Hillestadheia

Hillestadheia 158

Prisantydning
2 950 000 kr
Omkostninger
30 220 kr
Totalpris
2 980 220 kr
Byggeår
2022
P-rom
61 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Tomteareal
1 233 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Lekker nyoppført hytte med flott utsikt på romslig tomt

Om eiendommen

Innhold

Hytta har alt på ett plan samt hems og inneholder entre/gang, bad/vaskerom, 3 soverom og stue/kjøkken i åpen løsning. Det er i tillegg en bod/teknisk rom med inngang utenfra.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Vindu på hemsen er for lite som rømningsvindu. Hems er ikke godkjent til varig opphold.

Oppvarming

Peis. Varmekabler i gang og på bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Flott beliggende nyoppført hytte på Hillestadheia ca. 630 moh med gode solforhold og fin utsikt. Hytta ligger fint til på romslig tomt. Hillestadheia ligger i Tovdal nær Hillestadgalleriet. Hillestadheia er det nærmeste høyfjellsområdet til kystbyene i Aust-Agder. I området er det fine oppmerkede turstier i fjellet. Flotte forhold for langrenn med ca. 32 km. oppkjørte skiløyper vinterstid. Gode fiskemuligheter med ca. 20 fiskevann på heia rundt hyttefeltet med mulighet for gunstige årskort for hytteeiere. Bademuligheter i området. Nærmeste dagligvarebutikk finner du på Dølemo. Nærmeste sentrum er Åmli hvor du finner flere butikker, bensinstasjon, bank, apotek, café.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.06.2022 Ferdigattesten gjelder Fritidsbolig - gnr. 9, bnr. 143. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Årlig kostnad ca. kr. 2.800,-. Brøyting på eiendommen er valgfritt og koster ca. kr. 2.350,- per år. Hytta er tilknyttet privat vann- og avløpsanlegg. Årlig avgift for vannverk utgjør ca. kr. 3.750,-. Årlig kostnad for avløpsanlegg utgjør ca. kr. 5.050,-.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse-frittliggende , tilhører reguleringsplan Del av Bjønnshiknatten, ikrafttredelse 01.08.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Området er under utbygging. Bygging vil forekomme. Det er flere ubebygde nabotomter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/143:
16.01.2007 - Dokumentnr: 133029 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2008 - Dokumentnr: 976727 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32
Gjelder denne registerenheten med flere


14.12.2022 - Dokumentnr: 1419534 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


22.06.2021 - Dokumentnr: 753844 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32
Elektronisk innsendt


Økonomi

Omkostninger kjøper

2 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 550 000,-))

30 220,- (Omkostninger totalt)

2 980 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Åmli kommune. Dette beregnes etter egne regler. Kommunen opplyser om følgende på sin hjemmeside: For bustader/fritidsbustader med tom til desse, samt ubebygde tomter til dette formål, er eigedomsskattesatsen 4 promille. Se www.amli.kommune.no.

Nøkkelinformasjon

Standard

Pen, nyoppført hytte med moderne løsninger og tradisjonelle materialvalg i tidsriktig utførelse.

Hyggelig stue og kjøkken i åpen løsning. Det er god takhøyde og peisovn i rommet. Store vinduer med flott utsikt. Spotter i taket, beiset panel på vegger og furugulv. Pen kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer.

Praktisk entre/gang med fliser og varmekabler på gulv. Det er trapp/stige opp til hemsen fra entre/gang.

Pent bad med belegg og varmekabler på gulv. Baderomplater og panel på vegger. Badet inneholder innredning med vask, dusjnisje og toalett.

Det er tre soverom i hytta. Alle soverommene i 1. etasje.

Hyggelig hems med lav takhøyde. Vindu på hems er for lite som rømningsvindu.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hytta er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/143:
16.01.2007 - Dokumentnr: 133029 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2008 - Dokumentnr: 976727 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32
Gjelder denne registerenheten med flere


14.12.2022 - Dokumentnr: 1419534 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


22.06.2021 - Dokumentnr: 753844 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:9 Bnr:32
Elektronisk innsendt


Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d.
Kommunens hjemmeside opplyser blant annet om følgende kommunale avgifter for 2022.
Kr. 4 218 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer Renovasjon kr. 3.850,- og feiing kr. 368,-.

Byggemåte

2022 i følge Åmli kommune. Grunnmur består av glava isolerte i elementer og isolert såle. Stående dobbelfalset låvekledning, isolerte yttervegger 150mm + 50 mm isolert teknisk sjikt.

Info strømforbruk

Det er ikke opplyst om strømforbruk da hytta ikke har vært i bruk.

Polisenummer

1052579

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Frende Forsikring

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 2,5 % inkl. mva, minimum kr. 49.000,-.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.500,-, oppgjørshonorar kr 9.900,-, digital grunnpakke kr 2.990,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 76 390,- inkl. mva.
Produktnr: 6B58806F-9214-47C1-85BC-1F288B22AD58