Lillesand

Høyåsen 7

Prisantydning
5 250 000 kr
Omkostninger
38 670 kr
Totalpris
5 288 670 kr
Byggeår
2021
P-rom
143 ㎡
Bruksareal
149 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte eneboliger med høy kvalitet og noe utsikt til Kaldvellfjorden

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: vindfang, gang, 3 soverom, bad/vaskerom, bod, stue. 2. etg.: Trappegang m/ tv-krok og utg. veranda, soverom, walk-in garderobe, bad stue m/ åpen kjøkkenløsning og utg. veranda.

Standard

Prosjektert enebolig med garasje og utvendig bod. Boligen leveres i gjennomgående god kvalitet i hht. vedlagte byggebeskrivelse. Begge bad leveres flislagt på gulv og vegger med varmekabler i gulv. Baderomsinnredning 60 cm med speil m/ LED-lys og servantbatteri fra Foss Bad i 1. etg., og 120 cm med speil m/ LED-lys og servantbatteri i 2. etg. 90 cm dusjhjørne med dusjvegger og veggmontert garnityr, samt gulvmontert wc på begge bad. På kjøkken leveres det kjøekkeninnredning fra Aubo Kjøkken for tilsammen kr. 75.000,-. I gang leveres flislagt gulv med varmekabler, og i øvrige rom 3-stavs eikeparkett type White Oak. Vegger sparkles og males i hvit utførelse, flere fargevalg kan avtales mot pristillegg. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse for utfyllende informasjon

Ferdigstillelse

Etter avtale med selger

Oppvarming

Varmekabler i vindfang, gang/trappegang, kjellerstue og begge bad. Stålpipe inkludert prosjektovn fra stue og opp over tak komplett ferdig. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er pliktig medlemskap i velforeningen for området. Velavgift er ikke fastsatt pr. d.d.

Kjøper må leie inn uavhengig kontrollør i hht. gjeldende regelverk.

Forsikring

Bygningene vil være forsikret av utbyggers entrepenørforsikring frem til overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata, og ta av mot øst på rv 420. Følg gamle E-18 rett frem i to rundkjøringer. Følg veien videre til skilt med Turvei/Friområde ved Engelshei, og ta av til venstre. Ta av til venstre like etter barnehagen, og du får tomtene som nr. 4.til 8 på venstre hånd (se vedlagte tomtekart inntatt i salgsoppgaven, tomt B8 - B16).

Beliggenhet

Boligene blir oppført på tomtene B 8, B10, B12, B14 og B16 i tomtekartet inntatt i salgsoppgaven. Tomtene ligger pent plassert i det nye boligfeltet ved Kaldvellfjorden, like på oppsiden av barnehagen. Feltet ligger sjønært, og er omgitt med nydelig natur som byr på både skog og sjø med store turopplevelser, bading og sjøliv. Flotte tur- og rekreasjonsområder, bl.a. langs Kalvellelva. Store deler av Lillesands befolkning, og en rekke turister, bruker de fine, opparbeidede turstiene som det er mange av både langs Kaldvellelva og ellers i Kaldvellområdet. I utløpet av elva er det flotte badeplasser i både ferskvann og i selve fjorden, og det er flotte strender i fjorden like nedenfor boligfeltet. Til Lillesand sentrum er det ca 4 km. På Tingaker bare ca 1,7 km unna, finner du bl.a. Lillesand senter som har mange butikker.Det er gode bussforbindelser til Lillesand, Arendal og Kristiansand herfra. Køfri bilvei til både Kristiansand og Sørlandsparken (ca 15-20 min kjøring), og til Grimstad og Arendal, alt innen ca 25 minutters kjøring unna.

Tomt

Eierform: Eiet tomt Tomtene vil få nye matrikkelnummer når de blir solgt. Målebrev utstedes før overtakelse. Tomtene leveres planert med stedlige masser. Utenomhus arbeid som jord , hekker , grus ,asfalt er ikke inkludert, men kan leveres mot pristilegg.

Parkering

Garasje med bod i bakkant i tilknytning til boligen. Forøvrig parkering på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Tjuholla, datert 16.03.2016, sist revidert 14.02.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 2017/1439365-1/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om medlemsskap i velforening/huseierforening.

Dagboknr.: 2017/1439365-2/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om gjerde. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-3/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om mur.

Dagboknr.: 2017/1439365-4/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-5/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om kloakkledning. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-6/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om å legge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om gassledning. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger. Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Bygges etter Tek-17. Energiklasse blir beregnet. Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Kr. 5 250 000,- (Prisantydning)


Omkostninger
37 500,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi kr. 1 500 000,-)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Fra kr. 38 670,- (Omkostninger totalt)

Fra 5 288 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

Betalingsbetingelser

Før byggestart - Tomt inkl. omkostninger kr. 1 538 670,-
Akonto 1 - Takstoler montert kr. 950 000,-
Akonto 2 - Tett tak kr. 600 000,-
Akonto 3 - Kledning og vinduer montert kr. 850 000,-
Akonto 4 - Vegger og tak klart for maler kr. 800 000,-
Akonto 5 - Før overtakelse kr. 550 000,-

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr.d.d.

Lillesand kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler. Montering av vannmåler gjøres av rørlegger.

Vannmålerleie kr. 337,50 pr. år
Abbonnementsgebyr vann kr. 992,50,- pr. år
Abbonementsgebyr avløp kr. 1416,25 pr. år
Forbruksgebyr vann kr. 12,38 pr. m3
Forbruksgebyr avløp kr. 21,46 pr. m3

Alle priser iflg. Lillesand kommunes hjemmeside 01.03.2021.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt pr.d.d. For nærmere info om beregning av eiendomsskatt henvises til Lillesand kommune

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høyåsen 7,
Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: Gnr. 44 bnr. 183, leilighetsnr. 7 i Lillesand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige fradelinger og tomtene vil få eget gnr/bnr.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning av endringer vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Overtagelse

Etter avtale. Normal byggetid 6-8 mnd fra oppstart trearbeid.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0091

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende oppdragsavtale med Sørmegleren AS:
Provisjon kr. 37 500,-, oppgjørshonorar kr. 4 375,- pr. oppgjør, samt tilretteleggingshonorar kr. 10 000,- pr. boligtype.
Markedspakke: Etter utlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

01.03.2021
Varenummer: 3048459