Kristiansand-Randesund/Søm/Odderhei/Fidjeåsen

Holteheia

Tomteareal
541 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Holteheia - 23 store tomter i Randesunds fineste omgivelser. 13 SOLGT.

Om eiendommen

Diverse

Kjøper av tomt i området forplikter seg til å bli medlem i områdets velforening.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Rona kjør retning Høvåg inn på Høvågveien, deretter sving til høyre inn på Dvergsnesveien. Denne veien følger man til man kommer til Coop Mega butikk på høyre side, ta 2 utkjøring i rundkjøringen. Denne veien følge man til man skal kjøre inn på Holteveien på venstre side. Følg veien, rett fram i rundkjøringen. Når man kommer til enden av veien ta til høyre videre inn på Holteveien. Da vil du se tomteområde på høyre side.
Velkommen!

Beliggenhet

Holteheia boligområde ligger mellom Tømmerstø og Frikstad. Flott turterreng, badeplasser, skoler og barnehage i nærområdet.

Holteheia ligger i frodige og trygge omgivelser i Ytre Randesund. Med gode bussforbindelser og park 'n' ride er det både enkelt, raskt
og miljøvennlig å komme seg til sentrum. Men man trenger ikke dra så langt fra Holteheia for å finne det man trenger. Ytre Randesund er
en bydel som bugner av muligheter, aktiviteter, og attraksjoner.

Hoksvann, som ligger tett mot Holteheia, er en favoritt blant beboerne i Ytre Randesund. Her er det mye aktivitet i form av
bading og fisking om sommeren, samt skøyting om vinteren. Det er planlagt flere turstier i og rundt Holteheia, slik at perler som Hoksvann blir enda lettere tilgjengelig for allmenheten.

Randesund Lysstøperi ligger bare 6 minutters gange fra Holteheia, og er perfekt som helgesyssel om våren/sommeren. Her finner du en liten gård med geiter og høner, samt et gartneri, en butikk og en koselig kafe.

Et annet fantastisk sted å besøke om sommeren er nyoppussede Tømmerstø Brygge - nyt de største iskremene i byen med utsikt mot båtlivet på havet og hyttelivet på Herøya. I tillegg til isbar finner du også restaurant og en døgnåpen landhandel her.

Skolene i området er gode. Spesielt Kringsjå Skole stikker seg ut. Den ble totalrenovert i 2020 og stiller nå med en av de råeste skolegårdene i bydelen. De ønsker å posisjonere seg som teknologiskolen, hvor de bruker teknologi aktivt i undervisningen.

Tomt

Areal: 541 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtestørrelsen på de forskjellige tomtene er mellom ca. 541 kvm - 1.035 kvm.
Arealet for den enkelte tomt fremkommer på tomtekartene i salgsoppgaven. 
Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

A1:
Tomt 1: 589 kvm     kr. 2.695.000,- + omk
Tomt 2: 1.035 kvm kr. 2.965.000,- + omk
Tomt 3: 541 kvm    kr. 2.795.000,- + omk
Tomt 4: 807 kvm    kr. 2.995.000,- + omk
Tomt 5: 679 kvm    kr. 2.995.000,- + omk
Tomt 6 - SOLGT
Tomt 44: 861 kvm  kr. 3.095.000,- + omk
Tomt 45: SOLGT

A2:
Tomt 29 - SOLGT
Tomt 30: SOLGT
Tomt 31: SOLGT
Tomt 32: 734 kvm  kr. 2.895.000,- + omk
Tomt 33: 737 kvm  kr. 2.995.000,- + omk

A3:
Tomt 34: SOLGT
Tomt 35: SOLGT
Tomt 36: SOLGT
Tomt 37 - SOLGT
Tomt 38 - SOLGT
Tomt 39 - SOLGT
Tomt 40 - SOLGT
Tomt 41 - SOLGT
Tomt 42 - SOLGT
Tomt 43: SOLGT

Tomtene leveres grovplanert "som den er" med vei og tekniske anlegg fremført til tomten. Kjøper må selv bekoste ytterligere opparbeidelse i henhold til gjeldende bestemmelser for området. Utnyttelsesgrad for den enkelte tomt fremkommer i reguleringsbestemmelsene og i vedlagte tomtekart og snitt kart for hver tomt. Interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med hele reguleringsplanen for området før kjøp inngås.

Før endelig kontrakt inngås vil selger ha en gjennomgang
med kjøper for å avklare felles forståelse av hva som opparbeides av murer/skjæringer og skråninger.

Parkering

For parkeringskrav for den enkelte tomt henvises til reguleringsplanens bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

For området gjelder Plan nr. 1149 «Sørskauen - øst for
Holteveien, felt , Detaljregulering» Detaljreguleringsplanen
er hjemlet i reguleringsplan for Sørskauen - Øst for
Holteveien, vedtatt 03.05.2018.

Reguleringsplanen med bestemmelser er et vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås.

Vei / Vann / Avløp

Vei, vann og kloakk leveres inn på tomt. Området får tilkobling til fiberbredbånd.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette
1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for
Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

- 1846/900114-1/93  Utskifting (ikke relevant)
 
- 1846/900115-1/93  Utskifting (ikke relevant)   
 
- 1846/900116-1/93  Bestemmelse om gjerde (ikke relevant) 

- 1902/900085-1/93  Bestemmelse om beiterett (ikke relevant) 

- 1924/990089-1/93  Bestemmelse om veg (ikke relevant)  
 
- 1954/502512-1/93  Erklæring/avtale  
 19.10.1954 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4204-92/8
Gjelder denne registerenheten med flere

- 1959/126-1/93  Erklæring/avtale  
 12.01.1959 
Grensegangssak
Overført fra: 4204-92/8
Gjelder denne registerenheten med flere
 
- 1961/4111-1/93  Bestemmelse om veg   
 02.08.1961 
Overført fra: 4204-92/8
Gjelder denne registerenheten med flere
 
- 1979/2712-1/93  Bestemmelse om kloakkledn  
 27.02.1979 
Overført fra: 4204-92/8
Gjelder denne registerenheten med flere

- 1984/5137-1/93  Bestemmelse om veg  
 11.04.1984 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:92 Bnr:9  
Overført fra: 4204-92/8
Gjelder denne registerenheten med flere

- 1994/17671-1/93  Jordskifte  
 13.10.1994 
SAK:28/1993
Overført fra: 4204-92/8
Gjelder denne registerenheten med flere


Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som
ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne
før kjøp.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse. ???

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
Tomteoppdelingsgebyr for tomt kr. 5.500,-
Oppmålingsgebyr/tinglysning av målebrev kr. 17.000,-

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter/ byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoplingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen eller direkte fra selger dersom selger har forskuttert
betalingen.

Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien
for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Holteheia, Gnr. 92 Bnr. 330 og Gnr. 92 Bnr. 331 og Gnr. 92 Bnr. 332 og Gnr. 92 Bnr. 25 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

.
Tomten kan fritt besiktiges og selger eller megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Overtagelse

Høsten 2022.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Tomten kan fritt besiktiges og selger eller megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.
et vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9012

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9012. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Varenummer: 3048962