Bamble - Herre

Herrejordet 23

Kommunale avgifter
1 357 kr / mnd
Byggeår
1932
P-rom
128 ㎡
Bruksareal
128 ㎡
Tomteareal
239 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med sentral plassering på Herre - Eldre standard

Om eiendommen

Standard

Boligen holder eldre standard, og fremstår med oppussingsbehov. Planløsningen har potensial for endringer og annen inndeling, med flere forskjellige bruksområder. Boligen er registrert som en hel tomannsbolig med 2 separate boenheter, men er i bruk som enebolig i dag.

Inngang til romslig entré, som fra opprinnelig løsning er åpnet opp. Her er det god plass til oppheng av yttertøy og oppbevaring for øvrig.

Videre inn i stuen er det plass til spisestue og sofagruppe. Her er det montert lukket peisovn med glassdør.

Kjøkkenet ligger separat og har adkomst fra entré. Rommet er av god størrelse, og ved en eventuell åpning mot stue får man et godt allrom. Det er montert eldre kjøkkeninnredning som har godt med benkeplass.

Videre i 1. etasje er det et stort soverom med god plass til dobbeltseng, garderobeløsning og skrivepult.

Toalett/vaskerom i etasjen har montert wc, utslagsvask og opplegg til vaskemaskin.

Himlingen i boligens 1. etasje er lektet ned, og det er mulig å åpne opp for å få høyere himling.

I 2. etasje er det romslig stue med peisovn. Rommet er godt egnet for å dele av for å få ett eller to soverom ekstra. Videre er det ett soverom som i dag har dør fra gangen og åpning mot stuen.

Baderommet i etasjen har belegg på gulv og tapetserte vegger. Her er det montert servantseksjon med tilhørende veggskap og speil, dusjkabinett, badekar og wc.

Fra gangen er det utgang til stor terrasse på delen av boligen som ligger over soverommet i 1. etasje. Her er det gode solforhold og god plass til flere typer møblement.

Kjelleren har utvendig adkomst, og det er godt med lagringsplass. På grunn av lav takhøyde er arealet i kjelleren ikke målbart, og derfor ikke oppgitt som en del av boligens totale areal.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 128 kvm, Bruksareal: 128 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 76 m²  - 2. etg. 52 m².
P-rom inkl:
1. etg.: Entré/trapperom, soverom, vaskerom/wc, kjøkken og stue
2. etg.: Gang, bad/wc og 2 soverom
Under boligen er det full kjeller. Denne har lavere takhøyde enn kravet for å være målbart areal. Arealet for kjelleren er derfor ikke oppgitt her.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1932 i følge Bamble kommune.

Oppvarming

Peisovn i stue i 1. og 2. etasje. For øvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Terje Sandersen den 04.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Vinduer
Diverse avvik, blant annet fukt/råteskader, kondensering, punkterte vinduer med mer.
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Innvendig > Overflater
Stedvis synlige skader og slitasjegrad utover det en kan forvente
Våtrom > Generell > Vaskerom /wc
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom > Generell > Bad/wc
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Stedvis motfall og hull i belegg etter tidligere montert bidé.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Horisontalriss i grunnmur, utsiging av masser under grunnmur, samt sprekkdannelser i grunnmur.
Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Grønske-/alge-/mosedannelser på tak.
Utvendig > Nedløp og beslag
Mangler snøfangere. Det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mangler tilfredsstillende adkomst for feier.
Utvendig > Veggkonstruksjon
Ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Utførelsen rundt tretrapp og terrasser kan medføre at vann driver inn.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Punktering av dampsperre på loft/kryploft. Begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt
fare for skader.
Utvendig > Dører
Verandadør i 2. etg. fra ca. 1970-tallet, som har normal bruksslitasje og katteluke.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Omfang av skaden er ikke vurdert.
Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist sotskjolder.
Innvendig > Krypkjeller
Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Det er manglende fuktsperre på bakken. Krypkjelleren har kondensutfordringer.
Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp
Innvendig > Innvendige dører Gå til side
Det er ulik type innerdører og mindre justeringer bør påregnes.
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom /wc
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert sprekker som tyder på bevegelser i grunn.
Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger.
TG2 Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon. Punktene overfor er et sammendrag av innholdet i tilstandsrapporten, og kan være forenklet/forkortet. Se alltid tilstandsrapport for fullstendig informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Herre, med gangavstand til dagligvareforretning, skole og barnehage. Her er det også bussforbindelse med stoppested for bussruten P5.

Området er et etablert boligområde bestående hovedsaklig av eneboliger. Fine turløyper i skog og mark på Herre. Med bil er det cirka 20 minutter til Porsgrunn og Skien og cirka 15 minutter til Stathelle.

Tomt

Areal: 239 kvm, Eierform: Eiet tomt
Deler av området som det er etablert parkeringsplass for bil med terrassedekke er utenfor denne eiendommens grenser. Denne bruken er etter avtale mellom dagens eier og nabo. Denne muntlige avtalen kan ikke selger garantere at videreføres med nye eiere.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av ukjent årsak. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse-nåværende, ras- og skredfare, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 18.06.2015.

Kommunens opplysninger viser til at eiendommen ligger i et område vist som "Kvikkleire - Risikoklasse 2". Dette fremstår som en middels klassifisering i risikoklassene. Se kart vedlagt salgsoppgaven.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Kartutsnitt for planen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 27 500,- (Dokumentavgift) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 370,- (Omkostninger totalt) 1 533 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 1 357 pr. mnd
Kommunale avgifter inkluderer eiendomskatt, gebyr for vann/avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Formuesverdi

Primær: Kr. 511 149,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 840 136,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Herrejordet 23, Gnr. 3 Bnr. 32 i Bamble kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 07 36 47.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-22-0150

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-22-0150. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Risanger Busk, tlf. 45 07 36 47

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Fastpris kr. 40 000,-, Tilretteleggingsgebyr kr. 12 000,-  samt Markedspakke kr. 16 000,-

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3064465