Kvadraturen

Holbergs gate 32B

Prisantydning
5 490 000 kr
Omkostninger
154 250 kr
Totalpris
5 644 250 kr
Formuesverdi
1 393 291 kr
Formuesverdi sekundær
5 294 506 kr
Felleskostnader
3 180 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1890
Internt bruksareal (BRA‑i)
180 ㎡
Bruksareal
195 ㎡
Tomteareal
360 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
6
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Et meget stille og tilbaketrukket enebolig med 6 soverom og 2 bad.

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk til oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

Beliggenhet

Supersentral beliggenhet i sentrum. Kort. gange til hovedtrasè for lokalbusser, samt 10 min. gange til rutebilstasjon og jernbane. Gang-/sykkelavstand til UiA. Like ved Baneheia, byens mest populære friområde, med mange fine naturstier i vakre omgivelser, 3 Stamper, Svarttjønn og lysløype. Tredje Stampe byr på populær badestrand og badebrygger. Flotte rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet med Bystranda og Nupenanlegget, tursti på Odderøya og langs Otra, samt et allsidig løypenett i Baneheia og Ravnedalen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ekspedisjonsdokument/ferdigattest for eiendommen fra byggeår. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Boligen var tidligere et verksted i bakgården til Holbergs gate 32 (nå 32A). Bygningen er SEFRAK-registrert, men antall tidsangivelse 1800-tallet fjerde kvartal. Byggeår er antatt å være ca. 1890. Verkstedet ble ombygd/innredet til boligformål i 1992 og 2006.

Det foreligger godkjent bruksendring fra næring til boligformål i 2.etg. i bygning i gården/innvendig ombygging og veranda i 2. etasje, datert 05.11.1992/24.11.1992. Det foreligger ikke ferdigattest på tiltaket, jf.

Det foreligger ferdigattest på ominnredning og tilbygg av hovedhus datert 14.11.1984. Det foreligger ferdigattest på bruksendring datert 16.10.2006. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det fremkommer av søknaden om bruksendring at det søkes om å forandre et lager i 1.etasje om til boligrom. Hele 1. og 2. etasje blir nå en og samme bolig (en boenhet). Det blir også satt inn et nytt bad i 2.etg.

Det ene soverommet i 2.etg. (ved trappa) er opprinnelig godkjent som kjøkken/spisestue. Rommet er godkjent til varig opphold.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 572 "Kvartal 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 og 35" datert 29.08.1990, samt kommunedelplan nr. 1264 for Kvadraturen og Vestre Havn, Del 1 - Kvadraturen 2011-2022 datert 12.02.2014.

Planer under arbeid: Områderegulering - Gatebruksplan for Posebyen v/ plankontakt Bergland (mob. 97144754). Formålet med gatebruksplan for Posebyen er å utarbeide en plan for gatenettet som bidrar til å utvikle gaterommene slik at de ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen, styrke Posebyens identitet og kulturhistoriske verdier og bedre trafikksikkerheten i området.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen er godkjent og registrert som en enebolig, og er del av et eierseksjonssameie som består av 5 seksjoner. Det er en boenhet i boligen/seksjonen som selges, ingen utleiedel. Boliger i sameier kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter. I følge vedtektene kan hver enkelt seksjonseier fritt leie ut seksjonen.

Eier har benyttet boligen som hybelhus. Bruk av boligen som hybelhus utløser søknadsplikt, jfr. kommuneplanens bestemmelser § 17.

Den nye kommuneplanen i Kristiansand kommune ble vedtatt 28.2.24, i denne står det blant annet: «Det må foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for å dele opp boenheter til hybler, herunder for hybelhus og for enebolig som inndeles eller tas i bruk til 6 hybler eller flere. Ved bruksendring til hybelhus stilles det krav til full søknad med ansvarsbelegging for søknad, prosjektering og utførelse. Krav i Teknisk forskrift (TEK 17) vil slå inn ved søknad om bruksendring. Når det gjelder krav til parkering, uteareal og fellesareal, så vises det til § 17 i kommuneplanens bestemmelser». Dersom kjøper ønsker å kjøpe boligen for å benytte den som hybelhus oppfordres kjøper selv til å sette seg inn i kommunens praksis, kommuneplan, reguleringsbestemmelser, lover og regler. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og kostnader forbundet med en eventuell søknad om bruksendring påhviler kjøper, gjelder også evt. justering av leieinntekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/581/1:
12.01.1953 - Dokumentnr: 51 - Erklæring/avtale. Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. verkstedbygning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:581. Gjelder denne registerenheten med flere

14.11.1961 - Dokumentnr: 5940 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:581. Gjelder denne registerenheten med flere

17.01.2005 - Dokumentnr: 911 - Erklæring/avtale. Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere.

Kommentar konsesjon

Ingen konsesjonsplikt.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 137 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 154 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Holbergs gate 32 B!
Et meget stille og tilbaketrukket enebolig med 6 soverom og 2 bad. Planløsning: 1. etg. Gang/entrè med plass til å henge av seg ytterklær. Nyere bad med dusj, toalett og servant. Inngang til vaskerom. Romslig stue med plass til både sofagruppe og spisebord. Kjøkken med hvite fronter og laminat benkeplate. Kjøkkenet har hvitevarer som ovn, platetopp, oppvaskmaskin og frittstående kjøleskap som medfølger salget. Inngang til bod, soverom 1 med inngang til bod.
2. etg.: Sov 2 med inngang til bod, sov 3, sov 4, sov 5, Sov 6 med utgang til balkong. Bad med fliser på gulv. Badet har dusjkabinett, servant og toalett. Boder i underetasjen tilhørende alle rommene. Fasaden og taket trenger oppgradering. Bad nede i først etg. er renovert i 2023.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Arild Grundetjern AS den 02.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato (18.03.2024). Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen er bygd i ca. 1890 og trenger oppgradering/renovering både ut- og innvendig. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig har eldre stålplater på tak rustdannelser, oppgradering bør beregnes. Takrenner og pipebeslag antas å være fra 1990-tallet, eldre luftehatt. Kledningen mot bakgården og gavlvegg sør trenger oppgradering da det er råte/slitasje. Vinduer i 1. etasje er fra 1970-tallet og er slitt, utskifting bør beregnes. Vinduer i 2. etasje er fra 2012 og er i bra stand, barnesikringer anbefales montert av sikkerhetsgrunner. Terrasse trenger vedlikehold, rekkverk er iht. krav.

Innvendig er det ingen inspeksjonsluke til takkonstruksjonen/loft, dette bør lages slik at konstruksjonen kan kontrolleres, forbehold må tas. Nytt gulvbelegg og malte overflater på bad i 1. etasje i 2023. Bad i 2. etasje er av ukjent dato, vanlig vedlikehold mht. membran må beregnes. Dusjkabinett og elektrisk vifte i våtrom er en god løsning mht. fukt. Det ble utført hulltaking i vegg inn mot begge våtrom, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. STRAIkjøkkeninnredning er fra 2006 og har stort sett normal slitasje, keramisk platetopp er montert. Gulvhøyder ble kontrollert i 5 rom, avvik ble registrert. Sikringsskap ble oppgradert med automatsikringer i 2006, da ble også mindre el-arbeider utført. Røropplegget er av blandet årgang, vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i kjeller. V.v.-bereder er datostemplet 1997 og er på 200 liter. Elektrisk til oppvarming. Det er kun boligen som inngår i tilstandsrapporten. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."
 
Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Utvendig > Taktekking. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Taktekkingen må skiftes eller utbedres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.
Utvendig > Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer må justeres. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.
Våtrom > 2 etasje > Bad > Overflater Gulv. Det er svakt bakfall til gulvsluk fra dørterskel. Vann vil renne mot dørterskelen hvor det er etablert oppkant. Bør
utbedres ved oppgradering av gulv. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Nedløp og beslag.
Utvendig > Dører.
Utvendig > Balkongdør i 2. etasje.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Utvendig > Utvendige trapper.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.
Innvendig > Radon.
Innvendig > Pipe og ildsted.
Innvendig > Innvendige trapper.
Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > 2 etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt.
Våtrom > 2 etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning.
Våtrom > 2 etasje > Bad > Ventilasjon.
Kjøkken > 1. etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning.
Tekniske installasjoner > Vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.
Tomteforhold > Drenering.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: ovn/platetopp, oppvaskmaskin og frittstående kjøleskap.

Diverse

Det fremkommer av vedtektene at denne seksjonen har ansvaret for alt vedlikehold av bakgårdsbygget (32B). Seksjon 1-4 deler på ansvaret for alt vedlikehold på hovedbygget.

Det er avvik mellom seksjonering og dagens bruk i sameiet. Denne seksjonen disponerer i dag alle kjellerbodene under boligen (32A). I tinglyst seksjoneringsbegjæring fremkommer det at seksjon 1, 2, 3, og 4 disponerer hver sin kjellerbod, samt at det er en større felles bod. Denne seksjonen (snr. 5) står ikke oppført med noe bod. Sameiet kan søke reseksjonering av bygningen slik at seksjonseier blir rettsmessig eier av tilleggsareal som allerede disponeres. På generelt grunnlag kan det ikke gis garanti for at reseksjonering vil bli godkjent av Kristiansand kommune. Risiko og kostnader forbudet med en eventuell reseksjonering og rekkefølgekrav som evt. følger påhviler kjøper/sameiet.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht. vilkår. 

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/581/1:
12.01.1953 - Dokumentnr: 51 - Erklæring/avtale. Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. verkstedbygning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:581. Gjelder denne registerenheten med flere

14.11.1961 - Dokumentnr: 5940 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:581. Gjelder denne registerenheten med flere

17.01.2005 - Dokumentnr: 911 - Erklæring/avtale. Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen har vært i Forbundets eie siden april 2005. Grunnet nylig skifte i administrasjon i forbundet, og dårlig dokumentasjonsoppbevaring er det per i dag meget dårlig til ingen kjennskap til eiendommen. Eiendommen har vært leid ut primært til studenter, og vi har ikke gjort store utbedringer eller vedlikehold i boligen. Vi er klar over at eiendommen er i meget dårlig stand, men vi har ikke noen informasjon eller kunnskap rundt hva som ligger i dette. Det må dermed påregnes store oppussings- og vedlikeholdsarbeider i boligen. Utover funnene og kommentarene til takstmann, så har det sittende styret og administrasjonen i forbundet ingen ytterligere informasjon.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: AD244EF4-9951-4C61-AA24-7D1DE8C947C5 Kategori: