Mandal

Høksåsstien

Prisantydning
kr - 1 050 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
55-17-0111 kr
Tomt nr 1 1 026 000 kr
Tomt nr 2 974 750 kr
Tomt nr 3 974 750 kr
Tomt nr 8 1 077 250 kr

Oversikt

Høksås - Byggeklare hyttetomter med utsikt. Sen kveldssol. Mulighet for kjøp av båtplass.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomtene ligger i et nyetablert hyttefelt på Høksås, vest for Mandal sentrum. Nydelig utsikt mot Hille og den flotte Mandal- og Lindesnesskjærgården fra flere av tomtene. Meget gode solforhold dag, ettermiddag og kveld på hele feltet. Høksås ligger ca 6,5 km fra Mandal sentrum med god kjøreveg helt frem.

Avstander:

Mandal: ca 6,5 km

Vigeland: ca 12 km

Lyngdal: ca 31 km

Kristiansand: ca 48 km

Stavanger: ca 190 km

Fra Mandal sentrum/øst følg skilting mot Sånum. Ta til venstre inn i Nodelandsveien på Toftenes og deretter første vei til høyre. Følg denne veien ca.1,5 km. Passer første innkjørsel til Høksås. Etter denne går det en ny vei til venstre opp til feltet. Krysset her og resten av veien er merket med skilt fra Sørmegleren. Selve tomtene er merket med nummer og kan fritt besiktiges.
Fra vest svinger man av mot Hogganvik før Mandal. Følg denne veien ca 3,4 km og sving til høyre mot Sjøbodvik. Følg så Nodelandsveien videre i ca 1,4 km. Avkjørsel til Høksås er merket. Følg så skilting og beskrivelsen over.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vei, avløp og strøm ligger til tomtegrense. Det er kjøpers ansvar å besørge og bekoste videre opparbeidelse og tilkobling til strømnett og renseanlegg. Renseanlegget ligger i dag på gnr 79 bnr 1 og kjøper gis av grunneier rett til tilkobling til dette anlegget. Det betales ikke tilkoblingsavgifter for anlegget, men det må påregnes å betale løpende driftsutgifter.

Kjøper må selv sørge for vannforsyning i form av borebrønn på egen eller grunneiers eiendom etter nærmere avtale.

Tomter fradelt bruksnr 1 har veirett frem til tomtene. Kjøpere av båtplasser har også gangrett over bruksnr 9 og frem til havnen.

Reguleringsplan

Tomtene ligger under reguleringsplan for Høksås - Hoven, felt E vedtatt 20.02.14. Plan id: 201310. Reguleringsplan og bestemmelser ligger bak i prospektet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av tomteverdi. For opplysning om tomteverdi, henvises til prisliste. Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 500,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 500,-.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt m.m. kan påløpe før tomten er bebygd.

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er etablert velforening for de nye hyttene i Høksåsstien.

Servitutter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter fastsettes av kommunen når eiendommen er tatt i bruk.
Produktnummer: A8A8362F-2EF7-481C-A105-71E0973E1485 Kategori: