Skien

Herkules Park 2

Prisantydning
1 685 000 kr - 6 835 000 kr
P-rom
0 m2
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Bolig Etg. P-rom BRA Totalpris
c101 1. 82 ㎡ 4 275 960 kr
c102 1. 100 ㎡ 5 435 960 kr
c103 1. 95 ㎡ 5 165 960 kr
c201 2. 86 ㎡ 5 075 960 kr
c202 2. 83 ㎡ 4 775 960 kr
c203 2. 100 ㎡ 5 675 960 kr
c204 3. 104 ㎡ 5 875 960 kr
c301 3. 86 ㎡ 5 875 960 kr
c302 3. 83 ㎡ 5 375 960 kr
c303 3. 100 ㎡ 6 375 960 kr
c304 4. 104 ㎡ 6 475 960 kr
c401 4. 86 ㎡ 6 375 960 kr
c402 4. 83 ㎡ 6 075 960 kr
c403 4. 100 ㎡ 7 205 960 kr
c404 4. 104 ㎡ 7 305 960 kr
c501 5. 86 ㎡ 7 075 960 kr
c502 5. 83 ㎡ 6 775 960 kr
c503 5. 100 ㎡ 7 895 960 kr
c504 5. 104 ㎡ 8 175 960 kr
c601 6. 86 ㎡ 7 775 960 kr
c602 6. 83 ㎡ 7 375 960 kr
c603 6. 100 ㎡ 8 675 960 kr
c604 6. 104 ㎡ 8 875 960 kr
d101 1. 73 ㎡ 3 375 960 kr
d102 1. 107 ㎡ 5 575 960 kr
d103 1. 77 ㎡ 4 000 960 kr
d104 1. 93 ㎡ 4 875 960 kr
d201 2. 73 ㎡ 3 775 960 kr
d202 2. 107 ㎡ 6 475 960 kr
d203 2. 78 ㎡ 4 575 960 kr
d204 2. 93 ㎡ 5 475 960 kr
d301 3. 73 ㎡ 4 475 960 kr
d302 3. 107 ㎡ 7 275 960 kr
d303 3. 78 ㎡ 5 275 960 kr
d304 3. 93 ㎡ 6 105 960 kr
d401 3. 73 ㎡ 4 875 960 kr
d402 4. 107 ㎡ 7 975 960 kr
d403 4. 79 ㎡ 5 975 960 kr
d404 4. 93 ㎡ 6 775 960 kr
d501 4. 166 ㎡ 12 735 960 kr
d502 5. 102 ㎡ 8 205 960 kr
d503 5. 93 ㎡ 7 375 960 kr
d601 6. 166 ㎡ 13 675 960 kr

Oversikt

Om eiendommen

Herkules Park - siste byggetrinn, nå for salg! Idyll ved Hjellevannet, fylt med kvalitet og utsikt!

Beliggenhet

Beliggenhet

Det hender det dukker opp noen helt spesielle muligheter. Herkules Park er nettopp det. Beliggende i første rekke mot Hjellevannet og med en unik utsikt mot byen og Telemarks-landskapet bak, er dette en ekte idyll i Skien. Samtidig som man kan nyte roen og de grønne og luftige omgivelsene, er man likevel tett på både byliv og alle kvaliteter man ønsker i nærmiljøet - nettopp for å gjøre hverdagen i ny bolig så enkel som mulig.

Herkules senter, med dagligvarer, restauranter og 110 butikker, ligger praktisk talt rett på baksiden av din nye leilighet. Her kan du handle i tøflene hvis du vil. Gangbro og ny gang- og sykkelvei tar deg inn til sentrum på en-to-tre. Enten det er kulturtilbud, Odds hjemmekamper eller kafélivet i byen du setter mest pris på, vil alt være innenfor kort gang- sykkelavstand. Herkules Park er leiligheter som for alvor gir deg nærhet og frihet til å nyte byen du bor i.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Tomten ligger i ett regulert område og er en del av kommuneplanen: Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende bolig/ næring/ forretning) kommuneplan (16.6.2016), boligbebyggelse - framtidig kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav kommuneplan (16.6.2016). Videre er eiendommen en del av reguleringsplan 3807 852 Reguleringsplan for Herkulesområdet (21.10.2005) felles parkeringsplass, forretning/ kontor og boliger. Deler av tomt er også berørt av kulturminner. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Selger er ansvarlig for at det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Overtakelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeider har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/300/4073:
18.10.1977 - Dokumentnr: 14470 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.2001 - Dokumentnr: 11500 - Leie av næringslokale
Leietid: 10 år
Fra dato: 01/01-2001
Leie: NOK 654 000 pr. år
Rettighetshaver: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelse om benyttelse
Kan framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport av leieavtale
Fra: Pytt & Panne Sandvika AS
Org.nr: 957 606 318
Til: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
----------
Delvis sletting ved arealoverføring
Pant frafalles i arealoverføring fra gnr. 300 bnr. 4073 til gnr. 300 bnr. 2575 på 7083,4 m2


13.07.2007 - Dokumentnr: 567446 - Jordskifte
Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.01.2010 - Dokumentnr: 72023 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings kabelanlegg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 581012 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 581018 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395
7 parkeringsplasser
Bestemmelse om adkomst
Gjelder denne registerenheten med flere


25.10.1918 - Dokumentnr: 900309 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0806 Gnr:300 Bnr:1591
OPPRINNELIG UTSKILT FRA ULEFOSSVEIEN 17B


26.07.1947 - Dokumentnr: 1404 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0806 Gnr:300 Bnr:4063


03.06.1977 - Dokumentnr: 917304 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Ulefossveien 17B
Ulefossveien 22B


20.09.1978 - Dokumentnr: 12324 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4074


20.09.1978 - Dokumentnr: 12325 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0806 Gnr:300 Bnr:4075


01.01.2020 - Dokumentnr: 781726 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0806 Gnr:300 Bnr:4073


22.10.2020 - Dokumentnr: 3215927 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:2575
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


02.06.2023 - Dokumentnr: 567945 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5394
Elektronisk innsendt


02.06.2023 - Dokumentnr: 567958 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395
Elektronisk innsendt


02.06.2023 - Dokumentnr: 567975 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Elektronisk innsendt


03.07.2023 - Dokumentnr: 701423 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5392


06.06.2023 - Dokumentnr: 580952 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395


Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
5 000,- (andelskapital)
480,- (tingl.gebyr brl-skjøte - statens kartverk)
480,- (tingl.gebyr pantedokument brl - statens kartverk)

5 960,- (omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Diverse

ORGANISERING
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utganspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie en andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

INNSKUDD
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapitalen til borettslaget og omkostningene.

FELLESGJELD
Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris.

VEDTEKTER
Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

SIKRINGSFONDET
Herkules Park Brl vil tilknyttes Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond har man en ekstra trygghet. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

GUNSTIGERE FINANSIERING- Det at borettslaget er med i Sikringsfondet, er også et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån og bedre vilkår for deg som låntaker når du må ta opp lån for å kjøpe en bolig i borettslag. Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes Sikringsfond. Medlemskap kan enten tegnes individuelt av de enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom boligbyggelaget de tilhører.

FELLESAREALER/ UTOMHUSAREALER
Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere borettslagets utvendige og innvendige fellesarealer. Selger har ikke bestemt endelig disponering av alle fellesarealer innen planområdet. For dette byggetrinnet vil utforming være iht. vedlagt utomhusplan, både det som tilhører borettslaget og fellesanlegg. Anleggene vil bygges ut trinnvis iht. krav til uteoppholdsareal fra kommunen. For det felles utomhusanlegg som ferdigstilles sammen med det første byggetrinn vil dette borettslag få rettigheter og plikter tilknyttet dette anlegget. Kostnaden for drift og vedlikehold deles da på antallet enheter i dette byggetrinnet. Når neste byggetrinn står ferdig med sitt tilhørende felles utomhusanlegg innlemmes dette i eksisterende utomhusanlegg, og kostnadene fordeles da på antall enheter i begge byggetrinn. En av leilighetene er dedikert «fellesleilighet». Denne inngår i borettslagets fellesareal og er tenkt benyttet av borettslaget til møter, arrangementer. Endelig utforming av dette fellesarealet er ikke endelig bestemt.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader for borettslaget består av drifts- og vedlikeholdskostnader for Borettslaget og kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld. Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremgår av prislisten.

KAPITALKOSTNADER/ FELLESGJELD
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 50 % fellesgjeld og 50 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et annuitetslån med 50 års løpetid hvor de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22% etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Det er lagt til grunn en rente på 3,55% i prislistene. Desom renten endres før overtagelsen, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.

NEDBETALING AV DIN ANDEL AV FELLESGJELDEN (IN-ORDNING)
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres p.t. 2 ganger i året etter innflytting, med minimum Kr 100 000

per innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det inngås en sikringsordning. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig Megler eller forretningsfører.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/300/4073:
18.10.1977 - Dokumentnr: 14470 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.2001 - Dokumentnr: 11500 - Leie av næringslokale
Leietid: 10 år
Fra dato: 01/01-2001
Leie: NOK 654 000 pr. år
Rettighetshaver: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelse om benyttelse
Kan framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport av leieavtale
Fra: Pytt & Panne Sandvika AS
Org.nr: 957 606 318
Til: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
----------
Delvis sletting ved arealoverføring
Pant frafalles i arealoverføring fra gnr. 300 bnr. 4073 til gnr. 300 bnr. 2575 på 7083,4 m2


13.07.2007 - Dokumentnr: 567446 - Jordskifte
Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.01.2010 - Dokumentnr: 72023 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings kabelanlegg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 581012 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 581018 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395
7 parkeringsplasser
Bestemmelse om adkomst
Gjelder denne registerenheten med flere


25.10.1918 - Dokumentnr: 900309 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0806 Gnr:300 Bnr:1591
OPPRINNELIG UTSKILT FRA ULEFOSSVEIEN 17B


26.07.1947 - Dokumentnr: 1404 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0806 Gnr:300 Bnr:4063


03.06.1977 - Dokumentnr: 917304 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Ulefossveien 17B
Ulefossveien 22B


20.09.1978 - Dokumentnr: 12324 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4074


20.09.1978 - Dokumentnr: 12325 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0806 Gnr:300 Bnr:4075


01.01.2020 - Dokumentnr: 781726 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0806 Gnr:300 Bnr:4073


22.10.2020 - Dokumentnr: 3215927 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:2575
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


02.06.2023 - Dokumentnr: 567945 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5394
Elektronisk innsendt


02.06.2023 - Dokumentnr: 567958 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395
Elektronisk innsendt


02.06.2023 - Dokumentnr: 567975 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Elektronisk innsendt


03.07.2023 - Dokumentnr: 701423 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5392


06.06.2023 - Dokumentnr: 580952 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5395


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. i slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

50000
Produktnr: 3BBEBB0A-EC41-470E-939A-63D56DE204AA