Kaldvell

Høyåsen 41-45

Prisantydning
4 590 000 kr
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje BRA-i BRA Totalpris
41 3 116 ㎡ 4 623 500 kr
43 3 2. 116 ㎡ 4 623 500 kr
45 3 2. 116 ㎡ 4 623 500 kr

Oversikt

Prosjekterte eneboliger fin planløsning og sjønær beliggenhet - Kaldvellfjorden

Om eiendommen

Oppvarming

Stålpipe inkludert Contura 810 sort style 1 ovn fra stue og opp over tak, komplett ferdig. Varmekabel leveres i gang, bad/vaskerom 1. etg., stue/kjøkken, samt bad i 2. etg.

Beliggenhet

Beliggenhet

Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata, og ta av mot øst på rv 420. Følg gamle E-18 rett frem i to rundkjøringer. Følg veien videre til skilt med Turvei/Friområde ved Engelshei, og ta av til venstre. Ta første vei til venstre igjen etter barnehagen, og følg denne inn på feltet. Boligene vil bli oppført på venstre hånd, like etter avkjørsel opp til venstre.

Boligene ligger i et nytt, populært og barnevennlig område like ovenfor Kaldvellfjorden. Ny flott barnehage i boligfeltet. Feltet ligger sjønært, og er omgitt med nydelig natur som byr på både skog og sjø med store turopplevelser, bading og sjøliv. Flotte tur- og rekreasjonsområder, bl.a. langs Kaldvellelva. Store deler av Lillesands befolkning, og en rekke turister, bruker de fine, opparbeidede turstiene som det er mange av både langs Kaldvellelva og ellers i Kaldvellområdet. Kaldvell er også utgangspunktet for det som tidligere ble kalt Kongeveien mellom Kaldvell og Landvik. I dag kalles veien Vestlandske Hovedvei og fungerer som en flott turvei mellom Lillesand og Grimstad, både til fots og på sykkel. I utløpet av elva er det flotte badeplasser i både ferskvann og i selve fjorden.

Til Lillesand sentrum er det ca 4 km. På Tingaker bare ca 1,7 km unna, finner du bl.a. Lillesand senter som har mange butikker.Det er gode bussforbindelser til Lillesand, Arendal og Kristiansand herfra. Køfri bilvei til både Kristiansand og Sørlandsparken (ca 15-20 min kjøring), og til Grimstad og Arendal, alt innen ca 25 minutters kjøring unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommene er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Tjuholla, datert 16.03.2016, sist revidert 14.02.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/44/132:
18.01.2017 - Dokumentnr: 56918 - Urådighet
Rettighetshaver: Exbo Sørlandet AS
Org.nr: 986 857 044
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2017/271539-1/200


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om mur
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om overvann
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning
Gjelder denne registerenheten med flere


13.02.2018 - Dokumentnr: 433786 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.2016 - Dokumentnr: 563188 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:2


13.03.2018 - Dokumentnr: 537914 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:136


13.03.2018 - Dokumentnr: 537926 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:137


13.03.2018 - Dokumentnr: 537944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:138


13.03.2018 - Dokumentnr: 537953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:139


13.03.2018 - Dokumentnr: 537967 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:140


13.03.2018 - Dokumentnr: 538072 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:141


13.03.2018 - Dokumentnr: 538087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:142


13.03.2018 - Dokumentnr: 538117 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:143


13.03.2018 - Dokumentnr: 538134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:144


13.03.2018 - Dokumentnr: 538146 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:145


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:146


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266973 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:147


11.03.2019 - Dokumentnr: 293134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:149


11.03.2019 - Dokumentnr: 293155 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:150


11.03.2019 - Dokumentnr: 293167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:151


11.03.2019 - Dokumentnr: 293184 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:152


11.03.2019 - Dokumentnr: 293198 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:153


07.05.2019 - Dokumentnr: 517379 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:154


21.08.2019 - Dokumentnr: 965490 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:155


21.08.2019 - Dokumentnr: 965503 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:156


21.08.2019 - Dokumentnr: 965519 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:157


21.08.2019 - Dokumentnr: 965536 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:158


21.08.2019 - Dokumentnr: 965545 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:159


21.08.2019 - Dokumentnr: 965554 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:160


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369221 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:161


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369235 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:162


01.01.2020 - Dokumentnr: 321735 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:44 Bnr:132


20.01.2020 - Dokumentnr: 2002476 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:163


16.06.2020 - Dokumentnr: 2601170 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:164


14.09.2020 - Dokumentnr: 3015684 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:165


19.11.2020 - Dokumentnr: 3360706 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:166


18.12.2020 - Dokumentnr: 3510236 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:167


09.03.2021 - Dokumentnr: 285173 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:168


30.04.2021 - Dokumentnr: 506342 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:169


22.06.2021 - Dokumentnr: 753040 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:170


24.06.2021 - Dokumentnr: 769144 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:171


30.06.2021 - Dokumentnr: 796927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:172


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562936 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:173


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:174


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:175


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562966 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:176


11.04.2022 - Dokumentnr: 400206 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:177


11.04.2022 - Dokumentnr: 400239 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:178


11.04.2022 - Dokumentnr: 400267 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:179


11.04.2022 - Dokumentnr: 400277 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:180


11.04.2022 - Dokumentnr: 400302 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:181


09.05.2022 - Dokumentnr: 495465 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:182


09.05.2022 - Dokumentnr: 495471 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:183


09.05.2022 - Dokumentnr: 495480 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:184


09.05.2022 - Dokumentnr: 495489 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:185


11.08.2022 - Dokumentnr: 879669 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:186


26.08.2022 - Dokumentnr: 942413 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:187


29.02.2024 - Dokumentnr: 1157946 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:188


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:
Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi (kr. 1 300 000,-) kr. 32 500,-
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 500,-
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 500,-

Totalt kr. 33 500,-
 
Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t. Det henvises til Lillesand kommunes hjemmeside for info om eiendomsskatt og takster.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.
Forbruker plikter å gi Selgers folk adgang til boligen og Tomten innenfor normal arbeidstid (kl. 7-16) til ev. mangelsutbedring, slik at dette kan skje på en rasjonell måte.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening etablert i byggefeltet.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/44/132:
18.01.2017 - Dokumentnr: 56918 - Urådighet
Rettighetshaver: Exbo Sørlandet AS
Org.nr: 986 857 044
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2017/271539-1/200


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om mur
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om overvann
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning
Gjelder denne registerenheten med flere


13.02.2018 - Dokumentnr: 433786 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.2016 - Dokumentnr: 563188 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:2


13.03.2018 - Dokumentnr: 537914 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:136


13.03.2018 - Dokumentnr: 537926 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:137


13.03.2018 - Dokumentnr: 537944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:138


13.03.2018 - Dokumentnr: 537953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:139


13.03.2018 - Dokumentnr: 537967 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:140


13.03.2018 - Dokumentnr: 538072 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:141


13.03.2018 - Dokumentnr: 538087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:142


13.03.2018 - Dokumentnr: 538117 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:143


13.03.2018 - Dokumentnr: 538134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:144


13.03.2018 - Dokumentnr: 538146 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:145


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:146


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266973 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:147


11.03.2019 - Dokumentnr: 293134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:149


11.03.2019 - Dokumentnr: 293155 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:150


11.03.2019 - Dokumentnr: 293167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:151


11.03.2019 - Dokumentnr: 293184 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:152


11.03.2019 - Dokumentnr: 293198 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:153


07.05.2019 - Dokumentnr: 517379 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:154


21.08.2019 - Dokumentnr: 965490 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:155


21.08.2019 - Dokumentnr: 965503 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:156


21.08.2019 - Dokumentnr: 965519 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:157


21.08.2019 - Dokumentnr: 965536 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:158


21.08.2019 - Dokumentnr: 965545 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:159


21.08.2019 - Dokumentnr: 965554 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:160


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369221 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:161


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369235 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:162


01.01.2020 - Dokumentnr: 321735 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:44 Bnr:132


20.01.2020 - Dokumentnr: 2002476 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:163


16.06.2020 - Dokumentnr: 2601170 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:164


14.09.2020 - Dokumentnr: 3015684 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:165


19.11.2020 - Dokumentnr: 3360706 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:166


18.12.2020 - Dokumentnr: 3510236 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:167


09.03.2021 - Dokumentnr: 285173 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:168


30.04.2021 - Dokumentnr: 506342 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:169


22.06.2021 - Dokumentnr: 753040 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:170


24.06.2021 - Dokumentnr: 769144 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:171


30.06.2021 - Dokumentnr: 796927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:172


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562936 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:173


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:174


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:175


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562966 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:176


11.04.2022 - Dokumentnr: 400206 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:177


11.04.2022 - Dokumentnr: 400239 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:178


11.04.2022 - Dokumentnr: 400267 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:179


11.04.2022 - Dokumentnr: 400277 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:180


11.04.2022 - Dokumentnr: 400302 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:181


09.05.2022 - Dokumentnr: 495465 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:182


09.05.2022 - Dokumentnr: 495471 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:183


09.05.2022 - Dokumentnr: 495480 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:184


09.05.2022 - Dokumentnr: 495489 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:185


11.08.2022 - Dokumentnr: 879669 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:186


26.08.2022 - Dokumentnr: 942413 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:187


29.02.2024 - Dokumentnr: 1157946 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:188


Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt p.t. Det henvises til Lillesand kommunes hjemmeside for info om kommunale avgifter.
Produktnummer: 1E4D489B-C1B2-4519-BF0E-6CC9B5E29308