Gitlevåg

Hovden/Gitlevåg

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
17 592 kr
Totalpris
667 592 kr
Tomteareal
600 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Om eiendommen

Hyttetomter med sjøutsikt. Ingen byggeklausul. Mulighet for båtplass.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør retning Rosfjord, deretter mot Spangereid. Sving av mot Hovden etter ca. 10 minutter. Hyttefeltet ligger på høyre side etter ca. 150 meter.


Lyngdal sentrum 9,5 km / 10 min
Sørlandsbadet 8,5 km / 9 min
Kristiansand Dyrepark 90 km / 1,20 min
Kiwi Lyngdal 9,1 km / 10 min
Vitus Apotek 9,4 km / 10 min
Handelsparken/Alleen senter 8,8 km / 11 min
Vinmonopolet 9,4 km / 10 min
Vigeland sentrum 25 km / 27 min
Spangereid 10,2 km / 11 min

Beliggenhet

Hovden/Gitlevåg ligger ved Grønsfjorden mellom Lyngdal og Lindesnes. De fleste tomtene får en høy og luftig beliggenhet med fantastisk utsikt mot Grønsfjorden og videre mot Møgedal, samt gangavstand til båtplass i felles- anlegg. Kjøper har opsjon på en sjøbu/redskapsbod nær båtplassanlegget.

Tomtene ligger i et skrånende terreng ca. 50-200 meter fra sjøen. Fra området er det ca 10 km fra både Lyngdal og Spangereid sentrum.
Lyngdal kan blant annet by på badeland, et hyggelig sentrum med flere spennende butikker, pub, restaurant og et nyere kulturhus med bibliotek og kino, Handelsparken og Alleen senter.

Til Spangereid tar det ca. 10 minutt med bil eller noen minutter med båt. Her finner du Spangereidkanalen, et naturlig samlingspunkt for båtfolk, her er det også butikk, restaurant, pub, Lindesnes havhotell, restauranten "Under"og fiskeutsalg m.m

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Det er opparbeidet privat, felles avløps- og vannanlegg for området. Privat vei opp i feltet. Kjøper forplikter seg til å delta i drift og vedlikehold av privat, felles vann- og avløpanlegg, samt småbåthavn. Vedrørende vedlikehold av båthavn, gjelder kun de som har kjøpt båtplass.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritid.
Kopi av situasjonskart, målebrev/digitalt eiendomskart, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler.
Eiendommen er regulert til (formål), tilhører reguleringsplan (navn på reguleringsplan), datert (dato). På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger

1. Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum

2. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr 525,-

3. Tinglysningsgebyr for hvert pantedokument, kr 525,-

4. Attestgebyr for hvert pantedokument, kr 172,-

Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer.

Se prislisten og konferer megler vedr. opparbeidelseskostnader.
Oppgitt beløp er regnet fra tomtepris kr 650.000,-

Vilkår og betingelser

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lov om hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Kr 35.000 + mva pr enhet.
Produktnr: BEFDAE2F-DED4-415E-9543-6DF1E2CF9224