Lindesnes

Høksåsstien 13

Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Høksås - Byggeklare hyttetomter med utsikt. Sen kveldssol. Mulighet for kjøp av båtplass.

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/79/85:
22.06.1907 - Dokumentnr: 900106 - Utskifting
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1939 - Dokumentnr: 309 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder et skjul over gjødselkummen
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1943 - Dokumentnr: 932 - Erklæring/avtale
Grensegangssak mellom bnr. 1, 6 og 12
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1965 - Dokumentnr: 136 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om grustak
Rettighetshaver: Mandal kommune
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.07.1971 - Dokumentnr: 1771 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:38
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannrett
Rett til ved
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.02.1977 - Dokumentnr: 316 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Reidar Gundersen (bnr.9)
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.04.1978 - Dokumentnr: 1287 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:41
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1990 - Dokumentnr: 5302 - Jordskifte
- sak nr. 18/81
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.2005 - Dokumentnr: 130 - Jordskifte
SAK NR 5/2000
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning


09.02.2007 - Dokumentnr: 187487 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om jordkabel.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.04.2010 - Dokumentnr: 294626 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Høksås Kåre
Fnr: 160546 26537
Bestemmelse om benyttelse
Gjelder bruksrett til sjøbod.
Rettet etter tinglysingsloven § 18 30.09.2010, AE, e.f. Korrigert føring i hht. det dokumentbeskrevne.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.2010 - Dokumentnr: 593072 - Best. om byggeforbud
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:64
Gjelder del av gnr. 79 bnr. 1.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.2010 - Dokumentnr: 817388 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:65
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.2015 - Dokumentnr: 637643 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:76
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.2015 - Dokumentnr: 937227 - Jordskifte
Marnar jordskifterett
Jordskiftesak 1000-2010-0029 Høksås
Gjelder bruksordning for hyttefelt og grenseavklaring
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2015 - Dokumentnr: 1088530 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:79
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187589 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:14
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187597 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:21
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187604 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:34
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187612 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:35
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187621 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:36
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.2016 - Dokumentnr: 1079225 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:80
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.2016 - Dokumentnr: 1095394 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:77
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.2017 - Dokumentnr: 33648 - Jordskifte
Marnar Jordskifterett
Jordskiftesak 16-084416REN-JKRI Makebytte - Høksås
Jordskifte - minnelig makebytte, grensegang
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.2017 - Dokumentnr: 36010 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:39
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.01.2017 - Dokumentnr: 60095 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:54
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


01.02.2017 - Dokumentnr: 97907 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:40
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.05.2017 - Dokumentnr: 529482 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:78
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.12.2017 - Dokumentnr: 1413117 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:81
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.2018 - Dokumentnr: 704532 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:27
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.11.2018 - Dokumentnr: 1552625 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:2
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


01.02.2019 - Dokumentnr: 136840 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:21
Bestemmelse om rett til to biloppstillingsplasser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.10.2020 - Dokumentnr: 3197375 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
27.11.2020 Arkivref. 20/64249-2
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


30.11.2020 - Dokumentnr: 3409805 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:54
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.2021 - Dokumentnr: 815834 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1


Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/79/85:
22.06.1907 - Dokumentnr: 900106 - Utskifting
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1939 - Dokumentnr: 309 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder et skjul over gjødselkummen
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1943 - Dokumentnr: 932 - Erklæring/avtale
Grensegangssak mellom bnr. 1, 6 og 12
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1965 - Dokumentnr: 136 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om grustak
Rettighetshaver: Mandal kommune
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.07.1971 - Dokumentnr: 1771 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:38
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannrett
Rett til ved
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.02.1977 - Dokumentnr: 316 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Reidar Gundersen (bnr.9)
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.04.1978 - Dokumentnr: 1287 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:41
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1990 - Dokumentnr: 5302 - Jordskifte
- sak nr. 18/81
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.2005 - Dokumentnr: 130 - Jordskifte
SAK NR 5/2000
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning


09.02.2007 - Dokumentnr: 187487 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om jordkabel.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.04.2010 - Dokumentnr: 294626 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Høksås Kåre
Fnr: 160546 26537
Bestemmelse om benyttelse
Gjelder bruksrett til sjøbod.
Rettet etter tinglysingsloven § 18 30.09.2010, AE, e.f. Korrigert føring i hht. det dokumentbeskrevne.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.2010 - Dokumentnr: 593072 - Best. om byggeforbud
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:64
Gjelder del av gnr. 79 bnr. 1.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.2010 - Dokumentnr: 817388 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:65
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.2015 - Dokumentnr: 637643 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:76
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.2015 - Dokumentnr: 937227 - Jordskifte
Marnar jordskifterett
Jordskiftesak 1000-2010-0029 Høksås
Gjelder bruksordning for hyttefelt og grenseavklaring
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2015 - Dokumentnr: 1088530 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:79
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187589 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:14
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187597 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:21
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187604 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:34
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187612 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:35
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2016 - Dokumentnr: 187621 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:36
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.2016 - Dokumentnr: 1079225 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:80
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.2016 - Dokumentnr: 1095394 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:77
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.2017 - Dokumentnr: 33648 - Jordskifte
Marnar Jordskifterett
Jordskiftesak 16-084416REN-JKRI Makebytte - Høksås
Jordskifte - minnelig makebytte, grensegang
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.2017 - Dokumentnr: 36010 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:39
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.01.2017 - Dokumentnr: 60095 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:54
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


01.02.2017 - Dokumentnr: 97907 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:40
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.05.2017 - Dokumentnr: 529482 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:78
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.12.2017 - Dokumentnr: 1413117 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:81
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.2018 - Dokumentnr: 704532 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:27
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.11.2018 - Dokumentnr: 1552625 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:2
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


01.02.2019 - Dokumentnr: 136840 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:21
Bestemmelse om rett til to biloppstillingsplasser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.10.2020 - Dokumentnr: 3197375 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
27.11.2020 Arkivref. 20/64249-2
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


30.11.2020 - Dokumentnr: 3409805 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:54
Overført fra: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.2021 - Dokumentnr: 815834 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:79 Bnr:1


Produktnummer: 5D0001A1-02D7-4077-92B4-6E7555314F6F Kategori: