Bykle

Hoslemo Hyttegrend - Tomt 66

Prisantydning
490 000 kr
Omkostninger
28 120 kr
Totalpris
518 120 kr
Kommunale avgifter
4 541 kr / år
Tomteareal
1 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Ferdig grovplanert tomt - Innlagt vann/kloakk og bredbånd - Vei helt frem til tomten

Om eiendommen

Diverse

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostnad utgjør kr. 1 000,-. Dette inkluderer velavgift kr. 350,- og løypekjøring kr. 650,-.
Det må påregnes fremtidig kostnad til snøbrøyting av vei. Det er mulig å få brøyetet privat parkeringsplass. Prisliste følger vedlagt salgsoppgaven.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Rv 9 mellom Bykle og Hovden. Ved adkomst fra Bykle, ligger Hoslemo på venstre side av veien (skilt). Ta av til Hoslemo og følg veien opp til øverste gård. Rett før gården, sving veien krapt til venstre og man kommer rett opp til hytteområdet. Hytteområdet ligger på høyre hånd når man kommer opp.

Beliggenhet

Hoslemo ligger ca.16 km sør for Hovden og ca. 11 km nord for Bykle. Det er omtrent 15 minutters kjøretid til Hovden med alpinanlegg, badeland, dagligvabutikker, butikker, apotek og vinmonopol. Solrik beliggende tomt. Tomtene ligger i fjellterreng med god vegetasjon. Området byr på flotte turmuligheter i åpent fjellterreng både sommer og vinter.

Det er muligheter for fiske i både Langetjønn og Heitjønn. Det er også mange muligheter for fritidsaktiviteter som bl.a. alpint på Hovden skisenter. Det er golfbane på Ørnefjell, samt milevis av oppkjørte skiløyper i nærområde. Vinterstid passerer skiløypene like ved tomten. Hoslemo velforening er en veletablert forening som ivaretar hytteeiernes interesser.

Tomt

Areal: 1 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2061, Festeavgift: 2236
Tomt ligger på ca 820 m.o.h med sol og utsiktsforhold. Tomten er ferdig planert, klar for bygging.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er punktfestet. Grunneier er Tor Hoslemo. Årlig festeavgift er pr. 23.08.2021 kr. 2.236,- . Festeavgiften indeksregueres hvert tiende år, neste regulering er 2026. Festekontrakten utgår i år 2061. Det gjøres oppmerksom på at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Bortfester opplyser om at tomten kan frikjøpes, for mer informasjon om dette ta kontakt med megler. Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

Parkering ca. 350 meter fra tomten. 2 tinglyste parkeringsplasser.
Hver boenhet kan ha carport eller garasje på inntil 30 kvm BYA og høyde på inntil 4m. Carport eller garasje skal oppføres i samme stil og materialevalg som hytta og arealet inngår i eiendommens maksimale areal. Hver eiendom skal ha 2 parkeringsplasser for bil. Eventuelt carport eller garasje blir regnet som 1 plass.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse , tilhører reguleringsplan Detaljeregulering for Hoslemo hyttegrend, ikrafttredelse 26.03.2020. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for et framtidsrettet høystandard fritidsområde. Planen avløper gjeldende disposisjonsplan fra 1972 og reguleringsplan for Midtregionen fra 2007. Nye bygninger skal plasseres slik at de bryter minst mulig med natulinjer i området.
Fritidsbebyggelse kan ha maks. BYA 170 m². Samlet BYA skal ikke overstige BYA= 210 m² pr. eiendom for nye og eksisterende eiendommen. Gjelder alle bygg på samme eiendom og inkluderer også 40 m² parkering. Det kan etableres 1 uthus pr. tomt på inntil 20 m².
Alle bygg skal ha torvtak eller tre, papp eller belegg med mørk og matt virkning. All utvendig kledning skal være trepanel, naturstein med dagsiden ut eller laft.
Før brukstillatelse kan gis, skal tekniske anlegg være ferdig opparbeidet og tilknyttet felles VA-nett godkjent av kommunen.

Vei / Vann / Avløp

Det jobbes med veitrase inn til tomten, andel for denne tomten er betalt. Selger har opparbeidet vei helt inn til tomten.
Det er privat VA-anlegg (sameie) som er tilknyttet offentlig vann og kloakk. Tilkobling fra avstikk og inn til denne tomten er betalt av selger, samt utbyggingen av det interne VA nettet som er driftet av Sameie Hoslemo VA.. Tilkoblingsavgift for vann utgjør kr. 35 625,-. Tilkoblingsavgift for kloakk utgjør kr. 67 375,-. Det vil senere bli fakturert basert på faktisk vannforbruk. Styres av velforeningen. Det er dimensjonen på inntaktsledningen til vann som definerer hvilken faktor som skal brukes for både vann og avløp. Tilkoblingsavgiftene som nevnt tidligere gjelder for N=1, dvs inntaksledning på 32 mm. Se prisliste på Bykle kommune sine hjemmesider.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1981/101912-3/93, tinglyst 13.04.1981 - Urådighet
Dagboknr.: 1981/101912-4/93, tinglyst 13.04.1981 - Festekontrakt - vilkår

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Utleie

Hytte kan bare leies ut i intill 4 uker pr. kalenderår iflg. festekontrakt punkt 7.

Odel

Nei

Konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt)) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 28 120,- (Omkostninger totalt) 518 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 4 541,25 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Renov. standard 120l kr. 2.853,75,-, Feiing og tilsyn kr. 375,- og Slam 4,5-7,5 m3 hvert 2. år kr. 1.312,50,-.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hoslemo Hyttegrend - Tomt 66, Gnr. 4 Bnr. 2 Fnr. 38 i Bykle kommune

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre ansamling av mennesker må alle som ønsker visning melde seg på i forkant. Kontakt megler på telefon/mail eller benytt "Visningspåmelding" i våre boligannonser. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-19-0006

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen

Vederlag

Oppgjørshonorar (Kr.3 900) Tilretteleggingshonorar (Kr.9 500) Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.1 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 490 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.63 475)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3029132