Skien - Gimsøy, Klosterskogen, Gråten

Herkules Park Trinn 2 D204

Prisantydning
2 735 000 kr
Omkostninger
5 960 kr
Andel fellesgjeld
2 735 000 kr
Totalpris
5 475 960 kr
Felleskostnader
15 638 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Bruksareal
93 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Herkules Park - siste byggetrinn, nå for salg! Idyll ved Hjellevannet, fylt med kvalitet og utsikt!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet


Nye hjem ved vannet på Herkules Park i byggetrinn 2.
I grønne og rolige omgivelser ved Hjellevannet fortsetter vi å bygge nye og moderne kvalitetsleiligheter med en helt unik utsikt. Flotte balkonger og terrasser, åpne og gjennomgående planløsninger og heis direkte til p-kjeller. Grønne og parkmessige uteområder mot vannet. Dette er bare noen av de attraktive fasilitetene Herkules Park kan by på.

Totalt vil prosjektet bestå av 84 solrike boliger, fordelt på fire leilighetsbygg. Byggetrinn 2 består av to bygg, C & D, med til sammen 46 leiligheter inkludert en fellesleilighet.

Med innholdsrike og populære Herkules Senter rett på baksiden av boligen, og med gangavstand til byen, er det knapt mulig å bo mer praktisk i Skien. Her bor du ikke bare flott, med fantastiske solforhold - her bor du også i nærheten av alt.

Se gjerne oversikten over boligene på boligvelgeren:  www.herkulespark.no

Innhold

Her kan du velge mellom leiligheter fra 73 til 166 BRA kvm, avhengig av dine spesifikke ønsker og behov. Fellesnevneren for leilighetene er at alle er lyse med god standard og gjennomtenkte planløsninger.

Litt om standard:
• Generell takhøyde i leilighetene er 2,50 meter.
• Det blir hvitpigmentert eikeparkett i alle oppholdsrom.
• Store, lekre fliser på gulv og vegger på bad.
• Kvalitetskjøkken vil bli levert av anerkjente leverandører med integrerte hvitevarer.
• Fantastisk utsikt over elva.
• Solrike uteplasser, hvor de fleste har to verandaer - en mot elva og en mot syd.
• Lukket garasjeanlegg med p-plasser og sportsbod.
• Energieffektive boliger bygget etter dagens krav TEK 17.
• Lokal entreprenør med fokus på godt håndverk og levering som forventet.
• Nedgravet avfallsløsning
• Porttelefonanlegg med skjerm og tale.

I byggetrinnet har vi en fellesleilighet som kan benyttes av beboerne i borettslaget til aktiviteter, møter, overnatting og liknende. Dette kan bli en naturlig møteplass mellom beboerne hvor man danner nye bekjentskap og har det hyggelig sammen. Leiligheten kan også leies til ulike arrangementer dersom det er behov for ekstra plass for beboerne i borettslaget.

Diverse

ORGANISERING
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for  eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utganspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie en andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

INNSKUDD
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapitalen til borettslaget og omkostningene.

FELLESGJELD
Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget  låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris.

VEDTEKTER
Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få  informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

SIKRINGSFONDET
Herkules Park Brl vil tilknyttes Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet  Borettslagenes Sikringsfond har man en ekstra trygghet. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet  dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

GUNSTIGERE FINANSIERING- Det at borettslaget er med i Sikringsfondet, er også et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån og bedre vilkår for deg som låntaker når du må ta opp lån for å kjøpe en bolig i borettslag. Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes Sikringsfond. Medlemskap kan enten tegnes individuelt av de enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom boligbyggelaget de tilhører.

FELLESAREALER/ UTOMHUSAREALER
Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere borettslagets utvendige og innvendige fellesarealer. Selger har ikke bestemt endelig disponering av alle fellesarealer innen planområdet. For dette byggetrinnet vil utforming være iht. vedlagt utomhusplan, både det som tilhører borettslaget og fellesanlegg. Anleggene vil bygges ut trinnvis iht. krav til uteoppholdsareal fra kommunen. For det felles utomhusanlegg som ferdigstilles sammen med det første byggetrinn vil dette borettslag få rettigheter og plikter tilknyttet dette anlegget. Kostnaden for drift og vedlikehold deles da på antallet enheter  i dette byggetrinnet. Når neste byggetrinn står ferdig med sitt tilhørende felles utomhusanlegg innlemmes dette i eksisterende utomhusanlegg, og kostnadene fordeles da på antall enheter i begge byggetrinn. En av leilighetene er dedikert «fellesleilighet». Denne inngår i borettslagets fellesareal og er tenkt benyttet av borettslaget til møter, arrangementer. Endelig utforming av dette fellesarealet er ikke endelig bestemt.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader for borettslaget består av drifts- og vedlikeholdskostnader for Borettslaget og kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld. Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremgår av prislisten.


KAPITALKOSTNADER/ FELLESGJELD
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 50 % fellesgjeld og 50 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et annuitetslån med 50 års løpetid hvor de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22% etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Det er lagt til grunn en rente på 3,55% i prislistene. Desom renten endres før overtagelsen, vil dette påvirke  kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.

NEDBETALING AV DIN ANDEL AV FELLESGJELDEN (IN-ORDNING)
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres p.t. 2 ganger i året etter innflytting, med minimum Kr 100 000
per innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det inngås en sikringsordning. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig Megler eller forretningsfører.

Beliggenhet

Beliggenhet

Det hender det dukker opp noen helt spesielle muligheter. Herkules Park er nettopp det. Beliggende i første rekke mot Hjellevannet og med en unik utsikt mot byen og Telemarks-landskapet bak, er dette en ekte idyll i Skien. Samtidig som man kan nyte roen og de grønne og luftige omgivelsene, er man likevel tett på både byliv og alle kvaliteter man ønsker i nærmiljøet - nettopp for å gjøre hverdagen i ny bolig så enkel som mulig.

Herkules senter, med dagligvarer, restauranter og 110 butikker, ligger praktisk talt rett på baksiden av din nye leilighet. Her kan du handle i tøflene hvis du vil. Gangbro og ny gang- og sykkelvei tar deg inn til sentrum på en-to-tre. Enten det er kulturtilbud, Odds hjemmekamper eller kafélivet i byen du setter mest pris på, vil alt være innenfor kort gang- sykkelavstand. Herkules Park er leiligheter som for alvor gir deg nærhet og frihet til å nyte byen du bor i.

Tomt

Eiet tomt. Del av Gnr: 300 bnr: 4073 i Skien kommune. Selger tar forbehold om endelig oppdeling av tomtene og organisering inntil endelig organisering er besluttet og oppdelinger, herunder justeringer, er gjennomført. Gårdsnummer, bruksnummer og tomtestørrelse er dermed ikke endelig fastsatt, og avhenger av hvor mange borettslag/ boligselskaper det blir innenfor utbyggingsområdet til selger. Se salgsprospekt for mer informasjon.

Parkering

PARKERING, BODER, SYKKELPARKERING: 
Det blir et felles garasjeanlegg under alle byggene, for hele prosjektet Herkules Park. Egen nedkjøring til garasjeanlegget skjer fra Helgas gate på Herkules nordøstre hjørne.

Det medfølger en garasjeplass til hver leilighet, bortsett fra leilighet D-H0101 og D-H0201. (det medfølger ikke parkering for bil hverken ute eller i garasje.)

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Selger er ansvarlig for at det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Overtakelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeider har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.

Reguleringsplan

Tomten ligger i ett regulert område og er en del av kommuneplanen: Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende bolig/ næring/ forretning) kommuneplan (16.6.2016), boligbebyggelse - framtidig kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav kommuneplan (16.6.2016). Videre er eiendommen en del av reguleringsplan 3807 852 Reguleringsplan for Herkulesområdet (21.10.2005) felles parkeringsplass, forretning/ kontor og boliger. Deler av tomt er også berørt av kulturminner. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger tomten til borettslaget:

• Dagboknr 1949/2415 Vedr Skjønn, Overført fra Ulefossveien 17B, Overført fra Ulefossveien 22B. • Dagboknr 1977/14470 Vedr Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. • Dagboknr 2001/11500 Leie av næringslokale for bla Herkules Kafe. • Dagboknr  005/4348 Transport av leieavtale for bla Herkules Kafe • Dagboknr 2019/371149 Delvis sletting ved arealoverføringpant i arealoverføring • Dagboknr 2007/567446 Vedr Jordskifte Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget. Gjelder denne registerenheten med flere • Dagboknr 2010/72023 Vedr Erklæring/avtale- Rettighetshaver: SKAGERAK NETT AS • Rettigheter og plikter ved bygging, drift og  vedlikehold av høyspennings kabelanlegg, med flere bestemmelser.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Utbygger forbeholder seg rett til å tinglyse ytterligere erklæringer som er nødvendig i forbindelse med bygging. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Innskudd fra kr 1.685.000,- til kr 6.835.000,-

Andel Fellesgjeld fra kr 1.685.000,- til kr 6.835.000,-
+ omkostninger 5.960,-
Total pris fra kr 3.375.960,- til kr 13.675.960,- 


OMKOSTNINGER
Den totale kjøpesummen for boligen består av innskudd og andel fellesgjeld. I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales: • Tinglysing av hjemmel til andel Kr. 480,- •  Tinglysing av pant i andel inkl. pantattest (pr.pant) Kr. 480,- • Andelskapital til borettslaget Kr. 5000,- =  5.960,-

Pris eksempel Leilighet 
2 735 000,- (NB: prisen er fast) 2 735 000,- (Andel av fellesgjeld) 5 470 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andelskapital kjøper) 5 960,- (Omkostninger totalt) 5 475 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr. 15 638,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Driftskostnader dekker blant annet:
• Kommunale avgifter
• Strøm og oppvarming i fellesarealer
• Snøbrøyting
• Gressklipping
• Trappevask
• Innvendig vask av fellesarealer
• Forretningsførerhonorar
• Revisjon
• Forsikring av bygninger
• TV (grunnpakke)(ikke NRK lisens)

Det vil lages avtale om internett felles.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Herkules Park Trinn 2 D204, i Skien kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Det vil være mulig å gjøre flere ulike tilvalg til leilighetene i Herkules Park for at dere kan sette deres eget preg på leilighetene. Disse omfatter blant annet:

• Ladeboks ved p-plass
• Garderobeløsninger
• Fargevalg
• Kjøkken
• Fliser
• Parkett

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 17 56 64.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-22-0113

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-22-0113. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen, tlf. 97 17 56 64

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3060171