Åmli

Høgvollvegen 3

Prisantydning
1 100 000 kr
Omkostninger
28 670 kr
Totalpris
1 128 670 kr
Formuesverdi
482 577 kr
Formuesverdi sekundær
1 737 278 kr
Kommunale avgifter
9 933 kr / år
Byggeår
1912
P-rom
149 ㎡
Bruksareal
165 ㎡
Tomteareal
623 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Restaureringsobjekt - Innholdsrik enebolig med garasje - Åmli sentrum

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over 3 etasjer og inneholder i u. etg: Inngang foran bygget inn fra fortauet, døren til venste da den andre er blokkert. U. etg inneholder et stort rom med kjøkkeninnredning, dusjbad m/wc og 2 rom.
1. etg har inngang på byggets kortside og innehoolder: gang, dusjbad med wc, bod og et rom. Spisestue/stue og kjøkken med spiseplass.
Loftsetasjen har inngang fra gårdsplassen bak boligen og inneholder Gang, dusjbad med opplegg for vaskemaskin, soverom, 3 alkover og kjøkken/stue/spisestueavdeling.

Standard

Boligen trenger oppgradering.
Det er hovedsakelig laminat, parkett, tregulv, belegg og fliser på gulv.
Veggene er med mdf plater, malt panel og baderomsplater, baderomspanel og fliser.
Ikea sort høyblank innredning i loftsetssjen, malt kjøkken med profiler i 1. etg og slett hvitt kjøkken i U. etg.
Dusjkabinett i U. etg og 1. etg. Glassbyggerstein i loftsetsasjen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 149 kvm, Bruksareal: 165 kvm Sekundærrom: 16 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje. 39  m²  - 1. Etasje. 67 m²  - Loftsetasje. 59  m².
P-rom underetasje inkl: Stue/kjøkken , Bad/vaskerom
P-rom 1.etasje inkl: Kjøkken , Stue , Gang , Bad/vaskerom , alkove.
P-rom Loftsetasje inkl: rom , Stue , Kjøkken , Gang , Bad/vaskerom.
S-rom Underetasje inkl.: 2 boder.
S.rom 1.etasje inkl: Bod.

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger
Tegning fremlagt med søknad om hybel datert 2010. Utførelse
avviker med hensyn til lyd og brann i henhold til teknisk
forskrift 2010.

Garasje:
Bra: 22 m² -  S-rom: 22 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som
stemmer med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

I følge åmli kommune er boligen bygd i 1912/1913.  Garasjen er bygd og tatt i bruk i 1998.

1912 i følge Åmli kommune.

Oppvarming

Det er vedovn i 1. etg og i loftsetasjen ellers elektrisk oppvarming
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Megler opplyser om at vannet hadde fryst før megler fikk tilgang til boligen. Megler har rekvirert rørlegger Knut Aaland vvs til å sikre boligen. Se rapport datert 24.02.23

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 12.04.23 10:32, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre enebolig, ukjent byggeår. Boligen fremstår som et renoverings objekt i sin helhet utfra bygningsmessig beskrivelse.
Taktekking med metallplater som er i dårlig forfatning, ikke anlagt undertak og kondensering og lekkasjer vil kunne oppstå.
Takkonstruksjon med synlig fukt/råte skader, museavføring og manglende plast/diffusjonssperre, lufting. Utvendig stående kledning der reparasjoner eller utbytting i sin helhet med anleggelse av lufting, museband må vurderes. Vinduer og dører der utbyttinger, reparasjoner utfra tilstand
og alder er påregnelig. Større skjevheter i utvendig forstøtningsmur som relateres til jordpress. Innvendig overflater med skader, påregnelig bruksslitasje og skjevheter i gulver, vegger, himling ble registrert. Våtrom i boligen vurderes renoveringsklare utfra mangler,
alder. Rom under terreng med fuktproblematikk som må sees i sammenheng med manglende fuktsikring, drenering og isolering av grunnmur.
Teknisk anlegg med vannrør, avløpsrør, elektrisk må påregnes oppgradert, reparasjoner og utbyttinger.
Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Metallplater som buler, synlig rust, manglende undertak og vurderes i dårlig forfatning i sin helhet.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet. Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter.
Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Utvendig > Dører:
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne
glassruter. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Enkelte småskader i betongtrapp.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
Museavføring stedvis i boligen ble registrert. Museaktivitet i vegger og himling vil være påregnelig.
Skjevheter i vegger, himling er registrert.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Synlig borrebille angrep i bakkant av bolig mot terreng, høyere fuktverdier i etasjeskille ble registrert.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad må sees i sammenheng med rom under
terreng, fuktproblematikk i bakenforliggende konstruksjoner. Skillevegg buler og fliser har sprukket, videre
undersøkelser med nedrivning av vegg anbefales.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >
Bad/vaskerom:
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke anlagt sluk utenfor dusjnisje med oppkant.
Vindu i dusjsone. Hull i gulv ved vaskemaskin, ukjent årsak men vurderes ikke våtsone på gulv. Ikke anlagt mekanisk ventilasjon.
Ukjent oppbygning da dokumentasjon på utførelse ikke er fremlagt, utførelse kan tyde på ufaglært.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Manglende fallforhold mot sluk, eldre teknisk anlegg.
Rom under terreng med utforet vegg med synlig fuktproblematikk. Manglende mekanisk ventilasjon. Misfarginger på belegg.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >
Bad/vaskerom:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er registrert avvik med avtrekk.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er registrert avvik med avtrekk. Det er påvist andre avvik.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er registrert avvik med avtrekk.
Det er avvik:
Strøm var ikke på i boligen og ikke funksjonstestet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer. Spørsmål til eier er ikke fylt ut pga. salg via fullmektig.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Manglende røykvarslere og brannslukningsapparater.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige
vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >
Bad/vaskerom:
Det er registrert symptom på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Synlig misfarginger i fuger i dusjnisje, skader i fuge rundt rist på sluk som kan tyde på bakenforliggende skader.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Musavføring i benkskap ble registrert.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Museavføring under skaper, manglende sokkel.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er mye museavføring i skaper.
Stekeovn og steketopp står mot vegg som ikke anbefales med hensyn til brannfare.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av
avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arenda kjør E-10 mot Tvedestrand. Ta av ved Grenstøl til Fiane  (RV 421) og følg veiskilt mot Åmli.  Fra Fiane tar du inn til høyre i rundkjøringen og følger RV 415 forbi Nes Jernverk , Ubergsmoen og avkjørsenen til Nelaug. Fortsett videre til du kommer til RV 41 og følg skilt til Åmli sentrum. Ta inn til Åmli sentrum og kjør gjennom sentrum, like etter bensinstasjon på høyre hånd, tar du opp mot politistsasjonen. Deretter første vei til venstre som er Høgvollvegen. Eiendommen ligger da som din fjerde på venstre hånd. Parker på tunet og adkomsten til loftsetasjen er like inn fra gårdsplassen. Adgang til 1. etg er fra kortsiden og adgang til U. etg er fra husets forside , inn fra gang/sykkel stien.

Beliggenhet

Beliggende like ovenfor Åmli sentrum, langs riksveien med fin utsikt. Spredt eneboligbenyggelse i nærområdet

Tomt

Areal: 623 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten består av en stor gruset gårdsplass og flere mindre plenområder. Steinsatt inngangsparti foran loftsetajen og trapper ned langs husets kortside. Her er det også et lite repo og hage ved inngangen til 1. etg.  Huset er tilpasset i terrenget og skråner ned mot riksveien. Gjerde og gamle steinsatte murer langs gang/sykkelveien. Hekk og beplantninger mot nabogrenser.

Parkering

Garasje med plass for en bil og ellers gode parkeringsforhold på egen eiendom

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ifølge opplysninger fra Åmli kommune. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig og kombinerte formål, tilhører reguleringsplan Åmli sentrum, datert 23.09.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Adkomst sørøst fra Høgvollvegen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) 28 670,- (Omkostninger totalt) 1 128 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgidter og gebyrer utgjør totalt kr. 9933.
-Renovasjon: 4893 kr.
- Vann fast gebyr inkl. MVA: 2633,75 Kr.
- Avløp fast gebyr inkl. MVA: 2038,75 Kr.
- Feiing: 367,50 Kr..
- Eiendomskatt 0 kr.
- pluss variabel forbruk vann/avløp per m3.

Kr. 9 933 pr. år

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 482 577,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 737 278,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høgvollvegen 3, Gnr. 39 Bnr. 37 og Gnr. 39 Bnr. 40 i Åmli kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0093

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/31-23-0093. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057217