Kristiansand-Vestheiene/Hellemyr

Høglivegen 9

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
86 220 kr
Totalpris
2 876 220 kr
Formuesverdi
591 587 kr
Formuesverdi sekundær
2 129 712 kr
Kommunale avgifter
8 916 kr / år
Byggeår
1964
P-rom
150 ㎡
Bruksareal
166 ㎡
Tomteareal
928 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Påmeldingsvisning tirsdag 14.02 Mjåvann - Enebolig med garasje, drivhus og tilleggstomt

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Vindfang, gang, stue, kjøkken, spisestue, bad og 2 soverom.
U.etg.: Gang, bad, vaskerom/ gang/bod og 2 store rom som er benyttet som stuer/soverom.
Garasje (ikke byggesøkt kommunen) og drivhus.

Standard

Innholdsrik bolig med følgende innhold 1.etg.: Vindfang med dør ned til u.etg. Gang med garderobeskap. Stue med peis, varmepumpe og utgang tomten. Seperat spisestue og kjøkken med spiseplass og god skapplass. Kjøleskap og oppvaskmaskin medfølger. Bad med vegghengt wc, baderomsinnredning og dusjkabinett. 2 soverom hvorav hovedsoveromet er stor med godt med garderober og utgang balkong. U.etg.: Gang med bod under trapp. Vaskerom/bod med vask og opplegg vaskemaskin (tørketrommel medfølger) Bod med egen utgang til hagen. Stort rom benyttet som kjellerstue. Her er det åpen peis og varmepumpe. Stort rom benyttet som stue/soverom med inngang flislagt bad. Dusjnisje, toalett og baderomsinnredning. Underetasjen er bodareal og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Stor usjenert tomt og egen tillegstomt. Drivehus. Platting og stor gressplen. Enkel garasje (ikke byggesøkt kommunen).

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 166 kvm Sekundærrom: 16 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje: 80 m²  - 1. etg. 86 m².
Underetasje - P-rom inkl.: Bad, trapperom, innredet rom, innredet rom.
Underetasje - S-rom inkl.: Bod, vaskerom/bod.
1. etasje - P-rom inkl.: Soverom, soverom 2, gang, vindfang, bad, stue, kjøkken, trapperom kjeller.

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei. Vinduer innredet rom nede er ikke store nok til rømning.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Kjelleretasjen er bodareal og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Rominndeling/vegger er endret fra opprinnelige tegninger. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1964 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk.
Peis med innsats i stuen og åpen peis i rom benyttet som stue i uetg.
Varmepumpe i stuen og i rom benyttet som stue i u.etg.
Varmekaber i gulv på begge bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 28.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig bygget 1964. Innholdsrik bolig som vil endres vesentlig når vei flyttes. Boligen har opparbeidet hage, er romslig med muligheter for den rette.

De fleste vinduer er nyere årgang, ny varmepumpe oppe, noe moderniseringer ellers. Samtidig eldre bygningsdeler og konstruksjoner som tilsier videre moderniseringer og vedlikehold. Det er påpekt merknader i rapport som tilsier vedlikehold på sikt, men osgå avvik som krever umiddelbare tiltak.

Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Boligen er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.

Det er kun boligen som inngår i rapporten. Garasje, lekehytter, utvendige boder etc. er ikke kontrollert.
Garasjer/boder med mer har generelt en enkel byggeskikk og standard.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Innvendig > Pipe og ildsted:
Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
På loft er det etablert isolasjon rundt pipe så man ikke har kontrollmuligheter sprekker. 1 etasje, ikke alle 4 sider klare slik at man kan kontrollere sprekker.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det ble utført hulltaking i innredet rom , mot inngangsside. Kom inn til bakenforliggende veggplater, der var det synlig tegn til fukt på eldre plate. Det ble avdekket plast bak plate, dette er feil utførsel ifølge SINTEF. Om mer enn halvparten av vegg er tilbakefylt så anbefales ikke plast. Videre er det noe merkbar fuktig isolasjon, og ved fuktmåling i treverk så er det vesentlige utslag som tilsier av fukt og muggsopp kan etableres. Det bør utføres ytterligere undersøkelser for å avdekke om alt av påforet treverk bør fjernes, tørkes ut og deretter re-etableres, men dette må sees i sammenheng med drenering. Utfra at det er oppforet gulvflater (over betonggulv) i deler av kjeller så bør man være obs på at det er risiko for avvik også her.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderommet er nylig modernisert på egeninnsats. Generelt synlig på avslutninger fuger mm. Ingen fuktsikringsløsning lik dagens standard i rommet. Eldre sluk, denne må byttes ved neste renovering.

Våtrom > Generell > Vaskerom/bod:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning. På inngangsside så er det skråning/fjellside ned mot boligen som kan medføre endel ekstra overvann ved nedbør. Dette ledes så ned på betongdekke, sprekker i betongdekke gjør at dette blir nok endel belastning også inn under og bak boligen. Ved utbedring drenering så må man sørge for å drenere vann bort på en god måte.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Enkelte kleningsbord byttet men hovedsaklig eldre/fra byggeår. Varierende grad av alder og værslitasje, fremstår hovedsaklig OK men generell oppsyn og vedlikehold påregnes.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er lufting ned mot gesims men isolasjon er stedvis presset opp mot undertak noe som kan redusere luftingen. Ikke observert åpenbare kondensmerker som følge.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: Oppe er det nyere vinduer fra 2005-2019, med unntak av to på baderom. De samme nede, eldre vindue baderom. På enkelte av de nyere vinduer så er det noe merker etter byggskum liknende på karmer.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Eldre balkongdør soverom, tar endel i svillen. Dører ellers tar i karm/svill og anbefales justert.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk 85 cm, dagens forskrifter tilsier de skal være 100 cm.

Utvendig > Terrasse støpt dekke og trapp:
Det er avvik: Det har tidligere vært sig i trapp, støpt dekke og det er også noe sprekker i forstøtningsmur mot hage. Ansees ikke kritisk, men bør holdes under oppsyn for utvikling.

Innvendig > Overflater:
Det er avvik: Stedvis ufagmessig utførsel, synlig på avslutninger lister rundt dører etc. Stedvis merker etter årenes løp rundt om.

Innvendig > Innvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kun rekkverk en side og avstand mellom spiler er stor, fallfare barn.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill. Endel av dem lugger i svill.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
Det er avvik: Våtromsplater hviler ikke på list under slik ønskelig. Ved fuktpåkjenning kan platene fuktsvelle i bunnen.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Ikke fall mot sluk. Noe oppkant dørsvill men ingen synlig membranløsning oppkant.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Sluk kontrollert, evt membranløsning skjult av flislim/fug.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad:
Det er avvik: Det er ikke synlig drensspalte under wc. Dette medfører at man ikke vil avdekke evt. lekkasje fra skjult sisterne i vegg.

Våtrom > Ventilasjon > Bad:
Det mangler styrt tilluftsventilering.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er avvik: Eldre innredning. Malte fronter, stedvis noe ufagmessig utførsel synlig på overflater.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmesentral:
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Gjelder varmepumpe nede.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikrinsgkap plassert i vindfang og er modernisert til automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Les også punkt rom under terreng og se i sammenheng. Fuktig miljø inne kommer fra manglende funksjon drenering.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Stedvis.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Det er avvik: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja, sprekk i grunnmur.

Kjenner du til om de er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
- Ja, flis gulv og vegg nede.

Redegjør for årstallet og hva som ble gjort:
- 2019.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
- Ny sluk.

Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses:
- Egeninnsats.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand sentrum kjør mot Søgne. I Farvannsbakken ta til høyre mot skilt Mjåvann Industriområde:Følg veien ca. 300 meter og ta til høyre inn Høglivegen. Når veien deler seg ta til venstre og boligen ligger innerst i veien og er merket med Sørmegleren til salgsplakat. Fellesvisning vil bli skiltet.

Beliggenhet

Beliggende i et lite boligområde på Mjåvann. Mjåvann er i stor utvikling med stre utbyggningsplaner på Mjåvann industriområde. Kun ca. 7 km fra Kristiansand sentrum. Buss stopp like utenfor boligen.  Kort vei til butikk på Hellmyr og Brennåsen, skoler og barnehager. Flotte turområder og badevann i nærheten.

Tomt

Areal: 928 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning til oppføring av enebolig, datert 26.07.1967.

Det foreligger ingen dokumentasjon for garasje i kommunens arkiv. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Tilkoblet offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr. 5772 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 10.08.1965
Bestemmelse om vann/kloakkledning og bestemmelse om gjerde.

Dagboknr.: 824 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 21.01.1991
Avtale med Statens Vegvesen om anlegg og vedlikehold av støyskjermer langs E-18.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Tilleggsmatrikkel er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 220,- (Omkostninger totalt) 2 876 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 916 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feiing og gebyr for vann- og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2022 beregnet til kr. 3 086,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 630,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 591 587,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 129 712,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høglivegen 9, Gnr. 610 Bnr. 264 og Gnr. 610 Bnr. 347 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og oppvaskmaskin.
Tørketrommel medføler. Div. møbler medfølger. Lampe i tak i spisestue medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-22-0082

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-22-0082. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Annonsepakke To halvsider i FVN 29/10 og 1/11 (Kr.5 500) Fornyelse annonse Finn.no januar 2023 (Kr.2 200) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 790 000,-) (Kr.62 775) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.102 310)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062489