Hornnes

Hornåsen 15/229

Prisantydning
890 000 kr
Omkostninger
42 550 kr
Totalpris
932 550 kr
Formuesverdi
440 000 kr
Tomteareal
767 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Boligtomt med nydelig utsikt øverst på Hornåsen. Strøm, avløp/vann og fiber lagt til husvegg. Ingen byggeklausul!

Beliggenhet

Barnehage, skole og fritid

Nærmeste skole og barnehage finnes på Hornnes, ca. 2 km fra boligen.

Beliggenhet

Flott beliggende boligtomt i attraktivt og barnevennlig boligområde på Hornnes. Det er ca. 3 km til barnehage, skole og idrettshall. Nærhet til fiskemuligheter og flere fine badeplasser med sandstrand. Det er ca. 15 km til Høgås med flotte oppkjørte skiløyper på vinterstid. Nærmeste dagligvarebutikk er Joker, som ligger en god kilometer fra boligen. Det er ca. 7 minutters kjøretur til Evje sentrum med et godt utvalg av fasiliteter. Her finner man blant annet flere dagligvarebutikker, bakeri, apotek, bank, butikker og restauranter.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Vann, avløp og strøm ligger klart til planlagt husvegg, der huset var tiltenkt. Det er også lagt fiber til husvegg (opplyst av selger).

For å koble seg på kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må man søke kommunen om tilknytning. Tilkoblingsgebyr for vann er per 2024 kr. 10.000,-, tilkoblingsgebyr for avløp er per 2024 kr. 10.000,-. Beløpene er ekskludert mva. Det må i tillegg påregnes tilkoblingsavgift til strøm.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, tilhørende reguleringsplan 201302 - Detaljregulering for Hornåsen trinn 3. For mer detaljert informasjon henvises til å lese igjennom denne reguleringsplanen. Eiendommen ligger under kommuneplan 201701, Evje og Hornnes 2020-2030

Bygningen kan føres opp med saltak, pulttak, valmtak eller flatt tak. Frittstående garasjer/carporter og boder skal ha samme formgrep mht takform som hovedbygningen på tomten. Det kan oppføres småhusbebyggelse, herunder eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet inntil 75m2. Det kan tillates to-mannsboliger innenfor følgende delfelt og tomter: Tomt 10, tomt 15, tomt 19, tomt 52 og tomter innenfor delfelt Bf8-Bf14. Ved behov kan 2 eller flere tomter slås sammen.

Gesimshøyde kan tillates inntil 6,5 m og mønehøyde inntil 8,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. I skrått terreng skal boligene ha underetasje eller avtrapping med ett eller flere mellomplan for å tilpasses terrenget. Det tillates ikke terrengarrondering (skjæring / fylling) mer enn ½ etasjehøyde. Boliger i skrått terreng kan ha gesimshøyde inntil 8,0 m og mønehøyde inntil 9,5 m.

Boliger i delfelt Bf1 – Bf14 skal ha MUA – minste uteoppholdsareal på minimum 200m2 pr. tomt. Blir det for den enkelte tomt utviklet tomannsboliger, skal det settes avMUA på min 150 m2 pr. bolig. Arealer på veranda, balkong og terrasser inngår i beregningen. For eventuelt sekundærleilighet skal det medregnes 50 m2 eget adskilt og skjermet uteoppholdsareal.

Garasje skal medregnes med minimum 18 m2 selv om den ikke bygges samtidig medbolighuset. Parkeringsplass skal regnes med 18 m2 pr. plass.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggefeltet er under utvikling. Tomten ligger på toppen av feltet. Det må påregnes støy/byggearbeid i forbindelse med utvikling av byggefeltet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/15/229:
30.04.1986 - Dokumentnr: 101931 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:105
Feilkonvertert. Korrekt dbnr er 101731.
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.2024 - Dokumentnr: 1486478 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


28.10.2019 - Dokumentnr: 1273362 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 701482 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:15 Bnr:229


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 22 250 ,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 42 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det må påregnes kostnader for tilkobling av fibernett, samt for fremtidig bruk av dette. Det må også påregnes gebyr for tilkobling til strøm til nettleverandør.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/15/229:
30.04.1986 - Dokumentnr: 101931 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:105
Feilkonvertert. Korrekt dbnr er 101731.
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.2024 - Dokumentnr: 1486478 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


28.10.2019 - Dokumentnr: 1273362 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 701482 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:15 Bnr:229


Info kommunale avgifter

Tomten er ubebygd. Det er ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen. Dersom tomten bebygges, vil det påløpe kommunale avgifter til Evje og Hornnes kommune. Beløpet gjelder pr bolig som bygges. Gjeldene satser for kommunale avgifter er følgende:

Abonnementsgebyr vann kr. 1.752,-, Målt forbruk vann kr. 15,75,- per m3, Abonnementsgebyr avløp kr. 3.384,-, Målt forbruk avløp kr. 27,45,- per m3, Renovasjon standard kr. 3.208,- og Feiing/tilsyn kr. 453,- (priser hentet fra Evje og Hornnes kommunes hjemmeside).

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Andre forsikringer

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.
Produktnummer: 5DF5050F-76D8-4A47-8490-263E77BBC3C6