Lyngdal

Hovden/Gitlevåg

Prisantydning
650 000 kr
Totalpris
650 000 kr
Tomteareal
708 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Gitlevåg - Hyttetomter med sjøutsikt. Ingen byggeklausul. Mulighet for båtplass.

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

i følge Lyngdal kommune.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør retning Rosfjord, deretter mot Spangereid.
Sving av mot Hovden etter ca. 10 minutter.
Hyttefeltet ligger på høyre side etter ca. 150 meter.

Lyngdal sentrum 9,5 km / 10 min
Sørlandsbadet 8,5 km / 9 min
Kristiansand Dyrepark 90 km / 1,20 min
Kiwi Lyngdal 9,1 km / 10 min
Vitus Apotek 9,4 km / 10 min
Handelsparken 8,8 km / 11 min
/Alleen senter
Vinmonopolet 9,4 km / 10 min
Vigeland sentrum 25 km / 27 min
Spangereid 10,2 km / 11 min

Beliggenhet

Hovden/Gitlevåg ligger ved Grønsfjorden mellom Lyngdal og Lindesnes. De fleste tomtene får en høy og luftig beliggenhet med fantastisk utsikt mot Grønsfjorden og videre mot Møgedal, samt gangavstand til båtplass i felles- anlegg. Kjøper har opsjon på en sjøbu/redskapsbod nær båtplassanlegget.

Tomtene ligger i et skrånende terreng ca. 50-200 meter fra sjøen. Fra området er det ca 10 km fra både Lyngdal og Spangereid sentrum.
Lyngdal kan blant annet by på badeland, et hyggelig sentrum med flere spennende butikker, pub, restaurant og et nyere kulturhus med bibliotek og kino, Handelsparken og Alleen senter.

Til Spangereid tar det ca. 10 minutt med bil eller noen minutter med båt. Her finner du Spangereidkanalen, et naturlig samlingspunkt for båtfolk, her er det også butikk, restaurant, pub, Lindesnes havhotell, restauranten "Under"og fiskeutsalg m.m

Tomt

Areal: 708 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomteareal er fra ca. 600 kvm til 1200 på eiet tomt. Se prisliste eller kontakt megler for mer informasjon/eksakte arealer.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritid.
Kopi av situasjonskart, målebrev/digitalt eiendomskart, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler.

Eiendommen er regulert til (formål), tilhører reguleringsplan (navn på reguleringsplan), datert (dato). På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Det er opparbeidet privat, felles avløps- og vannanlegg for området. Privat vei opp i feltet. Kjøper forplikter seg til å delta i drift og vedlikehold av privat, felles vann- og avløpanlegg, samt småbåthavn. Vedrørende vedlikehold av båthavn, gjelder kun de som har kjøpt båtplass.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
 
Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger
1. Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr 525,-
3. Tinglysningsgebyr for hvert pantedokument, kr 525,-
4. Attestgebyr for hvert pantedokument, kr 172,-
Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer.

Se prislisten og konferer megler vedr. opparbeidelseskostnader.

Formuesverdi

Kontakt megler.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hovden/Gitlevåg, Gnr. 280 Bnr. 2 og Gnr. 280 Bnr. 1 i Lyngdal kommune

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Tomtene kan fritt besiktiges.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-16-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Fullstendig salgsoppgave som kan lastes ned fra denne annonsen må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3018580