Skien

Herkules Park 1

Prisantydning
kr - 5 995 000 kr
P-rom
0 m2
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Bolig Etg. P-rom BRA Totalpris
B503 5. 100 ㎡ 7 895 960 kr
B601 6. 126 ㎡ 11 995 960 kr
B602 6. 100 ㎡ 8 695 960 kr
B603 4 370 000 kr

Oversikt

Om eiendommen

Unike kvalitetsleiligheter på Herkules ut mot Hjellvannet. Solrikt, moderne og nærhet til "alt". Bygging pågår. 37 solgt

Beliggenhet

Beliggenhet

Det hender det dukker opp noen helt spesielle muligheter. Herkules Park er nettopp det. Beliggende i første rekke mot Hjellevannet og med en unik utsikt mot byen og Telemarks-landskapet bak, er dette en ekte idyll i Skien. Samtidig som man kan nyte roen og de grønne og luftige omgivelsene, er man likevel tett på både byliv og alle kvaliteter man ønsker i nærmiljøet - nettopp for å gjøre hverdagen i ny bolig så enkel som mulig.

Herkules senter, med dagligvarer, restauranter og 110 butikker, ligger praktisk talt rett på baksiden av din nye leilighet. Her kan du handle i tøflene hvis du vil. Gangbro og ny gang- og sykkelvei tar deg inn til sentrum på en-to-tre. Enten det er kulturtilbud, Odds hjemmekamper eller kafélivet i byen du setter mest pris på, vil alt være innenfor kort gang- sykkelavstand. Herkules Park er leiligheter som for alvor gir deg nærhet og frihet til å nyte byen du bor i.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Tomten ligger i ett regulert område og er en del av kommuneplanen: Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende (bolig/ næring/ forretning) kommuneplan (16.6.2016), boligbebyggelse - framtidig kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav kommuneplan (16.6.2016). Videre er eiendommen en del av reguleringsplan 3807 852 Reguleringsplan for Herkulesområdet (21.10.2005) felles parkeringsplass, forretning/ kontor og boliger. Deler av tomt er også berørt av kulturminner. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/300/5395:
18.10.1977 - Dokumentnr: 14470 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.2001 - Dokumentnr: 11500 - Leie av næringslokale
Leietid: 10 år
Fra dato: 01/01-2001
Leie: NOK 654 000 pr. år
Rettighetshaver: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelse om benyttelse
Kan framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport av leieavtale
Fra: Pytt & Panne Sandvika AS
Org.nr: 957 606 318
Til: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
----------
Delvis sletting ved arealoverføring
Pant frafalles i arealoverføring fra gnr. 300 bnr. 4073 til gnr. 300 bnr. 2575 på 7083,4 m2


13.07.2007 - Dokumentnr: 567446 - Jordskifte
Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere


29.01.2010 - Dokumentnr: 72023 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings kabelanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 580952 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073


06.06.2023 - Dokumentnr: 580963 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397
Gjelder tanker for avfallsanlegg
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om adkomst


06.06.2023 - Dokumentnr: 580987 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397


06.06.2023 - Dokumentnr: 580987 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397
Gjelder sykkelparkeringer


06.06.2023 - Dokumentnr: 580987 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397
Gjelder uteareal til rekreasjon, lek o.l.


02.06.2023 - Dokumentnr: 567958 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Elektronisk innsendt


06.06.2023 - Dokumentnr: 581012 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5393
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 581018 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5393
7 parkeringsplasser
Bestemmelse om adkomst
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
5 000,- (Andelsomkostninger kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 960,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/300/5395:
18.10.1977 - Dokumentnr: 14470 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.2001 - Dokumentnr: 11500 - Leie av næringslokale
Leietid: 10 år
Fra dato: 01/01-2001
Leie: NOK 654 000 pr. år
Rettighetshaver: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelse om benyttelse
Kan framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport av leieavtale
Fra: Pytt & Panne Sandvika AS
Org.nr: 957 606 318
Til: Herkules Kafe AS
Org.nr: 988 043 877
----------
Delvis sletting ved arealoverføring
Pant frafalles i arealoverføring fra gnr. 300 bnr. 4073 til gnr. 300 bnr. 2575 på 7083,4 m2


13.07.2007 - Dokumentnr: 567446 - Jordskifte
Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere


29.01.2010 - Dokumentnr: 72023 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings kabelanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 580952 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073


06.06.2023 - Dokumentnr: 580963 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397
Gjelder tanker for avfallsanlegg
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om adkomst


06.06.2023 - Dokumentnr: 580987 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397


06.06.2023 - Dokumentnr: 580987 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397
Gjelder sykkelparkeringer


06.06.2023 - Dokumentnr: 580987 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5396
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5397
Gjelder uteareal til rekreasjon, lek o.l.


02.06.2023 - Dokumentnr: 567958 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Elektronisk innsendt


06.06.2023 - Dokumentnr: 581012 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5393
Gjelder denne registerenheten med flere


06.06.2023 - Dokumentnr: 581018 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:4073
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5393
7 parkeringsplasser
Bestemmelse om adkomst
Gjelder denne registerenheten med flere


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. i slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: BBA7C6B7-E9BB-46E2-A558-6CE52E29F6B7