Skien - Gimsøy, Klosterskogen, Gråten

Herkules Park

Prisantydning
3 945 000 kr - 5 995 000 kr
Felleskostnader
21 260 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
m2
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
B503 2 100 ㎡ 7 896 159 kr
B601 3 126 ㎡ 11 996 159 kr
B602 2 100 ㎡ 8 696 159 kr

Oversikt

Om eiendommen

Unike kvalitetsleiligheter på Herkules ut mot Hjellvannet. Solrikt, moderne og nærhet til "alt". Bygging pågår. 37 solgt

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

I grønne og rolige omgivelser ved Hjellevannet skal vi bygge nye og moderne kvalitetsleiligheter med en helt unik utsikt. Vestvendte balkonger og terrasser, åpne og gjennomgående planløsninger og heis direkte til p-kjeller. Grønne og parkmessige uteområder mot vannet. Dette er bare noen av de attraktive fasilitetene Herkules Park kan by på. Totalt vil prosjektet bestå av 85 solrike boliger fordelt på fire leilighetsbygg.

Første byggetrinn består av 2 bygg merket A og B, med til sammen 39 leiligheter (27 Solgt). Med innholdsrike og populære Herkules Senter rett på baksiden av boligen, og med gangavstand til byen, er det knapt mulig å bo mer praktisk i Skien. Her bor du ikke bare flott med fantastiske solforhold - her bor du også i nærheten av alt.

Se gjerne oversikten over boligene på boligvelgeren: www.herkulespark.no

Innhold

Hos oss kan du velge mellom leiligheter fra 67 til 130 kvm, avhengig av dine spesifikke ønsker og behov. Fellesnevneren for leilighetene er at alle er lyse med god standard og gjennomtenkte planløsninger.

Generell takhøyde i leilighetene er 2,50 meter.
Det blir hvitpigmentert eikeparkett i alle oppholdsrom.
Store, lekre fliser på gulv og vegger på bad.
Ditt nye kvalitetskjøkken vil bli levert av anerkjente leverandører, med integrerte hvitevarer.

I byggetrinnet har vi en fellesleilighet som kan benyttes av beboerne i borettslaget til aktiviteter, møter, overnatting og liknende. Dette kan bli en naturlig møteplass mellom beboerne hvor man danner nye bekjentskap og har det hyggelig sammen. Leiligheten kan også leies til ulike arrangementer dersom det er behov for ekstra plass for beboerne i borettslaget.

Diverse

ORGANISERING
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for  eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utganspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie en andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

INNSKUDD
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapitalen til borettslaget og omkostningene.

FELLESGJELD
Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget  låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris.

VEDTEKTER
Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få  informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

SIKRINGSFONDET
Herkules Park 1 Brl vil tilknyttes Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet  Borettslagenes Sikringsfond har man en ekstra trygghet. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet  dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

GUNSTIGERE FINANSIERING- Det at borettslaget er med i Sikringsfondet, er også et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån og bedre vilkår for deg som låntaker når du må ta opp lån for å kjøpe en bolig i borettslag.

Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes Sikringsfond. Medlemskap kan enten tegnes individuelt av de enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom boligbyggelaget de tilhører.

FELLESAREALER/ UTOMHUSAREALER
Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere borettslagets utvendige og innvendige fellesarealer. Selger har ikke bestemt endelig disponering av alle fellesarealer innen planområdet. For dette byggetrinnet vil utforming være iht. vedlagt utomhusplan, både det som tilhører borettslaget og fellesanlegg. Anleggene vil bygges ut trinnvis iht. krav til uteoppholdsareal fra kommunen. For det felles utomhusanlegg som ferdigstilles sammen med det første byggetrinn vil dette borettslag få rettigheter og plikter tilknyttet dette anlegget. Kostnaden for drift og vedlikehold deles da på antallet enheter  i dette byggetrinnet. Når neste byggetrinn står ferdig med sitt tilhørende felles utomhusanlegg innlemmes dette i eksisterende utomhusanlegg, og kostnadene fordeles da på antall enheter i begge byggetrinn. En av leilighetene er dedikert «fellesleilighet». Denne inngår i borettslagets fellesareal og er tenkt benyttet av borettslaget til møter, arrangementer. Endelig utforming av dette fellesarealet er ikke endelig bestemt.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader for borettslaget består av drifts- og vedlikeholdskostnader for Borettslaget og kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld. Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremgår av prislisten.

Beliggenhet

Beliggenhet

Det hender det dukker opp noen helt spesielle muligheter. Herkules Park er nettopp det. Beliggende i første rekke mot Hjellevannet og med en unik utsikt mot byen og Telemarks-landskapet bak, er dette en ekte idyll i Skien. Samtidig som man kan nyte roen og de grønne og luftige omgivelsene, er man likevel tett på både byliv og alle kvaliteter man ønsker i nærmiljøet - nettopp for å gjøre hverdagen i ny bolig så enkel som mulig.

Herkules senter, med dagligvarer, restauranter og 110 butikker, ligger praktisk talt rett på baksiden av din nye leilighet. Her kan du handle i tøflene hvis du vil. Gangbro og ny gang- og sykkelvei tar deg inn til sentrum på en-to-tre. Enten det er kulturtilbud, Odds hjemmekamper eller kafélivet i byen du setter mest pris på, vil alt være innenfor kort gang- sykkelavstand. Herkules Park er leiligheter som for alvor gir deg nærhet og frihet til å nyte byen du bor i.

Tomt

Eiet tomt. Del av Gnr: 300 bnr: 4073 i Skien kommune. Selger tar forbehold om endelig oppdeling av tomtene og organisering inntil endelig organisering er besluttet og oppdelinger, herunder justeringer, er gjennomført. Gårdsnummer, bruksnummer og tomtestørrelse er dermed ikke endelig fastsatt, og avhenger av hvor mange borettslag/ boligselskaper det blir innenfor utbyggingsområdet til selger. Se salgsprospekt for mer informasjon.

Parkering

Parkeringskjeller med heis.
Alle parkeringsplasser tilrettelegges selvsagt for elbillading, hvor egen ladeboks kan leveres som tilvalg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse.

Reguleringsplan

Tomten ligger i ett regulert område og er en del av kommuneplanen: Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende (bolig/ næring/ forretning) kommuneplan (16.6.2016), boligbebyggelse - framtidig kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav kommuneplan (16.6.2016). Videre er eiendommen en del av reguleringsplan 3807 852 Reguleringsplan for Herkulesområdet (21.10.2005) felles parkeringsplass, forretning/ kontor og boliger. Deler av tomt er også berørt av kulturminner. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning.

Heftelser/servitutter skal følge borettslagets eiendom gnr 300/5395:

1977/14470-1/101 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST: 18.10.1977 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
2001/11500-1/101 LEIE AV NÆRINGSLOKALE TINGLYST: 10.08.2001- LEIETID: 10 År- FRA DATO: 01.01.2001, LEIE: NOK 654.000 Pr. År. RETTIGHETSHAVER:HERKULES KAFE AS, Org.nr: 988043877. RETTIGHETSHAVER:PYTT & PANNE SANDVIKA AS, Org.nr: 957606318. Bestemmelser om regulering av leien, Bestemmelser om forlengelse, Bestemmelse om benyttelse, Kan framleies uten samtykke av hjemmelshaver/utleier. Med flere bestemmelser.
2005/4348-1/101 TRANSPORT AV LEIEAVTALE TINGLYST: 04.04.2005, FRA:PYTT & PANNE SANDVIKA AS, Org.nr: 957606318, TIL:HERKULES KAFE AS, Org.nr: 988043877,
2019/371149-1/200 DELVIS SLETTING VED AREALOVERFØRING TINGLYST: 28.03.2019 21:00 Pant frafalles i arealoverføring fra gnr. 300 bnr. 4073 til gnr. 300 bnr. 2575 på 7083,4 m2,
2007/567446-1/200 JORDSKIFTE TINGLYST: 13.07.2007  Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget. Gjelder denne registerenheten med flere,
2010/72023-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST: 29.01.2010 RETTIGHETSHAVER:SKAGERAK NETT AS, Org.nr: 979422679 Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings kabelanlegg Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere,
2023/580952-1/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT TINGLYST: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
2023/580963-1/200 BRUKSRETT TINGLYST: RETTIGHETSHAVER: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396 og RETTIGHETSHAVER: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397, Gjelder tanker for avfallsanlegg Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om adkomst.
2023/580987-1/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT TINGLYST: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396, :Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397.
2023/580987-2/200 BRUKSRETT TINGLYST: RETTIGHETSHAVER: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396, RETTIGHETSHAVER: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397 Gjelder sykkelparkeringer
2023/580987-3/200 BRUKSRETT TINGLYST, RETTIGHETSHAVER: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396, RETTIGHETSHAVER: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397 Gjelder uteareal til rekreasjon, lek o.l.

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger


Innskudd fra kr 3 945 000 - til kr 5 995 000,-
Fellesgjeld fra kr 3 945 000,- til kr 5 995 000,-

Omkostninger
5 000,- (Andelsomkostninger kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 960,- (Omkostninger totalt)

Totalpris
Totalpris fra kr 7 895 960,- til kr 11 995 960,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

Felleskostnader

Kr.21 260 - 30 946,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Renter på fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, vask av fellesarealer, forretningsførerhonorar, revisjon og andre fellesutgifter som f.eks brøyting med mer.

Telefon, NRK lisens, strøm, fjernvarme, innboforsikring etc. bekostes av den enkelte beboer.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Herkules Park, Orgnr. 931312863 i Skien kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Selger stille nødvendig § 12 garanti. Selger kan stille § 47 garanti og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til Selger eller byggelånsbank avhengig av den utbetalingsinstruks selger gir.

Tilvalg / Endringer

Det vil være mulig å gjøre flere ulike tilvalg til leilighetene i Herkules Park for at dere kan sette deres eget preg på leilighetene.

Disse omfatter blant annet:
• Ladeboks ved p-plass
• Garderobeløsninger
• Fargevalg
• Kjøkken
• Fliser
• Parkett

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt vedlegg til salgsoppgaven. For å registrere ditt bud elektronisk kontakt megler.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-20-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-20-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen, tlf. 97 17 56 64

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3044987