Hillestadheia

Hillestadheia 215

Byggeår
2009
Internt bruksareal (BRA‑i)
148 ㎡
Bruksareal
157 ㎡
Tomteareal
1 196 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Bud mottatt - Romslig hytte med spektakulær utsikt - Usjenert beliggende med optimale solforhold

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytta har alt på ett plan og inneholder entre, gang, bad, 4 soverom, stue/kjøkken, toalettrom med opplegg for vaskemaskin og teknisk bod med sluk. Loftsrom. En utvendig bod.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Loftsrom fremkommer ikke av tegninger mottatt av kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Oppvarming

Peis og vedovn. Varmekabler i yttergang, soveromsgang, på bad og toalettrom. Varmepumpe med wifi.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på eiendommen.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte på Hillestadheia ca. 630 moh med gode solforhold. Hytta ligger fint til på romslig tomt. Hillestadheia ligger i Tovdal nær Hillestadgalleriet. Hillestadheia er det nærmeste høyfjellsområdet til kystbyene i Aust-Agder. I området er det fine oppmerkede turstier i fjellet. Flotte forhold for langrenn med ca. 32 km. oppkjørte skiløyper vinterstid. Gode fiskemuligheter med ca. 20 fiskevann på heia rundt hyttefeltet med mulighet for gunstige årskort for hytteeiere. Bademuligheter i området. Nærmeste dagligvarebutikk finner du på Dølemo. Nærmeste sentrum er Åmli hvor du finner flere butikker, bensinstasjon, bank, apotek, cafè.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 30.07.2007. Ferdigattesten gjelder hytte. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Privat vei, vann og avløp. Grunneier i området drifter felles vann og avløp, årlig kostnad for vannforsyning for 2024/2025 er kr. 4.015,-, årlig kostand for avløp er for 2024/2025 kr. 6.300,-. Brøyting og vedlikehold av vei, årlig kostnad for 2024/2025 kr. 3.900,-. Det er også mulighet for brøyting av parkeringsplass på tomt, dette koster kr. 2.800,- per år for 2024/2025.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan del av Felt 2 "Grånhommen sør", del av Felt 4 "Rjupereirheia nord", og del av Felt 5 "Lindeheia nord", Hillestadheia Hyttegrend, Tovdal, gnr. 9, bnr. 1 i Åmli kommune, ikrafttredelsesdato 13.06.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er ubebygde tomter og pågående utbygging i området.

Adgang for utleie

Hytta har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/59:
08.11.2007 - Dokumentnr: 908943 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32


01.01.2020 - Dokumentnr: 1198404 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:9 Bnr:59


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 82 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 98 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Åmli kommune opplyser at eiendomsskatt for 2024 er kr. 0,-.
Det er eiendomsskatt i Åmli kommune. Dette beregnes etter egne regler. Kommunen opplyser om følgende på sin hjemmeside: For bustader/fritidsbustader med tom til desse, samt ubebygde tomter til dette formål, er eigedomsskattesatsen 4 promille. Se www.amli.kommune.no.

Nøkkelinformasjon

Standard

Følgende oppgraderinger er gjort:
Beiset hele hytta sommer 2021. Lagt inn fiber sommer 2021. Laget dør i svalgang sommer 2021. Montert varmepumpe januar 2022. Flislagt utebod sommer 2022. Utvidet parkering sommer 2022.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst AS den 04.01.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Våtrom - 1. etasje - Teknisk bod med sluk - sluk, membran og tettesjikt: Det er mangler membran/tettesjikt som oppkant langs vegger og ved dør. Det er heller ikke synlig membran i sluk. Det foreligger ingen dokumentasjon på arbeider eller produkter som er benyttet.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det var kun deler av terrasse og skiferplattinger som var tilgjengelig for inspeksjon. Disse fremstod i god stand. TGIU settes likevel, da det kan foreligge avvik på områder som var dekket med snø. Det bør foretas nærmere undersøkelser av plattinger/terrasser når de er snøfrie.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det ble registrert enkelte deformerte nedløpsrør som sannsynligvis er blitt utsatt for frostspreng. Det ble registrert et knekt krokfeste som er ment å holde pannebord for torv.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert muselort og musefeller i loftsrom. Dette er en indikasjon på at konstruksjonen ikke er helt tett for mus, noe som medfører risiko for skjulte skader i konstruksjon.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Overflater Gulv: Det er ikke tilstrekkelig fall og høydeforskjell for lekkasjesikring mellom dør og sluk. (flatt/under 25 mm.). Merk: Dagens løsning med dusjkabinett og badekar fungerer med tanke på at bruksvann ledes til sluk via direkte rørløsninger. Om ny eier imidlertid ønsker annen løsning med dusjing direkte på flis, gjøres det oppmerksom på at fallforhold rundt sluk ikke tilstrekkelig.
- Våtrom - 1. etasje - Teknisk bod med sluk - Overflater Gulv: Våtromsgulvet er bortimot helt flatt og har ikke tett oppkant ved dør. Eventuelt lekkasjevann vil renne ut i tilstøtende rom før det finner veien til sluk.
- Våtrom - 1. etasje - Toalettrom med opplegg for vaskemaskin - Overflater Gulv: Våtromsgulvet har ikke fallforhold mot sluk som tilfredsstiller krav til lekkasjesikring. Høydeforskjell mellom sluk og topp tettesjikt ved dør er under 25 mm. Ved en eventuell større lekkasje, vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom før det finner veien til sluk.
- Våtrom - 1. etasje - Toalettrom med opplegg for vaskemaskin - Sluk, membran og tettesjikt: Det foreligger ikke dokumentasjon på membranarbeider, samt ukjente tetteløsninger bak list ved dør.
- Tekniske installasjoner - Ventilasjon: Ventileringen i oppholdsrom er mangelfull. Det er ikke ventiler i vinduer eller på vegg/tak. Hytten har heller ikke noen form for ventilasjonsanlegg utover avtrekksvifte på våtrom og kjøkken.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Vinduer: Et av vinduene fungerer ikke helt som det skal når det åpnes sideveis, da det løsner i øvre hengsel.
- Utvendig - Takvinduer: Takvinduer på tak med torv er en risikokonstruksjon som trenger jevnlig utvendig vedlikehold. Vinduene kunne ikke åpnes på befaringsdagen på grunn av snø.
- Innvendig - Overflater: Ved kontroll av fliser ble det registrert noe bom/hulrom. Fliser med bom kan være mer disponert for å løsne, eller knekke ved støt.
- Innvendig - Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmålinger eller at fritidsboligen er utført med radonsperre. Fritidsboligen ligger for øvrig i et område skravert gult, som betyr aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "lite sannsynlig skadelig", eller "normale forekomster".
- Innvendig - Innvendige dører: Et par dørblad tar borti karm ved lukking.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Sluk under badekar er lite tilgjengelig for inspeksjon/renhold.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Sanitærutstyr og innredning: Vegghengt sisterne mangler dreneringsutløp. Det er ukjent for undertegnede om lekkasjesikring er ivaretatt på andre måter.
- Kjøkken - 1. etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet, samt at vannrør i kjøkkenskap mangler sluttmuffe på vannrør.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Hytta har kameraovervåkning. Ring hytta varm fra DEFA.
Årlig kostand (2024/2025) for fiskekort for tomteeiere, inntil 4 stenger (for de som ønsker) kr. 495,-. Drift og vedlikehold av løypenett, årlig kostnad kr. 900,- for 2024/2025.
Det gjøres oppmerksom på at hytta er rengjort før visning, og det vil kun bli tatt en enkel utvask før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17230115. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/59:
08.11.2007 - Dokumentnr: 908943 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32


01.01.2020 - Dokumentnr: 1198404 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:9 Bnr:59


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer renovasjon.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over grunnmur av betong og støpt plate. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende villmarkskledning. Saltak tekket med torv. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål. Hovedsakelig PVC vinduer med 2-lags isolerglass, utenom to takvinduer i loftsrom med karmer og rammer av tre. Malt hovedytterdør og boddør i tre. Balkongdør er av PVC og har 2-lags isolerglass. Terrasse av tre og skiferplatting, og område med fliser bak hytten.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 6.000 kwh.

Polisenummer

7407229

TV/Internett/Bredbånd

Hytta har fiber.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2021.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Malt/beiset, sommer 2021 Montert levegg og rekkverk på platting, sommer 2021 Satt inn "dør" i svalgang for å dempe trekk/vind, 2021.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Ja, Vann og avløp er tilknyttet privat anlegg tilhørende utbygger av hyttefeltet.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2021.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Bytta blandebatteri på kjøkken.
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? - Ja, Noen skiferheller ute kan høres løse ut når en banker på de, og noen få fuger har fått frostsprengning.
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, Forrige eier hadde mus på kaldtloft, men vi har ikke hatt det i vårt eie, Musefeller står der i beredskap.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Noe frostsprengning på takrenne nedløp. Varmepumpe montert av Halorsen elektiske januar 2022.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

IF, årlig forsikringspremie ca. kr. 7.539,-.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 2 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.900,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital grunnpakke kr 3.700,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 96 300,- inkl. mva.
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: 2B63C876-A36A-4C82-9A1F-C935932F2A31 Kategori: