Kvadraturen

Holbergs gate 54

Prisantydning
2 890 000 kr
Omkostninger
84 620 kr
Andel fellesformue
4 878 kr
Totalpris
2 974 620 kr
Formuesverdi
411 700 kr
Formuesverdi sekundær
1 482 121 kr
Felleskostnader
3 267 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
3 128 kr / år
Byggeår
1964
P-rom
43 ㎡
Bruksareal
43 ㎡
Tomteareal
840 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

En flott 2-roms selveier beliggende i byggets 3. etg. Med heisadkomst og egen garasjeplass i kjeller. Felles takterrasse

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Holbergs gate 54!

En flott 2-roms selveier beliggende i byggets 3. etg. Med heisadkomst og egen garasjeplass i kjeller.

Leiligheten har følgende planløsning:
Gang/entrè med plass til å henge av seg ytterklær og sko. Stue med plass til både sofagruppe og spisebord. Godt med vindusflater som gir godt med lys inn i leiligheten. Spisestuen er åpen mot kjøkken. Kjøkkenet har integrerte hvitevarer som ovn, platetopp og oppvaskmaskin. Frittstående kjøleskap medfølger også salget. Flislagt bad med varme i gulv. Badet har dusjhjørne, vegghengt toalett, servantskap med overspeil. Opplegg til vaskemaskin. Soverom med god plass til dobbeltseng. Stor skyvedørsgarderobe.
1 bod i kjeller. God parkeringsplass i kjeller medfølger.
Felles takterrasse.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 43 kvm
P-rom inkl: Vindfang, stue/kjøkken, bad, soverom.

Romarealer oppgis i bruksareal (BRA): Vf: 1 m2, stue/kjøkken: 24,6 m2, bad: 6,5 m2, soverom: 9,1 m2.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1964 i følge Kristiansand kommune.
Bygget ble ombygd  i 2009, hvor kontor ble omgjort til bolig med 17 enheter.

Oppvarming

Sentralfyring. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fjernvarme faktureres p.t. som a-konto beløp gjennom felleskostnadene. Sameiet er i gang med å endre dette til individuell avlesning hvor man faktureres månedlig for faktisk forbruk.

Diverse

All bruk av engangsgrill eller kullgrill er forbudt på takterrassen. Den er kun tillatt å benytte gassgrill.

Styret er i gang med arbeid i forbindelse med overgang til individuell avlesning av fjernvarme per seksjon, tilrettelegging for elbil-lading i kjeller samt reparasjon av garasjegulv (etter brann). Dette er større arbeid som vil måtte finansieres enten gjennom felles låneopptak i sameiet eller via enkelt innbetalinger fra hver seksjon. Beløpet vil bli fordelt etter sameiebrøk, og det vil mest sannsynlig betales gjennom to omganger. Det skal være årsmøte 21.03.2023, hvor det skal diskuteres og stemmes over hvilken måte prosjektene skal finansieres på. Styreleder opplyser at han p.t. ikke har noe kjennskap til hvor stort beløp det er snakk om for hver enkelt seksjon. Det vil bli gjennomført en befaring i forbindelse med overgang til individuell avlesning av fjernvarme. Dette vil skje i etterkant av årsmøtet.

Sameiet er i gang med ferdigstillelse av fasadearbeider. Dette prosjektet har blitt noe utsatt grunnet en brann i kjelleren, men er planlagt ferdigstilt i 2023. Styreleder opplyser at dette prosjektet ikke medføre noe ekstra innbetalinger fra seksjonseierne eller opptak av felleslån, men vil bli finansiert gjennom sameiets likvide midler.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 11.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig. Leiligheten er i bra stand, følgende hovedtrekk kan nevnes:
Vinduer og ytterdører er i bra stand. Det er etablert fall til gulvsluket på bad. Hulltaking ble utført i vegg mellom stue og bad, ingen synlig eller målbar fuktighet ble registrert. HTH kjøkkeninnredning er i bra stand, keramisk platetopp virker men det er noe ulyd ved betjeningspanel (touch).
Gulvhøyder ble kontrollert i enkelte rom, ingen nevneverdige avvik ble registrert. Røropplegget ligger rør i rør, ingen synlige lekkasjer under befaringen. Rørskapet for røropplegget er montert i bad. Sikringsskap ble oppgradert med nye automatsikringer i 2022. El. anlegget ble kontrollert av agder energi i desember 2022. Mindre feil som ble kommentert er rettet. Sentralfyring. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG2:
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. AB Elektrisk AS. Byttet ut alle automatsikringer i januar 2022.

- Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Tilsyn av Agder energi desember 2021.

- Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært. Byggmester Per Otto Ingebretsen, Recover nordic AS. Skiftet fasadeplater (Byggmester P.O.Ingebretsen) Renovert garasjeanlegg (Recover m/fl, IF-forsikringssak). Sameiets styre sitter på denne dokumentasjonen.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Kvadraturen i hjerte av Kristiansand. Rolig gate med gangavstand til det aller meste. Baneheia med badevann, lysløype og flotte turstier i umiddelbar nærhet. Gangavstand til bystranda, Aquarama med idrettshall og svømmehall, flere treningssenter og matbutikker. Markensgate med et rikt utvalg av butikker, cafeer, restauranter og bakerier ligger ca. 300 m fra boligen. Gang og sykkelavstand til UIA.

Tomt

Areal: 840 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

God parkeringsplass i kjeller medfølger.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for forretningsbygg datert 29.05.1962, for påbygging (påbygg, ombygging og ny parkeringskjeller) datert 04.12.2009, samt på bruksendring fra forretning til tannlegekontor datert 14.02.2021. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor-formål og tilhører reguleringsplan "Kvartal 11, del av (Holbergsgt. 54)", datert 19.10.2005. Tilhører kommunedelplan nr. 1264 "Kvadraturen og Veste Havn, Del 1 - Kvadraturen 2011-2022", datert 12.02.2014.
Planer under arbeid i nærområdet: Gatebruksplan for Posebyen v/ plankontakt Bergland tlf. 97144754.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 901524. Tinglyst: 13.10.1962. Rettighet. Leieavtale. Rom under fortau. Rettighetshaver: Kristiansand kommune.
Dagboknr.: 901525. Tinglyst: 13.10.1962.  Rettighet. Leieavtale. Rom under fortau. Rettighetshaver: Kristiansand kommune.
Dagboknr.: 810. Tinglyst: 31.01.1969. Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Dagboknr.: 13781. Tinglyst: 13.12.1974. Erklæring/avtale. Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. kjøreadkomst.
Dagboknr.: 17988. Tinglyst: 14.11.1986. Erklæring/avtale. Bestemmelse om tilfluktsrom.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Det fremkommer av vedtektene at kortidsutleie som har karakter av hotellvirksomhet ikke tillates. Sameiet har iht. eierseksjonsloven satt maks utleiedager ved korttidsutleie til 60 døgn. Korttidsleie defineres ved under 30 døgn. Langtidsutleie defineres ved over 30 døgn.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Styreleder opplyser at dyrehold er tillatt, så fremt dyreholdet ikke er til sjenanse for andre beboere. Dersom noen i oppgangen skulle være allergiske må det tas en løpende vurdering. Det er båndtvang hele året for alle typer dyr som luftes ute innenfor sameiets eiendom.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-)) 84 620,- (Omkostninger totalt) 2 974 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 128 pr. år
Gjelder eiendomsskatt. Dette faktureres direkte til seksjonseier.
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2023 er kr. 3084. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3128,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet faktureres direkte til seksjonseier, og er ikke inkludert i felleskostnader.

Felleskostnader

Kr. 3 267,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Telia TV/bredbånd (kr. 530,-), fjernvarme (kr. 880,-), garasjeplass (kr. 83,-), dugnadsbidrag (kr. 100,-) og driftskostnader (kr. 1674,-).
Innenfor driftskostnader ligger bl.a. kommunale avgifter (ekskl. eiendomsskatt), strøm i fellesareal, vaktmestertjenester, vedlikehold/serviceavtaler, forsikring på bygg, styrehonorar og forretningsførsel.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld. Andel fellesformue kr. 4 878 pr. 31.12.22

Formuesverdi

Primær: Kr. 411 700,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 482 121,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Holbergs gate 54, Gnr. 150 Bnr. 604 Snr. 16 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 55/1825

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: integrerte hvitevarer på kjøkken samt frittstående kjøleskap.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0089

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0089. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 215) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 890 000,-) (Kr.54 910) Tilrettelegging (Kr.15 500) Totalt kr. (Kr.94 960)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069320