Holskogkilen - Søgne / Langenes

Holskogkilen 18

Prisantydning
7 950 000 kr
Omkostninger
215 750 kr
Totalpris
8 165 750 kr
Formuesverdi sekundær
332 645 kr
Byggeår
1939
Internt bruksareal (BRA‑i)
59 ㎡
Bruksareal
59 ㎡
Tomteareal
1 744 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Flott solrikt landsted med lang strandlinje. Trivelig hytte m/sjøbod. Askeladden båt medfølger. Ta kontakt for visning!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytta er over 2 etasjer og inneholder
1. etasje: Gang, kjøkken, 2 soverom, stue/spisestue m/ utgang stor platting, bad, wc.
2. etasje: Gang/soverom (takstmann opplyser at vinduene ikke er store nok for rømning).
I tillegg følger 2 uteboder samt sjøbod (ikke godkjent for varig opphold).

Oppvarming

Elektrisk. Varmekabler på badet. Murt peis m/ innsats i stue.

Beliggenhet

Adkomst

Parkering på felles parkeringsplass ved Paltosken på Langenesveien, derfra 2 minutters gange ned til brygga og 5 minutter med båt ut til hytta.

Parkering

Det medfølger to biloppstillingsplasser på felles parkeringsplass rett ved.

Beliggenhet

Populær og attraktiv beliggenhet i Holskogkilen langs Langenesveien mellom Kjosbukta/Vågsbygd og Langenes i Kristiansand.
For den aktive er det turområde rett bak hytta med merkede stier til bl.a. Kanonmuseet, ferskvann og flotte utsiktspunkt (f.eks. Veden og Møviknatten) samt lysløype.
Dagligvarehandelen kan gjøres på Meny Kjosbukta eller Kiwi Langenes, begge bare 5-10 minutters kjøring unna.
Om man ønsker bymessige fasiliteter er det rikelige tilbud både på Tangvall og i Kristiansand sentrum.
Kristiansand og Søgnes flotte skjærgård ligger dessuten og venter for den båtglade.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning for oppføring av brygge i 4 meter lengde, datert 07.07.2000.
Det foreligger godkjenning for oppføring av bod på 5 kvm, datert 28.01.2003.
Det foreligger godkjenning for tilbygg til fritidsbolig, datert 06.01.2003. Tilbygg med BRA 9 kvm.
Det foreligger ettergodkjenning av et vindfang på 3 kvm, datert 12.07.2019.
Det foreligger ferdigattest for oppføring av levegg, datert 11.12.2022.
Det foreligger tillatelse/ettergodkjenning av sjøbod, datert 17.08.2022.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger fra byggeår i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei da vinduer opp ikke er store nok til rømningsvei.

Det er avvik mellom godkjente tegninger av tilbygg og dagens planløsning. Soverom i tilbygg er opprinnelig godkjent som vindfang. Rommet er godkjent for varig opphold. Bad er opprinnelig godkjent som hhv. bod og vindfang og deler av rommet er derfor ikke godkjent for varig opphold. WC-rom er opprinnelig godkjent som bod og rommet er ikke godkjent for varig opphold. Det foreligger ikke dokumentasjon for skur/vedbod og tiltaket er trolig ikke byggemeldt kommunen. Sjøbod er opprinnelig godkjent som bod og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Bryggen er bygget større enn vedtaket som gir tillatelse til brygge på 4 m. Det foreligger ikke dokumentasjon for flytebrygge. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. 

Ny kloakkpumpe i 2022.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan nr. 751 Buvannsområdet, datert 16.09.1998. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
14.10.1942 - Dokumentnr: 990024 - Forkjøpsrett. Forkjøpsretten gjelder ikke ved salg av parseller. Overført fra Gnr:11 Bnr:2. Gjelder denne registerenheten med flere.
Dagboknr.: 990024 Tinglyst: 14.10.1942, Bestemmelse om: Forkjøpsrett er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 198 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 215 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Hytta holder følgende standard:
Gulv: Enstavs parkett i hele 1. etasje unntatt badet som er flislagt. Malte tregulv i 2. etasje.
Vegger: Stort sett malte flater/malt panel. Flislagte badevegger.
Himlinger: Malt panel.

Kjøkken: Hvitt Sørlandskjøkken m/ integrert komfyr. Kjøl/frys og oppvaskmaskin medfølger.

Bad: Badet har dusj og servant m/ skap. Opplegg vaskemaskin. Separat wc m/ servant.

Automatsikringer. Parabol (Allente).

Garderobeskap på et av soverommene.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Andreas Natvig den 20.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte opprinnelig bygget 1939, påbygget nyere tid. Flott beliggenhet, solrik tomt som er flott opparbeidet, bryggeplass mm. Innholdsrik hytte som fremstår vedlikeholdt med årene. Hytten fremstår vedlikeholdt med årene og i hovedsaklig normal stand utfra alder. Det er påpekt merknader vedr skjevheter gulvdekke, og baderom er utført som egeninnsats som medfører noe avvik. Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt. Kommentar areal: Redskapsbod 3,7kvm gulvflate (lav takhøyde). Redskapsbod 4,6kvm. Sjøbu 4,8kvm. Ikke vurdert bygningsmessig, generelt enklere, spesielt den ene som ligger ved gressplen
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Soverom ved stue står merket vindfang på tegninger. Bad står merket bod. Ingen tegning med trapp til loft, trolig ikke søkt innredet.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf. 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Utvendige trapper: Ingen håndløper, tg3 ihht NorskStandard.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utført stikk kontroll av nivåforskjeller spredte steder i boligen, fortrinnsvis i store rom. Noe avvik observert. Oppe er det noe mindre, mens i stue er det målt ca 7cm fra åpning ved kjøkken og mot trappen til loft. Stedvis noe knirk.

Våtrom > 1 etasje > Bad/toalett > Overflater Gulv: I et våtrom så ønsker man fall mot sluk i rommet. Det er stedvis litt feil fall som gjør at vann kan ligge igjen etter dusjsing. NorskStandard gir tg3 når det er stedvis feil fall selv om det fungerer med litt tilpasning. Tg3. Noe hulrom under enkelte fliser, dvs de har sluppet litt fra underlag. Utført som egeninnsats, noe synlig på flislegging enkelte steder.

Våtrom > 1 etasje > Bad/toalett > Sluk, membran og tettesjikt: NorskStandard regner estimert levetid membran 20 år. Ved alder over 10 år så regnes da mer enn halvparten av estimert levetid oppnådd og man får tg2 utfra alder alene. Det er synlig en membranløsning i sluken men denne er ikke klemt ned bak klemring slik den skal for å garantere tett. Tg3. Rens sluk ofte slik at vann ikke fylles i sluken.

Våtrom > 1 etasje > Bad/toalett > Ventilasjon: Ingen lufteventil eller vifte. NorskStandard gir da tg3 selv om man kan lufte med vindu mm.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Dagens forskrifter tilsier at det skal være snøfangere på tak med over 27graders vinkel. Snøfangere er nasjonalt krav, så må man selv vurdere utfra geografi og bruk av hytten om dette ansees kritisk eller ikke.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Byggeforskrifter ble endret i 2017 til at rekkverk/gjerde skal være 100cm. Tidligere krav var 90cm og lavere avhengig av år. Rekkverk i front er 80cm. Høyden er normal utfra når bygget, men bedømmes etter dagens forskrift. Nor stedvis sig/skjevhet. Mindre ujevnheter betongheller nedre del.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted: Det skal være ubrennbar gulvflate 30cm fra ildåpning.

Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Håndløper kun en side, dagens forskrifter tilsier det skal være på begge sider grunnet fallfare mm. Trappen er noe smal, slik at å ha på begge sider vil ikke være optimalt det heller.

Våtrom > 1 etasje > Bad/toalett > Overflater vegger og himling: Utført som egeninnsats. Noe synlig på avslutning hjørne i dusj f.eks. Kosmetiske avvik.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Ment funksjon til rør i rør er at evt lekkasjevann skal ledes til et fordelerskap og deretter med kontrollert drenering ned til rom med sluk og fuktsikre løsninger. Fordelerstamme plassert i kott over kjøkken og ved evt lekkasje vil vann spre seg mer enn ønskelig. Man kan montere en lekkasjesensor som stenger vann ved evt lekkasje.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det er ikke avdekket noen åpenbare tegn til avvik eller feil, men gis generelt tg2 ved slikt avvik. Takstmann har ikke elektrofaglig kompetanse og vurderingene er gjort utfra dokumentasjon, observasjon og selgers evt opplysninger. Det anbefales på eldre anlegg å kontakte egen takstmann som er fagkyndig og kan lage egen rapport på el. anlegget.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er liten tilgang for kontroll av fundamenter pga terrasser mm. Det er skjevheter i hyttas gulvdekke innvendig, dette ansees relativt normalt utfra alder og byggeskikk, men det tilsier at det kan ha vært en tidligere sig i grunnmur liknende, eller evt sig i trekonstruksjoner.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.

Diverse

Båtplass nr. 2 følger med salget. Båtplassen er en del av Sameiet Holskogkilen Båthavn.
Det er ingen fast utgift til sameiet, men det blir krevd inn et årlig beløp på ca. 1500,- ved behov.
Det følger med parkering, med bom som åpnes med kode eller mobiltelefon.

Askeladden båt med 10-15 hk motor medfølger i handelen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
14.10.1942 - Dokumentnr: 990024 - Forkjøpsrett. Forkjøpsretten gjelder ikke ved salg av parseller. Overført fra Gnr:11 Bnr:2. Gjelder denne registerenheten med flere.
Dagboknr.: 990024 Tinglyst: 14.10.1942, Bestemmelse om: Forkjøpsrett er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.


Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift og gebyr for vann- og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 1 682. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Byggemåte

Trevinduer med isolerglass. Balkongdør stue, tredør med isolerglass fra 2000. Inngangsdør, tredør med isolerglass fra 2017. Balkong/terrasse med dekke av terrassebord. Etasjeskille i tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja, det var en vannlekkasje i 2018. Det var et dusj blandebatteri som gikk i
stykker

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja, nytt arbeid i 2011 utført av faglært fra Tormodsen bygg og vedlikehold. Det ble lagt ny papp, sløyfer, lekter og takstein. Taksteinen la vi på selv. Det foreligger ikke dokumentasjon for arbeidet.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Ja, pipe ble skiftet før vi overtok hytta, tror det var i 1993. Vi har montert peis med dører i 2002.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Ja, det var stokkmaur i sydveggen på slutten av 1990 tallet. Det ble utført behandling av dette i juni 1999 av Eiendomskontrollen-skadedyroppsynet
på hele hytta. Det ble foretatt en etterbehandling året etter. vi har ikke vært plaget av maur siden da.
Produktnummer: DFAD1FB8-5C0D-48A8-BDE8-D57773C65582