Lillesand

Høyåsen 30

Prisantydning
6 690 000 kr
Omkostninger
184 250 kr
Totalpris
6 874 250 kr
Formuesverdi
1 953 490 kr
Formuesverdi sekundær
7 423 263 kr
Byggeår
2019
Internt bruksareal (BRA‑i)
198 ㎡
Bruksareal
225 ㎡
Tomteareal
517 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Kaldvell - Innbydende og nyere enebolig med høy standard - 4 soverom - 3 bad - Sjøutsikt - Integrert garasje.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

En innholdsrik bolig som går over to plan:
1.etg: Entré, stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom.
2.etg: Loftstue, tre soverom, to bad.

Integrert garasje.

Oppvarming

Elektrisitet, varmepumpe og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Integrert garasje samt biloppstillingsplass.

Beliggenhet

Boligen ligger i et barnevennlig og rolig område i Høyåsen/Kaldvell, med umiddelbar nærhet til Lillesands flotteste turområder, sjøen og badeplasser. Boligen ligger godt til med pent utsyn mot sjø, skog og grøntareal. Gode solforhold med sørvestvendt beliggenhet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 29.03.2019. Ferdigattesten gjelder "Oppføring av enebolig Høyåsen 30". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Tilknyttet privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse", tilhører reguleringsplan Tjuholla - detaljregulering", datert 21.06.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/44/146:
22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om mur
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om overvann
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


10.06.2024 - Dokumentnr: 1545948 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266948 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132


01.01.2020 - Dokumentnr: 1671394 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:44 Bnr:146

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 167 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 184 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ørjan Hansen den 23.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig oppført av byggmesterfirma i 2019. Boligen er praktisk innredet, blant annet med egne bad tilhørende tre av de fire soverommene. Integrert garasje til bygningskroppen. Flott opparbeidet utvendig med belegningsstein og rekreasjonssoner.
Det gjøres spesielt oppmerksomt på følgende punkter:
- Utvendig trapp / toppen av terrasse: Åpninger i rekkverk er større enn kravene som foreligger/forelå ved byggeåret. Trappen har også feil stigningsforhold i forhold til kravene.
- Baderom: Det er funnet fuktutslag i bunnen av baderomsplater på to av badene. Dette kan ha sammenheng med mangelfull fugeforsegling i bunnen av platene.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG2: Utvendig > Utvendige trapper
TG2: Våtrom > 1 Etasje > Bad > Overflater vegger og himling
TG2: Våtrom > 1 Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom
TG2: Våtrom > 1 Etasje > Vaskerom > Overflater Gulv
TG2: Våtrom > 2 Etasje > Bad > Overflater vegger og himling
TG2: Våtrom > 2 Etasje > Bad > Overflater Gulv
TG2: Våtrom > 2 Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom
TG2: Våtrom > 2 Etasje > Bad 2 > Overflater vegger og himling

TGIU: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, Fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/44/146:
22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om mur
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om overvann
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning
Overført fra: Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132
Gjelder denne registerenheten med flere


10.06.2024 - Dokumentnr: 1545948 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266948 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:132


01.01.2020 - Dokumentnr: 1671394 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:44 Bnr:146

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 5.110,- pr. år.

Polisenummer

3089259342

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: E4C1FEF3-0CB6-4F32-A8CD-161E9886500C