Grimstad Øst  

Henrik Ibsensgate 10B 2.etg. - Fremleie

Byggeår
1970
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Grimstad sentrum - til leie - Meget representative kontorlokaler på 100 kvm.med fin sjøutsikt - 4 parkeringsplasser.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for leie flotte kontorer med vis utsikt over Grimstad Havn.
Alle byens fasiliteter i umiddelbar nærhet. Lokalene er meget representative og er nylig oppgradert. Mulighet for 4 parkeringsplasser. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0051

Utleieobjekt

Henrik Ibsensgate 10B 2.etg. - Fremleie, Gnr. 200 Bnr. 711 i Grimstad kommune.

Utleier

Global AS
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

På terrassen er det fint å være uansett årstider og med utsikt til alt som foregår i indre havn. Særlig sommerstid er det et flott skue fra kontoret og  fra terrassen over til gjestehavna hvor alle de store båtene ligger fortøyd.

Utleietype

Fremleie for nåværende leietager.

Næringstype

Kontorlokaler.

Byggeår

1970 i følge Grimstad kommune.

Bygninger og byggemåte

Fasade renovert i nyere tid i moderne stil.

Areal

100 kvm. (BTA).

Innhold

Innhold

1.etg. Egen inngang med gang og trapp opp til 2.etg.
2.etg. Åpent kontorlandskap med plass til 4-5 arbeidsstasjoner og kjøkkenavdeling. Møterom i "glassveranda" med utgang til overbygd terrasse, Wc m. vask og dusj, Lager/kopi rom. Ventilasjonsrom.

Standard

Veggene i lokalet er malt i 2020 og fremstår lyst og delikat i en dus gråtone. Det er i tillegg lagt heldekningstepper (2022) med eksklusiv følelse og meget behagelig akustikk. Det er også innhentet tilbud på glassvegger for cellekontorer. Ligger vedlagt som pdf. i denne annonsen. Alternative løsninger og igjen avtale om pris må i så fall avtales nærmere. Normalt ca. 10 ukers leveringstid på glassveggene.
Hvit, høyglans kjøkkeninnredning med  oppvaskmaskin, kjøle- og fryseskap samt mikrobølgeovn, Solskjerming og lamell løsning mellom møterom og kontorlandskapet, Meget god lydisolering mellom rommene.

Diverse

Balansert ventilasjonssystem, fiberkabel og elektronisk brannvarslingsanlegg. Calling system med videokamera.

Parkering

Det er mulig å leie 4 parkeringsplasser i lukket parkeringsanlegg i Kirkebakken.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Eierform: Fellestomt

Leiekontrakt

Det foreligger leiekontrakt. Kontrakt kan fås ved henvendelse megler. I tillegg til husleie så må leietaker også dekke andel av fellesutgifter på bygget samt bredbånd og leie for parkeringsplasser i lukket parkeringsanlegg i Kirkebakken. Gårdeier må godkjenne ny leietager.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring/bolig, tilhører reguleringsplan for Grimstad sentrum. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Lovverk og avtalebetingelser

Lokalene leies "as is". Eventuelle leietagertilpasninger avtales mellom partene.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale/Omgående om ønskelig.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058494