Hilleneset

Hilleneset 81

Prisantydning
3 800 000 kr
Omkostninger
112 000 kr
Totalpris
3 912 000 kr
Formuesverdi
329 323 kr
Byggeår
1981
Internt bruksareal (BRA‑i)
91 ㎡
Bruksareal
91 ㎡
Tomteareal
2 860 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Sjarmerende hytte med fantastisk utsikt og ideelle solforhold | Stor tomt på 2,8 mål | Egen brygge | Skjærgårdsperle

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Sjarmerende hytte med en fantastisk beliggenhet som inneholder:
Gang, stue/kjøkken, toalettrom, 2 soverom samt 2 rom som er innredet med senger(På tegninger vask og bod)

Det er i tillegg en frittliggende bygning som inneholder: Soverom, toalettrom og bod.

Hytta er endret i fra opprinnelige godkjente tegninger. Det som i dag er toalettrom er markert som soverom på tegningene. En del av soverom og vask er slått sammen. De to første innredet rom på høyre hånd når man kommer inn døra er på tegninger markert som vask og utvendig bod. Disse rommene er opprinnelig ikke godkjent for varig opphold og ikke søkt endring i kommunen til innredet rom. Kjøper overtar risikoen om tilbakeføring om det kommer pålegg fra kommunen.

Det finnes ingen tegninger på anneks/ frittstående bygning. Det vites derfor ikke om denne er søkt godkjent eller ikke i kommunen. Kjøper må påregne at denne ikke er omsøkt og overtar risikoen.

Det finnes ingen tegninger av bryggeanlegg i kommunens arkiver. Dette ble i 2000 adressert fra kommunen til daværende eier og bedt om å søke bryggene godkjent. Daværende eier svarte kommunen med et skriv om bryggeanlegget hadde vært der siden 1982 da uten videre tiltak fra kommunen ble gjort. Kommunen besitter uansett ikke noen form for dokumentasjon om at bryggene er lovlig omsøkt. Om bryggene anses som godkjente eller må omsøkes vites ikke. Kjøper overtar risikoen om tilbakeføring eller å søke dem godkjent om det kommer pålegg fra kommunen.

Oppvarming

Det er peisovn i stue.
Forøvrig elektrisk.

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst med båt.

Parkering

Det er brygger med god plass til båt. Se informasjon om brygge under innhold.
Det er ikke biloppstillingsplass.

Beliggenhet

Hytta har en fantastisk beliggenhet på Hille, en av Mandals vakre sørlandsperler. Fra tomten er det flott panoramautsikt ut i fjorden og skjærgården. Kun et par minutter ned til brygge, badeplasser og flotte rekreasjonsområder. På øya finnes flotte turområder, oppmerkede stier, fine svaberg og idyll. Fiske- og bademuligheter fra egen brygge.
Her er det rolig og attraktivt å ha hytte. Mandal sentrum er en kort båttur unna i finskjærgård.
Kommunen besitter ikke tegninger av brygge i sine arkiver.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Kjøper overtar risikoen på om bygget ikke lovlig kan tas i bruk. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Vei, vann og avløp

Det er gangsti fra brygga og opp til hytten. Det er ikke bilvei frem til hytten

Det er vann i fra felles borehull hvor det er etablert et vannlag og det har til nå vært innbetalt kr 1000 i året.
Vannlaget består pt av 10 medlemmer. Systemet har vært i drift siden 2008.
Åpning og stenging av systemet er avhengig av temperatur. Normalt vil systemet settes i drift rundt påske og stenges ut i oktober.
Systemet er ikke frostsikker og det må hensynas ifm drift.
Det betales inn en årlig sum for å dekke drifts og vedlikeholdskostnader. Uforutsette kostnader som ikke kan dekkes av driftskontoret fordeles på vannsystemet brukere.
Systemet driftes på frivillig basis.

Det er en driftsgruppe, pt 3 personer, som tar seg av oppstart og nedstenging. Denne kan rulleres om nødvendig.
Den enkelte hytteeier er ansvarlig for sitt system nedstrøms vannlagets stengeventil.

Det er ikke godkjent utslipp fra hytten og dermed ikke lov å legge inn vann.
Eiendommen har innlagt vann i tilbygget/annekset med vask og dusj. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område og er en del av kommuneplanens arealdel 2023-2035. Deler av tomten er avsatt til fritidsbebyggelse nåværende (vestre del av tomten) og resten av tomten er definert som LNFR-areal.
Delarealer Delareal 1 531 m Arealbruk Fritidsbebyggelse,Nåværende OmrådenavnH2
Delareal 1 329 m Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Eiendommer som ligger i et uregulert område og avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Se kommuneplankartet for areal vedlagt i salgsoppgaven.

Adgang for utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/82/8/1:
18.11.1980 - Dokumentnr: 3892 - Erklæring/avtale
Gjelder feste
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser


18.11.1980 - Dokumentnr: 3892 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 40 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 600
BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 298223 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:82 Bnr:8
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1980 - Dokumentnr: 3892 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:82 Bnr:8
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:82 Bnr:311
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 95 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 112 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Hvitevarer medfølger i handelen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/82/8/1:
18.11.1980 - Dokumentnr: 3892 - Erklæring/avtale
Gjelder feste
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser


18.11.1980 - Dokumentnr: 3892 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 40 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 600
BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 298223 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:82 Bnr:8
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1980 - Dokumentnr: 3892 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:82 Bnr:8
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:82 Bnr:311
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter utgjør eiendomsskatten på kr 3 688,-.
Det er ingen avgifter til kommunen på vann/avløp.

Renovasjon kommer i tillegg og utgjør ihht. hjemmeside kr. kr 2 090,-.

Byggemåte

Se tilstandsrapport

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Bygd nytt toalett etter at den gamle utedoen brant ned i 2009

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Rundt pipe og over stovebord har det ved enkelte vindretningar vore sett tegn til fukt i taket.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
4.1.2 Årstall 2021
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufalglært
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Byttet vinduer i kjøkkenkroken

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?
Vatn frå brønn saman med ca 10 andre hytter i området

12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
I plenen på det lågaste punktet ligg ein drenerings ventil. Denne burde ligget på ein annan plass. Blir liggande under vatn til tider, og har rusta fast.

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?
Litt skjeve golv.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Har av og til vore mus innom hytta iløpet av vinteren. Maur på kjøkken benken, dei to siste sommrane, forsvinn etter gift servering.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Taket i svalgangen mellom anneks og do.

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?
Toalettet ble satt opp etter at utedoen brant opp av eit lynnedslag. Dusjen og varmtvatn i dette rommet er ikkje søkt om.

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.
Har vore lekasje i taket på anneks (2021) Dette har eg ordna sjølv.

Produktnummer: 71189A9E-91E4-4558-A793-1EC41A1590B4 Kategori: