Risør By 

Hestehagen 2 A - D

Prisantydning
2 190 000 kr
Byggeår
2023
P-rom
49 m2
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
4 2 1. 49 ㎡ 51 ㎡ 2 198 290 kr

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte leiligheter i 4-mannsbolig i attraktivt område nær sentrum

Om eiendommen

Innhold

Alle leilighetene inneholder entrè, bad, 2 soverom, bod/teknisk rom og stue/kjøkken. Terrasse foran leilighetene i 1. etg., og balkong til leilighetene i 2. etg.

Standard

Leilighetene leveres med normal nybyggstandard. Komplett kjøkkeninnredning fra HTH i hht. plantegning. I kjøkkenleveransen er ventilator inkludert. Andre hvitvarer er ikke inkludert i leveransen. Alle boligkjøpere får ett eget møte med kjøkkenleverandøren. Bad leveres med flislagte gulv med varmekabler. Vegger med Fibo våtromsplater i craked sement eller hvitt 60x40 cm flismønster. 80 cm baderomsinnredning i hvit utførelse med heldekkende vask og speil. 90x90 cm dusjhjørne med dusjdører i herdet glass. Gulvmontert wc. I alle beboelsesrom leveres 1-stavs laminatgulv hvitpigmentert XL, og ferdigmalte panelplater på vegger. Se forøvrig vedlagte leveringsbeskrivelse og romskjema.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være 2. kvartal 2024 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 31.12.2023. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Oppvarming

Varmekabler i entrè og bad.

Ventilasjon

Boligen leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjengivning.

Innblåsing i stue/soverom, avtrekk på kjøkken, bod og våtrom. Luftinntak på fasade. Avtrekk på kjøkkenhette har eget avtrekk ut. Tilluft under dørblad.

Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod/teknisk rom iht. tegning.

Diverse

Avbestilling:

Dersom forbrukeren avbestiller før byggestart er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Bygget er forsikret under utbygges byggforsikring frem til overtakelse. Det vil bli tegnet fullverdiforsikring gjennom sameiet før overtakelse av leilighetene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Risør sentrum kjører man ut Kragsgate. Ta til høyre i rundkjøringen ved bensinstasjonen og inn på Furumoveien. Ta til venstre inn på Sundsveien og første til venstre inn på Vestlandsstykket. Ta så til høyre i første avkjørsel, så kommer feltet på venstre hånd. Leilighetene vil bli oppført på første ubebygde tomt på venstre hånd.

Beliggenhet

Hesthagen ligger flott til i et boligområde med variert bebyggelse. Innover Vestlandsstykket er det både nyere og eldre boliger, samt noen leiligheter. Fra feltet er det kort vei ned til sjøen med flere fine badeplasser, gangavstand til offentlig badeplass Mindalen. Nede på Krana har man Risør båtsenter hvor det er et moderne bryggeanlegg med mulighet for å leie båtplass. Herfra er det kun en kort båttur ut i Risørs vakre skjærgård. I området rundt Hesthagen er det mye flott natur. De siste årene er det merket flere turløyper i området, blant annet til Vakthusheia, på Barmen med mer. En kort kjøretur unna har man den koselige, hvite trehusbegyggelsen i Risør sentrum. Her er det flere selvstendige butikker og flere arrangementer gjennom året, med blant annet Risør Trebåtfestival og Villvinmarkedet som to av de mest kjente. Det er ca 15 minutters kjøring opp til E-18.

Tomt

Areal: ca 800 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten fradeles gnr. 14 bnr. 665, og vil bli seksjonert i 4 seksjoner. Nøyaktig tomteareal er p.t. ikke oppmålt, og tomteareal kan avvike noe.

Tomten leveres opparbeidet iht til skisse/beskrivelse. Noe avvik kan forekomme.
Tomten leveres med sådd plen, der det skal være plen. P-plasser og inngangsparti vil bli gruset
Det blir fellestomt med eksklusiv bruksrett utenfor/terrasse til leilighetene i 1 etg.
Renovasjonen legges opp til på egen felles tomt. Det kan gjøres avtaler med RTA om felles dunker.

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser til hver leilighet på sameiets felles grunn.

Selger forbeholder seg retten til å organisere uteområder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Prosjektet/eiendommen ligger inn under Reguleringsbestemmelser for Vestlandsstykket, som gjelder gnr 14, bnr 14 med flere i Risør, sist revidert 13.03.2016. Planen omfatter hele utbyggingen, og kjøper av de hhv eiendommene kan ikke motsette seg realisering av tiltak innenfor planens begrensninger.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommene vil bli tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Dersom det etableres velforening kan det stilles krav om at de som eier eiendom i området blir medlem og betaler medlemsavgift.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Bygges etter Tek-17. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon.
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Ervervet av eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Det er ikke boplikt i Risør kommune.

Usolgte leiligheter

Selger står ansvarlig for å dekke utgifter for usolgte leiligheter.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Leiligheter i 1. etg.:
2 A: Solgt
2 D:  kr. 2 190 000,- (NB: prisen er fast)
Leiligheter i 2. etg.:
2 B: Solgt
2 C: Solgt

Omkostninger
2,5% dokumentavgift (av tomteverdi kr. 285 000,-) Kr. 7 120,-
Tiglysingsgebyr skjøte kr. 585,-
Tinglysingsgebyr pantedokument kr. 585,-

Totalpris inkl. omkostninger:
Leiligheter i 1. etg. kr. 2 098 290,-
Leiligheter i 2. etg. kr. 2198 2980,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

10% av  kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Eiendomsskatt og kommunale avgifter blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader.

Eiendomsskatt

For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Risør kommune for nærmere info.

Faste løpende kostnader

Selger vil utarbeide budsjett for felleskostnader.
Dette vil dekke kostnader til fullverdiforsikring og andre driftskostnader. Øvrige kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hestehagen 2 A - D, Gnr. 14 Bnr. 665 i Risør kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Kjøper har innen gitte frister mulighet for å bestille tilvalg og endringer.  Det er begrenset anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:

Minimum 50 % av leilighetene må forhåndsselges, og Selger tar forbehold om at offentlig tillatelse gis. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av selger innen 31.12.2023 . Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge og ikke realisere prosjektet. Etter 31.12.2023 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Selger har søkt godkjenning om Husbankfinansiering for leilighetene.

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-23-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-23-9001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 46.000,- + mva per enhet, som betales av Selger.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

31.07.2023

Finn.no - samleannonser for nybygg

Finn.no: Prosjektets beskrivelse

Prosjektet består av 4 innholdsrike selveierleiligheter. Se tomtekart og tegninger i prospekt. Du kan også se ledige enheter og benytte boligvelgeren på prosjektets egne hjemmeside. https://huscompaniet.no/prosjekter/hestehagen/

Finn.no: Prosjektets ferdigstillelse

Planlagt 2. kvartal 2024

Finn.no: Prosjektets fremgang

I salg
Produktnr: 3073579