      kr. 5 375 000,-
Høyåsen 16                          kr. 1 525 000,-      kr. 5 425 000,-

Omkostninger: 2,5% av tomtepris + tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,- + tinglysingsgebyr pantedokument kr. 585,-

Totalpris inkl. omkostninger:'

Adresse                                                                 

Høyåsen 6                                            kr. 5 387 420,-                      
Høyåsen 8                                            kr. 5 361 790,-
Høyåsen 10                                          kr. 5 361 790,-
Høyåsen12                                           kr. 5 387 420,-
Høyåsen14                                           kr. 5 413 040,-
Høyåsen 16                                          kr. 5 464 290,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kjøp av eiendommene forutsetter følgende betalingsplan, som innbetales meglers klientkonto:

1)            Tomtepris og kjøpsomkostninger (se tomtepris og omkostninger i pkt Omkostninger) betales innen 14 dager etter at kjøpekontrakt er signert. Skjøtet vil ved mottatt tomteoppgjør bli sendt for tinglysing, og kjøper får dermed hjemmel til grunnen fra da. Eiendommen vil deretter kunne pantsettes av kjøpers bank for eventuelt lånefinansiering av den totale kjøpesummen.

Resterende del av kjøpesum fordeles slik:

2)            Ca 30 % - Når takstoler/sperrer er montert

3)            Ca 30 % - Når kledning og vinduer er montert

4)            Ca 30 % - Når bolig er klar for maler og gulvlegger

5)            10 % av kjøpesum - Ved overtakelse

Selger skal ha stilt garanti iht bustadoppføringslovas § 12 før første betaling. Innbetalingsanmodninger sendes med én ukes forfall.

Det vil fra selgers side ikke engasjeres byggelånstakstmann eller annen tredjepart for dokumentasjon på at tilført verdi på eiendommen er i samsvar med betalingsplanen. Uavhengig kontrollør iht Plan- og bygningsloven bekostes av kjøper. Innbetaling av delbeløp til meglers klientkonto er å anse som bekreftelse fra kjøper på at beløpet kan utbetales videre til selger/selgers bank.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt p.t.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t.
Eiendomsskattetaksten i Lillesand kommune er for 2022,  for bebygde bolig- og fritidseiendommer, 2 promille av eiendomskatte-grunnlaget. For andre skattepliktige eiendommer er skattesatsen 3 promille. For mer info se: https://www.lillesand.kommune.no/eiendomsskatt.513771.no.html

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høyåsen 8, Gnr. 44 Bnr. 132 i Lillesand kommune.
Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: Gnr. 44 bnr. 132, leilighetsnr. 8 i Lillesand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til tilvalgsmøter, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Byggesøknad må være godkjent i Lillesand kommune, byggelån innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.
Boligene vil bli søkt godkjent i kommunen fortløpende etterhvert som de blir solgt.

Visning

Etter avtale med megler på tlf. 40 40 80 21

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0368

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0368. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 325 000,-) (Kr.40 000) Totalt kr. (Kr.49 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066756