Lillesand

Heldalslia 6A

Prisantydning
3 250 000 kr
Omkostninger
97 120 kr
Totalpris
3 347 120 kr
Formuesverdi
652 978 kr
Formuesverdi sekundær
2 350 720 kr
Kommunale avgifter
6 872 kr / år
Byggeår
2008
P-rom
101 ㎡
Bruksareal
101 ㎡
Tomteareal
1 292 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik del av tomannsbolig med fin utsikt mot Kaldvellfjorden, garasje, tre soverom. Ta kontakt med megler for visn

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik del av horisontaldelt tomannsbolig. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Entré, vaskerom, bad, stue og kjøkken.
2.etg: Bad, 3 soverom og loftstue.

Standard

Utvendig: Hunton Undertak. Det er et forenklet undertak som kombinerer undertak og vindsperre. Undertaksplatene kan brukes i kalde og isolerte takkonstruksjoner.
Taknedløp og renner i metall. De går i lukke rør i bakken. Stigtrinn til pipen er montert. Det er montert snøfangere på taket. Liggende kledning. Ingen synlige råteskader i
kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt. Takkonstruksjon fra byggetiden. Diffusjonsåpen plate oppå bjelker. Det anbefales å montere en isolert loftsluke med nedtrekkbar stige. Vinduer fra byggetiden. Vinduer i loftsetasjen er ok for brann/rømning. Dører i tre fra byggetiden. Ok vedlikeholdt. Terrasse ut i fra stuen med rekkverk i tre.
Rekkverk under 90 cm. Trapper i mur. Rekkverk på en side i tre.
Innvendig:  Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ok vedlikeholdt. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre.
Peisovn. Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll. Trapp i tre fra byggetiden. Rekkverk på en side. Håndløper på veggen. Innvendige dører ok.
Våtrom:
Vaskerom: Fliser på gulvet. Plater på vegger. Utslagsvask i metall. Varmtvannsbereder. Stoppekran og vannmåler. Balansert ventilasjon. Tilluft under dørenbladet. Opplegg for vaskemaskin. Varmekabel i gulvet. Veggplater og himling er i ok stand. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Sluket er under innredning rett innforbi døren. Det er ok fall ned til sluket. I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og vask. Opplegg for vaskemaskin. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Våtsone vaskerom ligger mot annet våtrom. Våtsone vaskerom ligger mot yttervegg og kjøkkeninnredning. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot vaskerommet.
Bad: Bad loftsetasjen. Fliser på gulvet og vegger. Toalett montert på gulvet. Avtrekk i fra ventilasjonsanlegg. Badekar. Vask med baderomsinnredning. Fliser på vegger. Ok.
Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Bad: Bad i 1.etg. Fliser på gulvet og vegger. Dusjkabinett. Toalett montert på gulvet. Avtrekk i fra ventilasjonsanlegg. Vask med baderomsinnredning. Fliser på vegger. Ok.
Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Fallet er ok, men det er ikke laget oppkant ved døren. Men det er fuget ved svillen i tre. Det var 16 mm fall fra døren til slukristen. I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Dusjkabinett fra 2010, montert i 2019. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot dusjen. Våtsone vaskerom ligger mot yttervegg. Dusjen ligger mot kjøkkeninnredning. Synlige deler ser ok ut
Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Men vaskemaskinen kan fuske litt. Den bør byttes. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.
Tekniske installasjoner: Rør i rør skap på vaskerom. Kobber-rør er det også i boligen. Stoppekran på vaskerommet. Spillvannslufting er ført over tak. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Lufteventiler er plassert i himlinger. Ventiler trekker og blåser ut luft. Vvbereder på 194 liter fra 2008. Det er litt rust på toppen av berederen. Den har tidligere blitt sjekket av rørlegger. Ok. Elektrisk anlegg fra byggetiden.
Tomteforhold:  Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Synlig grunnmursplate bak boligen mot grunnmuren. Grunnmur av betong. Ingen vesentlige sprekker i grunnmuren. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Flater tomt bak og foran boligen. Boligen er bygget i terrenget. Synlige deler så ok ut. Informasjon er fra eier.

Arealer med beskrivelse

Bra. pr. etasje: 1.etg: 40kvm. 2.etg: 61kvm.
P-rom pr. etasje: 1.etg: 40kvm. 2.etg: 61kvm.
P-rom innholder: 1.etg: Entré, trapperom, vaskerom, bad, stue/kjøkken.
2.etg: Trapperom, bad, 3 soverom og loftstue.

Garasje: Bra: 17kvm.

Arealer og rombenevnesler er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2008 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er påvist forekomst av skjeggkre i boligen sameiet.

Det er en frivillig velforeningskontigent på kr. 250,- pr. år.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Del av tomannsbolig i Lillesand. Garasje på tomten under terrassen. Boligen har ventilasjonsanlegg. Virket ok på befaringsdagen. 2 bad og vaskerom ok. Kjøkkeninnredning ok. Innvendige flater ok.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

TG2: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg fra byggetiden.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja.
Under utvask ble det oppdaget sølvkre. Forsikringsselskap er kontaktet og tiltak for å utrydde sølvkre er iverksatt.

Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? Ja.
Ved utvask ble det oppdaget skjeggkre. Forsikringsselskap er kontaktet og tiltak for å utrydde skjeggkre er iverksatt.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Forrige eier satte opp terrasse/platting på baksiden i 2010. Det ble også lagt terrassebord på terrasse over garasje samme år. Det var bare betong der før.

Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)? Ja.
Er blitt opplyst at det har vært skjeggkre i noen andre boliger i sameiet. Dette var det megler som opplyste meg om ved klargjøring for salg.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i et nyere og barnevennlig boligfelt. Fra boligen er det kort vei til lekeplass, barnehage, Tingsaker skole, Lillesand senter, bussholdeplass og flotte turområder. Kaldvellfjorden og Langedalstjønna med flotte badeplasser ligger like i nærheten.

Tomt

Areal: 1 292 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje samt biloppstillingsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 28.09.2009. Ferdigattesten gjelder Heldalslia 6 A og B. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Konsentrert småhusbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Heldal", datert 13.10.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 81 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000,-)) 97 120,- (Omkostninger totalt) 3 347 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 872 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Avløp, vann, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.454,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2090,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

0,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

0,-

Formuesverdi

Primær: Kr. 652 978,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 350 720,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Heldalslia 6A, Gnr. 43 Bnr. 128 Snr. 2 i Lillesand kommune. Sameiebrøk: 106/820

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/ - boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0070

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0070. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 250 000,-) (Kr.104 000) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.132 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061151