Grimstad Vest 

Holvigastranda, tomt B5

Prisantydning
5 190 000 kr
Omkostninger
47 420 kr
Totalpris
5 237 420 kr
Byggeår
2021
P-rom
133 ㎡
Bruksareal
137 ㎡
Tomteareal
334 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjektert enebolig med sjøutsikt i sjønært populært område.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

På den solrike tomten som ligger skrånende mot sjøen planlegges en gruppe med nye eneboliger/eneboliger i kjede/rekke. Området for øvrig er godt etablert og består hovedsakelig av eneboliger. Se detaljert beskrivelse av leveransen, samt tegninger for byggene i prospektet. Alle husene får egen adkomst direkte fra veien i feltet.

Innhold

1. etg.: entrè/trappegang, kjellerstue, vaskerom, bad, gang, 3 soverom, garasje på 20,6 kvm og sportsbod på 5,4 kvm. 2. etg.: stue m/ åpen kjøkkenløsning, bad, 2 soverom, disponibelt/kontor.

Standard

Boligtype Håøy 2 er planlagt bygget øverst i feltet på tomt 5. Boligen har garasje og inngangsparti på nedre plan, og er meget innholdsrik. Den meget romslige og luftige stuen er plassert i 2. etg. med store vinduer for maksimal utsikt. I ytterste delen (ca 4 meter) av stuen er det skrå himling med ekstra takhøyde. Fra stue er det utgang til stor solrik takterrasse over garasjen, slik at du får utnyttet solforholdene maksimalt. Kjøkkenet har åpen løsning mot stuen hvor det er god plass til spisebord og salonggruppe. Det leveres kvalitetskjøkken fra Aubo og hvitevarer for til sammen kr. 75 000,- inkludert i prisen. I tillegg er det toalettrom og 1 soverom i denne etasjen. I 1 etg. finner du en hyggelig tv-stue, perfekt for barna, eller om du bare trenger litt tid for deg selv. Stort bad med dusj, baderomsinnredning, wc og opplegg for vaskemaskin. Badet er flislagt både på gulv og vegger. I tillegg er det 3 soverom, vindfang med garderobeplass, og gang med trapp til 2. etg. Alle tørre rom har 3-stavs White Oak parkettgulv. Vindfang leveres med flislagt gulv. Integrert garasje med sportsbod i bakkant.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 8-10 måneder etter byggestart. Selgers frist for overlevering vil være senest 12 måneder etter oppstart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved aksept av eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før frist angitt ovenfor. Selgeren skal skriftlig varsles om overtakelsesuke senest 2 måneder før overtakelsestidspunktet. Denne innkallingen vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtakelse jf. Bustadoppføringslovas § 15. Om overtakelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtakelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. § 18 til anvendelse. Det eksakte overtakelsestidspunktet (dato og klokkeslett) skal varsles med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Oppvarming

Varmekabler i vindfang, gang og bad i 1. etg.,, og wc 2. etg. Stålpipe inkludert prosjektovn i stue. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Eiendommen vil i byggeperioden være forsikret av utbygger som bygg under oppføring. Kjøper tegner egen fullverdiforsikring fra overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Grimstad sentrum følger du Vesterled og tar til venstre inn på Grooseveien. Eiendommen som skal bebygges ligger på høyre side av veien i Holvigasvingen. Ta inn asfaltert vei nederst i feltet, og følg veien opp til toppen av bakken. Boligen vil bli bygget på tomt nr. 2 fra høyre.

Beliggenhet

Boligen får en attraktiv og sentral beliggenhet med flott sjøutsikt. Gangavstand til nærbutikk, båthavn, Holviga skole og strand-og sommerrestaurant på Groos.

Tomt

Areal: 334 kvm, Eierform: Eiet tomt Byggegropen blir flatsprengt innen for byggegrenser og planert med stedlige masser. Byggegropen blir opparbeidet iht. krav.  Utenomhus arbeid som drenering, jord , hekker , grus , mur , betong ,asfalt er ikke inkludert - Men kan levers mot pristillegg.

Parkering

Garasje i tilknytning til boligen. Forøvrig parkering i egen oppkjørsel.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Området ligger under detaljreguleringsplan Holvigen Grimstad, vedtatt 27.10.2017, sist revidert 04.09.2018, og denne gjelder for begge eiendommene som utgjør dette prosjektet. Planen åpner for eneboliger, enebolig i kjede og rekkeboliger.

Det er i mars 2020 søkt om en mindre reguleringsendring, der det foreslås at husene kan ha flate tak med takterrasse. Dersom endringsforslaget godkjennes, vil de byggene som i illustrasjonen er vist med flate tak kunne bygges som de er vist.

Det er den til enhver tid gjeldende reguleringsplan som regulerer hva som kan bli oppført på hver enkelt tomt, uavhengig av foreslåtte tegninger og illustrasjoner vist i dette prospektet.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Grooseveien er offentlig vei, og hovedveien inn i det nye feltet skal overtas av kommunen i henhold til utbyggingsavtale.

Det er én privat vei inne i feltet, P Vei 2, som går inn til tomt B10 og B12, der vedlikehold og brøyting bekostes av eierene.

Boligen tilkobles offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr. 1973/3892-1/37 Skjønn Tinglyst 02.10.1973
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2008/647409-2/200 Bestemmelse om bryggeplass Tinglyst 11.08.2008
:Knr:4202 Gnr:79 Bnr:316

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Kjøp av tomt med samtidig avtale om leveranse av bygg defineres som tomtekjøp ettersom tomt overtas før bygget er oppført Kjøper må derfor ved kontrakts-underskrift og innen overtakelse av tomt signere Egenerklæring om konsesjonsfrihet, og der erklære at tomten vil bli bebygd innen 5 år.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 190 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 46 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 850 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 420,- (Omkostninger totalt) 5 237 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kjøp av eiendommen forutsetter følgende betalingsplan, som innbetales meglers klientkonto:

1)Tomtepris og kjøpsomkostninger (se tomtepris og omkostninger i pkt Omkostninger) betales innen 14 dager etter at kjøpekontrakt er signert. Skjøtet vil ved mottatt tomteoppgjør bli sendt for tinglysing, og kjøper får dermed hjemmel til grunnen fra da. Eiendommen vil deretter kunne pantsettes av kjøpers bank for eventuelt lånefinansiering av den totale kjøpesummen.

Resterende del av kjøpesum fordeles slik:

2)30 % - Når takstoler/sperrer er montert
3)30 % - Når kledning og vinduer er montert
4)30 % - Når bolig er klar for maler og gulvlegger
5)10 % - Ved overtakelse

Selger skal ha stilt garanti iht bustadoppføringslovas § 12 før første betaling. Innbetalingsanmodninger sendes med én ukes forfall.

Det vil fra selgers side ikke engasjeres byggelånstakstmann eller annen tredjepart for dokumentasjon på at tilført verdi på eiendommen er i samsvar med betalingsplanen. Uavhengig kontrollør iht Plan- og bygningsloven bekostes av kjøper. Innbetaling av delbeløp til meglers klientkonto er å anse som bekreftelse fra kjøper på at beløpet kan utbetales videre til selger/selgers bank.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Den enkelte tomteeier faktureres selv kostnader for abonnement vann og avløp, forbruk vann og avløp, renovasjon samt eiendomdsskatt fra Grimstad kommune. Beløp fastsettes av kommunen etter innflytting, se www.grimstad.kommune.no.

Eiendomsskatt

Faktureres den enkelte boligeier. Eiendomsskatt er pt. ikke fastsatt.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Holvigastranda, tomt B5, Gnr. 79 Bnr. 381 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0124

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-21-0124. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 950 000,-) (Kr.40 000) Tilretteleggingshonorar (Kr.10 000) Oppgjørshonorar prosjekt (Kr.4 375) Totalt kr. (Kr.54 960)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

25.03.2021
Varenummer: 3049365