Kristiansand

Holteheia

Prisantydning
2 695 000 kr
Totalpris
2 695 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Holteheia - 23 store tomter i Randesunds fineste omgivelser. 13 SOLGT.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Rona kjør retning Høvåg inn på Høvågveien, deretter sving til høyre inn på Dvergsnesveien. Denne veien følger man til man kommer til Coop Mega butikk på høyre side, ta 2 utkjøring i rundkjøringen. Denne veien følge man til man skal kjøre inn på Holteveien på venstre side. Følg veien, rett fram i rundkjøringen. Når man kommer til enden av veien ta til høyre videre inn på Holteveien. Da vil du se tomteområde på høyre side.
Velkommen!

Skolekrets

Skolene i området er gode. Spesielt Kringsjå Skole stikker seg ut. Den ble totalrenovert i 2020 og stiller nå med en av de råeste skolegårdene i bydelen. De ønsker å posisjonere seg som teknologiskolen, hvor de bruker teknologi aktivt i undervisningen.

Beliggenhet

Holteheia boligområde ligger mellom Tømmerstø og Frikstad. Flott turterreng, badeplasser, skoler og barnehage i nærområdet.

Holteheia ligger i frodige og trygge omgivelser i Ytre Randesund. Med gode bussforbindelser og park 'n' ride er det både enkelt, raskt og miljøvennlig å komme seg til sentrum. Men man trenger ikke dra så langt fra Holteheia for å finne det man trenger. Ytre Randesund er en bydel som bugner av muligheter, aktiviteter, og attraksjoner.

Hoksvann, som ligger tett mot Holteheia, er en favoritt blant beboerne i Ytre Randesund. Her er det mye aktivitet i form av bading og fisking om sommeren, samt skøyting om vinteren. Det er planlagt flere turstier i og rundt Holteheia, slik at perler som Hoksvann blir enda lettere tilgjengelig for allmenheten.

Randesund Lysstøperi ligger bare 6 minutters gange fra Holteheia, og er perfekt som helgesyssel om våren/sommeren. Her finner du en liten gård med geiter og høner, samt et gartneri, en butikk og en koselig kafe.
Et annet fantastisk sted å besøke om sommeren er nyoppussede Tømmerstø Brygge - nyt de største iskremene i byen med utsikt mot båtlivet på havet og hyttelivet på Herøya. I tillegg til isbar finner du også restaurant og en døgnåpen landhandel her.

Skolene i området er gode. Spesielt Kringsjå Skole stikker seg ut. Den ble totalrenovert i 2020 og stiller nå med en av de råeste skolegårdene i bydelen. De ønsker å posisjonere seg som teknologiskolen, hvor de bruker teknologi aktivt i undervisningen.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vei, vann og kloakk leveres inn på tomt. Området får tilkobling til fiberbredbånd.

Reguleringsplan

For området gjelder Plan nr. 1149 «Sørskauen - øst for Holteveien, felt , Detaljregulering» Detaljreguleringsplanen er hjemlet i reguleringsplan for Sørskauen - Øst for Holteveien, vedtatt 03.05.2018.
Reguleringsplanen med bestemmelser er et vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
Tomteoppdelingsgebyr for tomt kr. 5.500,-
Oppmålingsgebyr/tinglysning av målebrev kr. 17.000,-

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter/ byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoplingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen eller direkte fra selger dersom selger har forskuttert betalingen.
Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.
Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Nøkkelinformasjon

Velforening

Pliktig medlemskap i Vel-forening

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Tomten kan fritt besiktiges og selger eller megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Lov om hvitvasking

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
Produktnr: 811433F6-87A3-425F-A17A-3A6BC6493086