Helvik

Helvikveien 145

Prisantydning
4 590 000 kr
Omkostninger
130 620 kr
Totalpris
4 720 620 kr
Formuesverdi
658 298 kr
Formuesverdi sekundær
2 369 871 kr
Kommunale avgifter
6 513 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
237 ㎡
Bruksareal
331 ㎡
Tomteareal
3 875 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig på romslig utsiktstomt med 3 garasjeplasser.

Om eiendommen

Standard

Enebolig med god standard, et hus utstyrt med flere samlingrom og hvor utsikten mot Helvikfjorden kan nytes fra flere hold.

Boligen har en moderne utforming med innslag av eldre originale detaljer. De originale detaljene glir godt inn i boligens innredning og utforming. Gulvene i boligen er belagt med parkett og fliser. Veggene er bekledd med huntonitt og malte overflater. Downlights i flere rom.

Boligen har en praktisk og god planløsning med to innganger, en via vaskerommet i underetasjen og en via hallen. En smart løsning, som gjør det mulig å holde hovedinngangen ryddig når man får besøk.

Det skal ikke legges skjul på at når man entrer stuen, blir man dratt mot de store vinduene og den flotte utsikten. Utsikten kan nytes fra alle oppholdsrom og badet i 1. etasje. I stuen er det gode vindusflater som slipper godt med lys inn. Stuens utforming gir rom for flere innredningsmuligheter. Åpen peis i stuen med fyringsforbud. Fra stuen er det adkomst til kjøkkenet.

Innholdsrikt og godt utstyrt kjøkken med innredning fra Ikea i grå høyglans med alle hvitevarer integrert. Mellom kjøkkenbenk og overskap er det vinduer. Her kan man følge med på tunet, mens man lager mat. Vinduene slipper også godt med lys inn. Kjøkkenets utforming er god, og gir rom for en god arbeidsplass. Kjøkkenet har en åpen løsning og ekstra god takhøyde. Rommet gir rom for møblering til hverdags og fest. Også her kan man nyte den flotte utsikten, mens man nyter maten. Fra kjøkkenet kommer man ut på den meget romslige terrassen hvor man kan nyte både sol og utsikt. Fra terrassen går det trapp ned til tunet.

Boligen er utstyrt med 2 bad, fordelt med ett i hver etasje. Badene har fliser med varmekabler på gulv og baderomsplater på vegg. Rommene er utstyrt med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett. Badet i 1. etasje har i tillegg badekar. Må kobles til kran. Rør ligger klart. Begge badene er gode i størrelse.
I underetasjen ligger vaskerommet med garderobeplass og med egen inngang. En ønsket løsning for mange barnefamilier.

I boligen finner man 5 soverom i forskjellige størrelser. I underetasjen ligger familiens ungdomsplass, kjellerstuen. Kjellerstuen har gode vindusflater og peis med innsats. Rommet har flere bruksmuligheter og ligger godt plassert i huset.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 237 kvm, Bruksareal: 331 kvm Sekundærrom: 94 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 185 m²  - Hoved. etg. 146 m². 

P-rom inkl: Hoved etasje: Entrè, gang, kontor(soverom), soverom, bad, soverom 2, peisstue og kjøkken.
Kjeller: Soverom, hobbyrom, bad, peisstue og vaskerom.
S-rom inkl.: kjeller: kott, bod, bod 2, garasje, garasje 2.

Kommentar
Rom under trapp til kjeller er et kot, og faller utenfor det som anses som måleverdig areal. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling
2.utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Farsund kommune.
Renovert/påbygget i 2011.

Oppvarming

Det er varmekabler i hall, på bad i underetasje og i første etasje samt i vaskerom. Boligen har installert 2 varmepumper, fordelt med en i hver etasje.
Det er ildsted i stue, (åpen peis med fyringsforbud) og i kjeller (peisinnsats.)
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 23.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG 3 (store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Utvendige trapper støpt trapp med skifer
Det er ikke montert rekkverk. Mangel på rekkverk avviker fra dagens krav.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Del av trapp har ikke rekkverk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
Rommet har ingen ventilasjon.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har ingen ventilasjon
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har ingen ventilasjon. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.

Tomteforhold > Trapp / platting ved inngangsparti
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Dette punktet er benyttet fordi det ikke er tilstrekkelig nok punkter for utvendig trapper i rapporten oppbygging.
Krav til rekkverk er de samme for dekker / terrasser som ved støttemurer.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer ved garasje
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
Høyde over terreng er mer enn 50 cm og dermed faller det inn krav om rekkverk.

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Dører til garasje
Det er avvik: rust på hengsler.

Utvendig > Utvendige trapper steinsatt trapp med mørtelfuger. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det er påvist andre avvik: Rekkverk på en side har svak innfestning

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført medradonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
Våtromsplater er ikke montert på sokkellist og avviker fra monteringsveileder.
Oppkantflis fra gulv opp til plater er ikke montert.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Overflater på innredning har knatt og riper.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist andre avvik: Korrosjon på kobberrør ved kobling på vvb.

Tomteforhold > Drenering nyere dato
Det er avvik: Det mangler klemlist på dreneringsplast ved garasje.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

TG 2 (avvik som ikke krever)

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Fuktskjolder er skader som er av eldre dato og som oppstod før ny tekking ble lagt.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Etasjeskille/gulv i 1 etasje
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Fra gang er det registrert høyde på gulv mot mot flisegulv. Forhøyning på gulv på ca 20mm over ca 2 meter.
Registrert høydeforskjell på 22 mm over rommets lengde på soverom i 1 etasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Flislagt gulv i entre er det påvist 15mm på lengde av 2 meter.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Membranen bak innebygd sisterne har ukjent utførelse.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Membranen bak innebygd sisterne har ukjent utførelse.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende er anmerket:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært v/ Hansen bygg
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Firma: Teknikken.
2.2 Er arbeidet byggemeldt? Ja. Hansen Bygg AS.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Teknikken

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja
Beskrivelse: Det er fyringsforbud i det ene pipeløpet.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært
Svein Magne Drange v/ It installasjon.
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Hansen bygg AS.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund:
Følg Nordre Vei mot Vanse. Ta av mot høyre ved skilt mot Helvik og følg veien innover i ca. 2,5 km. Boligen ligger på høyre side rett etter skilt mot Eitland. Eiendommen er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Solrikt beliggende eiendom med kort avstand til flere flotte rekreasjonsmuligheter, både til lands- og til vanns, på sykkel og til beins. Eiendommen ligger fint til med utsikt ned til Helviksfjorden som byr på bademuligheter både fra Helvik Brygge og en ny opparbeidet plass innerst i Helviksfjorden mot Høygård boligfelt. Helviksfjorden er en fjordarm som strekker seg langt inn i Framvaren og motsatt vei til Farsund sentrum.

Eiendommen ligger rett ved Helvik og Høygård boligfelt. Mellom boligfeltene er det en godt opparbeidet lekeplass med stor balløkke. Til Farsund sentrum er det ca. 8 km og til Vanse ca. 3 km.

Mulighet for leie av båtplass på Helvik Brygge, en kort spaserstur unna.

Tomt

Areal: 3 875 kvm, Eierform: Eiet tomt
Meget romslig og pent opparbeidet tomt med stort gruslagt tun, gresslagte område, hekk og diverse beplantning. På tomtens vestlige side er det en bergknatt hvor utsikten kan nytes i sitt fulle. Her oppe er det en liten bålplass. 
Flaggstang i front mot sjøen.

Eiendommen ligger meget solrikt til midtsommers med sol fra tidlig morgen til sent på kvelden ca. kl. 21:30. Midtsommers blir solen borte fra eiendommen mellom kl. 15 og 16.

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt i senere tid, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på eldre målebrev. Gamle målebrev kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Evt. arealavvik ved senere oppmåling må aksepteres av kjøper.

Parkering

3 garasjeplasser fordelt i 2 garasjer. Begge garasjene har automatisk portåpner.
Enkel garasje (original) og ny dobbel garasje med aliminiumsport og separat dør.
Særdeles god parkering på tunet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 7. januar 1969 for våningshus og ferdigattest datert 25. april 2014 for garasje. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Vann/Avløp: Eiendommen er tilknyttet privat nett og har ikke vannmåler. Det er installert septiktank.
Brønn ligger på naboeiendom rett nedenfor boligen på sørlig side, retten er tinglyst. Vannkvaliteten er ikke sjekket.
Septiktank ligger på egen tomt på østlig side. Septiktanken tømmes i regi av kommunen.

Boligen har brønn, men det skal være gjort klart for eventuell offentlig tilkobling.
Fordelerskap i kjeller har drenering og flere kurser. Kursene er ikke merket.
Varmtvannbereder er en 200 liters tank fra 2011.
Utstyr for VVS er lokalisert i boligens vaskerom.
I ny (2014) garasje er det etablert sluk i gulv
Pumpe for vann er lokalisert i kott under trapp.

Det foreligger ikke et direkte pålegg om endring av tilknytningsforhold, men en anmodning om tilkobling til offentlig vann og avløp.
Anmodningen ble gitt 6. september 2013. Evt. senere pålegg om tilkobling vil bli kjøpers ansvar.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: 2006/311895-30.06.2006 - Bestemmelse om vannrett.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 114 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 590 000,-)) 130 620,- (Omkostninger totalt) 4 720 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 513 pr. år For 2021.
Inbefatter renovasjon, eiendomsskatt, slamtømming og feieavgift.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3680,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 658 298,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 369 871,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Helvikveien 145, Gnr. 106 Bnr. 65 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle integrerte på kjøkkenet.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0089

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0089. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 590 000,-) (Kr.59 670) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.87 605)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059898